Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

28.10.2017

V pátek 27.10. se uskutečnil v JE Dukovany seminář pro OBK a starosty zástupce obcí a krají z okolí EDU v souvislosti s procesem EIA - studie vlivu stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí.

Ředitel  výstavby NJZ Martin Uhlíř  ze společnosti Elektrárna Dukovany II se svým týmem informoval starosty z okolních obcí o procesu EIA pro výstavbu nového bloku EDU 5. Dokumentace EIA je zpracována podle novely zákona 100/2001 Sb. Dokumentace má na 500 stran s dalšími 800 stranami dokladujících a vysvětlujících příloh. Dokumentace se týká vlastní budoucí elektrárny a vlivu jejího provozu na životní prostředí, ale také vlastní výstavby a ovlivňování životního prostředí při ní.

Celý proces EIA bude zakončen vydáním stanoviska MŽP. Trvání procesu se se předpokládá na několik let.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany