Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Rakousko před soudem prohrává boj proti jádru. Může to být dobrá zpráva pro dostavbu Dukovan a Temelína

11.5.2020

Rakousko není v právu, když se snaží zablokovat stavbu jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii, tvrdí generální advokát, tedy poradce nejvyššího soudu Evropské unie.

Podle něj by měl soud zamítnout rakouskou žalobu, jejímž cílem je dostavbu bloku C v Hinkley Point znemožnit. Stanovisko generálního advokáta není závazné, Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v sedmadvacítce, se jím ale ve velké většině případů řídí.

Případ se může stát precedentem i pro Česko a jeho snahu postavit nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany, případně také v Temelíně. Také Česko chce na stavbu poskytnout státní podporu. A dá se očekávat, že se proti jejímu případnému schválení ze strany Evropské komise Rakousko ohradí stejně jako v případě britské jaderné elektrárny. Vídeň je dlouhodobým odpůrcem využívání energie z jádra.

Rakousko zažalovalo Evropskou komisi za to, že pro výstavbu bloku v Hinkley Point schválila britskou žádost o státní podporu. Komise podobné žádosti posuzuje proto, aby byla na společném evropském trhu zachována férová hospodářská soutěž. Komise žádost schválila v roce 2014, tedy ještě v době, kdy byla Británie členem EU.

Rakousko následně komisi zažalovalo u Tribunálu, tedy druhého nejvyššího soudu v unii. Spor ale před dvěma lety prohrálo, a tak se odvolalo k Soudnímu dvoru. Jeho generální advokát Gerard Hogan ale rakouské argumenty odmítl. Upozornil, že podle evropských smluv si každý stát může svobodně zvolit zdroje, z nichž bude získávat energii. Toto právo zahrnuje i právo rozvíjet jadernou energii. Její budování je podle něj "jasně vymezeným cílem unijního práva a tento cíl nemůže být podřazen jiným cílům unijního práva, jako je ochrana životního prostředí".

Rakousku vadilo, že Evropská komise Británii umožnila zavést systém, v rámci něhož na mnoho let dopředu garantuje cenu, za kterou bude elektřinu vyrobenou v Hickley Point odebírat. Cena je přitom více než dvojnásobně vyšší, než je nynější hodnota elektřiny na trhu. Poté, co elektrárna začne fungovat, budou rozdíl ze své kapsy doplácet britští spotřebitelé ve formě vyšších cen za elektřinu. Británie argumentovala tím, že garantované výkupní ceny jsou nutné, jinak by se nevyplatilo elektrárnu provozovat – a její provoz je podle Londýna nezbytný pro to, aby Spojené království mělo dostatek elektřiny.

Obdobný systém, jaký použila Velká Británie, chystá i Česko. Stát připravuje smlouvu s firmou ČEZ, která by stanovila objem elektřiny vyrobené v novém bloku Dukovan i výkupní cenu, za niž by blok elektřinu dodával. Příslušný zákon by měl být podle vlády hotový do konce června. Následně ho musí schválit Evropská komise, podobně jako v případě bloku C v Hinkley Point.

Systém v Česku by měl fungovat tak, že ČEZ, až vybere dodavatele pro stavbu bloku a zjistí nutné náklady, se zaváže, kdy blok spustí. Zároveň vypočítá, jaká výkupní cena elektřiny mu zaručí přiměřený zisk. A stát se zaváže od ČEZ elektřinu za tuto cenu vykupovat. Poté ji pravděpodobně sám prodá na trhu.

Podle kritiků to způsobí, že bude elektřina nesmyslně drahá. Upozorňují také na fakt, že stavba všech jaderných bloků se v Evropě v posledních mnoha letech výrazně prodlužuje a oproti původním plánům také nakonec stojí mnohonásobně více. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka bude stavba dalšího bloku Dukovan stát maximálně 160 miliard korun. Menšinoví akcionáři ČEZ, kteří s výstavbou nesouhlasí, tvrdí, že celkové náklady nakonec budou minimálně dvojnásobné.

Podle Michala Šnobra, který zastupuje asi jedno procento minoritních akcionářů, je ale i současné nastavení výstavby nového bloku v Dukovanech pro ČEZ rizikové, protože se firma zaváže zároveň dostavět blok včas a podle dohodnutého rozpočtu. To ale nikdo v Evropě nezvládá, prakticky všechny bloky, které se dnes v EU staví, bojují s násobným růstem nákladů a mnohaletým zpožděním.

"Vláda bude mít také problém se schválením současného návrhu v Bruselu. Ostatní státy o tom jednaly roky. Neumím si představit, že by Evropská komise souhlasila s podobnou podporou, když má stát ve firmě jen 70 procent," říká Šnobr. A tvrdí, že by reaktor buď měla postavit firma ze 100 procent vlastněná státem, nebo by měla vláda menšinové akcionáře ČEZ vyplatit.

Generální advokát potvrdil, že Evropská komise skutečně měla dostatek důkazů o tom, že bez garantovaných výkupních cen by nikdo na trhu nebyl ochoten blok C elektrárny Hinkley Point postavit. Odmítl ale rakouské tvrzení, že garantovat ceny, tedy poskytnout soukromé firmě státní podporu, je možné, jen když takový krok sleduje nějaký společný cíl či zájem v rámci EU. Podle advokáta má státní podpora pouze "usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností" a nesmí "měnit podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem".

Spor nyní bude s definitivní platností řešit Soudní dvůr EU. Rozsudek by měl vydat v příštích týdnech či měsících.

Zdroj:  iHNed.cz | 7.5.2020 | Strana: 0 | Autor: Ondřej Houska | Téma: JE Dukovany

http://zahranicni.ihned.cz/c1-66760800...zprava-pro-dostavbu-dukovan-a-temelina

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany