Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Odolnost a bezpečnost Dukovan posílilo 12 nových obřích ventilátorů

Odolnost a bezpečnost Dukovan posílilo 12 nových obřích ventilátorů

4.3.2016

Nové chladicí ventilátorové věže o výšce necelých 17 metrů byly zbudovány pro další posílení bezpečnosti JE Dukovany na základě výsledků tzv. stress-testů. Nové věže budou chladit důležité komponenty elektrárny i za extrémních teplot +/- 46,2 stupňů Celsia, odolají větru až 252 km za hodinu, otřesům země až 5,5 stupně Richterovy stupnice.

Reportáž ČT - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100303/obsah/456670-superodolne-nove-chlazeni-v-elektrarne-dukovany

 

 

Realizace nových odolných věží byla zařazena do Národního akčního plánu ČR, který řeší posílení bezpečnosti českých jaderných elektráren na základě stress-testů JE provedených v roce 2011. O výstavbě bylo rozhodnuto v roce 2012, v následujícím roce bylo schváleno technické řešení a vydáno stavební povolení. V dubnu 2014 byly zahájeny zemní práce a vydáno rozhodnutí SUJB. Všechny práce byly ukončeny v závěru loňského roku, v současné době jsou ventilátorové věže ve zkušebním provozu. V době největší koncentrace prací (květen 2014 až červen 2015) se na staveništi pohybovalo až 150 pracovníků. Generálním dodavatelem a projektantem byla Škoda Praha Invest, s.r.o., samotný objekt a technologii chladicích věží dodala firma REKO Praha, a.s.

 

Celkové náklady na všechny dodávky a práce pro všechny 4 bloky EDU včetně projektů a analýz dosáhly 1 mld. Kč. „Kritické práce byly při budování nových tras potrubí pod stávající technologií v zemi, kdy bylo zjištěno velmi tvrdé podloží a prostupy bylo nutno razit podobně jako při ražení tunelů ve skále, tedy důlním způsobem firmou s patřičným oprávněním,“ říká Karel Ženíšek, vedoucí útvaru Příprava a realizace projektů JE.

 

Nové chladicí ventilátorové věže, technicky označované jako koncový jímač tepla (KJT) obsahují 6 samostatných chladicích buněk (3 buňky pro každý reaktorový blok). Každá buňka je schopna samostatně zajistit dochlazení bloku a jeho bezpečnostních systémů. Systém koncového jímače tepla má tak 200% rezervu, stejně jako všechny bezpečnostní systémy JE. Nejvyšší odváděný výkon buňkou je při maximální možné rychlosti vychlazování bloku 30°C za hod  (44,2 MWt) při průtoku technické vody jednou buňkou 1800 m3/hod.

 

Parametry objektu ventilátorových věží: výška s difuzorem 15,6 m (16,9 m s ochranou sítí) Půdorys  39,6 m x 26,6 m. Koncový jímač tepla je dimenzován pro vnější iniciační události - externí vlivy uvažované v bezpečnostních analýzách pro EDU:

extrémní vítr                      70 m/s   (252 km/hod)

extrémní teplota                +46,2 °C a -46,7°C

extrémní sněhové srážky  195 mm vodního sloupce

extrémní dešťové srážky   115 mm

seismická událost              PGA - 0,1g odpovídá  7°MSK-64 (5,5°dle Richtera)

 

Zdroj: Aktualita z Jaderné elektrárny Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany