Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Post-fukušimská opatření v roce 2014 splněna

2.2.2015

V roce 2014 pokračovalo plnění post fukušimských opatření ke zvýšení jaderné bezpečnosti obou jaderných elektráren ČEZ v souladu s Národním akčním plánem ČR i v souladu s Programy zvyšování bezpečnosti EDU i ETE. V tomto roce bylo na straně provozovatele dokončeno celkem 23 opatření splatných v roce 2014 a 7 opatření splatných v roce 2015 (z celkového počtu 84 opatření Národního akčního plánu). Tato opatření zahrnovala vylepšení jak v oblastech technických opatření, havarijní připravenosti JE, kvalifikace personálu i dokumentace.

Na obou jaderných lokalitách bylo dokončeno zodolnění důležitých stavebních objektů (čerpací stanice, reaktorovna na EDU, budova HZSp na ETE) vůči extrémním klimatickým jevům a na EDU byl instalován nový seismický monitorovací systém. Další dokončené technické modifikace projektu rozšiřují možnosti využití náhradních zásobních zdrojů vody pro chlazení paliva v reaktoru i bazénech vyhořelého paliva, pro snižování havarijních parametrů v hermetických prostorech, apod. Mezi významná technická opatření patří rovněž instalace dodatečných zdrojů elektrického napájení (nezávislých na funkčnosti ostatních technologických systémů JE). Byly instalovány jednak stabilní dieselgenetárory (tzv. SBO DG o výkonu 3,2 MW), dále menší mobilní zdroje napájení o výkonu 350 kW, včetně kabelových vozů k natažení náhradních tras, ale i malé přenosné elektrostanice pro lokální napájení vytipovaných spotřebičů. Tím se na obou lokalitách rozšířily možnosti ke zvládání závažných stavů ohrožení bezpečnosti (se kterými původní projekt nepočítal).

V oblasti havarijní připravenosti došlo k dovybavení nezávislými komunikačními prostředky (včetně satelitních telefonů), byla zbudována záložní centra řízení, byly významně posíleny kapacity osob v organizaci havarijní odezvy (pro případy zasažení více bloků na lokalitě). V rámci provozně havarijní dokumentace byly dopracovány postupy pro zvládání tzv. těžkých havárií (s tavením paliva) při odstavených stavech.  

V roce 2014 bylo zahájeno ověřování funkceschopnosti záložních i alternativních (mobilních) prostředků, stejně jako procvičování schopností personálu používat tyto prostředky podle nově zpracované dokumentace.

Zdroj: ČEZ, a.s., autor: Milan Sýkora

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany