Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Pozvánka - výstava 60. výročí mírového využívání jádra v Československu

9.6.2015

Výstava se uskuteční od 15. června do 3. července v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Břehová 7, Praha 1. Vernisáž výstavy proběhne 15. června 2015 od 15 hodin v atriu školy.

 

Rok 1955 byl zlomovým rokem pro rozvoj jaderné energetiky v Československu: byla uzavřena mezivládní dohoda s bývalým Sovětským svazem o pomoci při rozvoji mírového využívání jádra v Československu, založen Ústav jaderné fysiky v Řeži a zahájena výuka na Fakultě technické a jaderné fysiky v Praze. Tyto události vedly k první československé jaderné elektrárně a vzniku československého jaderného průmyslu.

Tato fotografická výstava je průřezem uplynulých 60 let, představuje historii našich jaderných elektráren, významných průmyslových podnikůu, vysokých škol a osobností spjatých s jaderným odvětvím. Součástí výstavy jsou také unikátní 3D modely reaktoru používaných na českých a slovenských jaderných elektrárnách (KS-150, VVER-440 a VVER-1000).

Soubory ke stažení

Pozvánka na výstavu 60. výročí mírového využívání jádra v Čekoslovensku

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany