Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

S Petrem Závodským o novém bloku, odstavování a spolupráci s regionem

S Petrem Závodským o novém bloku, odstavování a spolupráci s regionem

15.11.2016

Na kulatý stůl do Dukovan s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem přijel také Petr Závodský, ředitel pro výstavu nových jaderných zdrojů v ČEZ.

Rozhovor převzatý z www.aktivnizona.cz

Pane Závodský, jak bude vypadat, vlastně jak už probíhá spolupráce mezi ČEZ a Jánem Štullerem?

Spolupráci jsme navázali ihned po jeho jmenování vládou. Je to spolupráce v několika úrovních. První je spolupráce v pracovních skupinách. Tyto pracovní skupiny vznikly tři. Technicko-investorská, finanční a legislativní. V každé pracovní skupině má ČEZ zástupce. Technicko-investorskou vede pan Michalec, který je přímo z ČEZ.

Potkáváme se s panem zmocněncem Štullerem pravidelně. Před kulatým stolem v Dukovanech jsme spolu seděli několik hodin a probírali různá témata, od legislativy přes financování, harmonogram i dopravitelnost komponent do Dukovan. Všechno to jsou urgentní otázky.

Diskutujeme hlavně úpravy, které by nám pomohli výstavbu urychlit. Což je třeba stavební zákon a další zákony, které se v současnosti novelizují. Podle našeho harmonogramu trvá příprava a výstavba jaderné elektrárny dvacet let. Bezpochyby musíme naplnit všechny zákonné požadavky, nicméně z našeho pohledu by bylo vhodné některé legislativní procesy dělat paralelně tak, abychom byli schopni nový blok v Dukovanech spustit již v roce 2035.

Co to bude znamenat výstavba 5. Bloku v Dukovanech pro region?

Může to znít nadneseně, ale určitě jak pro region, tak pro celou republiku to bude znamenat posílení energetické bezpečnosti, tedy větší jistotu stabilních dodávek elektrické energie za dlouhodobě stabilních cen. A cena elektřiny z jaderné elektrárny je pořád nejnižší v porovnání s ostatními zdroji.

Pro vlastní region i současnou elektrárnu by to byl určitě pozitivní signál už proto, že potřebujeme současné čtyři bloky bezpečně provozovat. Motivovat nové mladé lidi, absolventy škol, aby přišly do Dukovan pracovat. A to určitě bude snazší, pokud budou mít perspektivu po výstavbě dalšího bloku a práce tady bude pokračovat.

V neposlední řadě obyvatelé regionu znají výhody partnerství s elektrárnou a dopady na zaměstnanost nejen na elektrárně ale i v souvisejících službách.

Jak ČEZ plánuje komunikovat se starosty a občany regionu v procesu příprav. Kde se dozví informace o tom, jak to probíhá?

Hlavní komunikace začala již v procesu EIA, kdy všechny dotčené obce a orgány státní správy dostávají dokumentaci a mohou se k ní vyjádřit. Předpokládám, že budou i dotazy týkající se dopadu na dopravu, omezení hluku při výstavbě. Už v tomto procesu bude zapojení obce a krajů zásadní. Navíc se samosprávou samozřejmě komunikujeme průběžně jak problematiku nových, tak i stáváních bloků.

Mohou si obce v této fázi říct, chceme postavit nové silnice nebo obchvat? Nebo spojování rozvoje dopravní infrastruktury s výstavbou nového jaderného zdroje není dobrá cesta.

Je to v několika rovinách. Investor samozřejmě musí postupovat podle silničního zákona, popř. minimalizovat dopady na okolí podle závěrečného stanoviska EIA. V praxi to znamená, že je zpracována studie dopadů dopravy během výstavby a provozu. Pokud se intenzita dopravy v obci zvýší nad přijatelnou míru, bude diskuze o tom, jak dopady eliminovat nebo minimalizovat, tedy například zda bude postaven obchvat nebo bude upravena hlavní komunikace s tím, že se tam udělají nástupní ostrůvky pro autobusy, přechody pro chodce, aby mohli chodci bezpečně přecházet a podobně. Vše tak, aby se komfort obyvatel během výstavby nezhoršoval a dopady na obce byly minimální. Samozřejmě doba výstavby elektrárny bude několik let, ale tato opatření budou sloužit obyvatelům trvale. I proto je potřeba spolupracovat i s krajem, popř. se státem (ŘSD) a jednotlivé kroky koordinovat.

Plánuje se, že přechod provozu elektrárny bude plynulý? To znamená, že na ukončení provozu starých bloků naváže najetí nového, nebo bude doba, kdy „stará“ elektrárna a nová budou v provozu současně?

My jsme to počítali tak, abychom tuto lokalitu optimálně využili. Víme, že nelze postavit pátý a šestý blok časově tak, aby oba byly v provozu paralelně se  současnými bloky. V tom úplně ideálním případě by pátý blok mohl být současně v provozu se stávajícími čtyřmi bloky. Eventuální šestý blok by byl ve výstavbě a spouštěl by se po odstavení současných bloků, abychom optimálně využili lokalitu, včetně udržení požadované kvality a dostatku chladící vody z řeky Jihlavy.

Co to znamená postupně odstavovat? Jaký to bude mít dopad na personál, co se stane s technologií jaderné elektrárny?

Záleží na strategii odstavování. Určitou dobu je vyhořelé palivo v bazénu, chladí se, technologie je udržována. Dochází k postupnému dochlazení a pak odstavení a vyvezení jaderného materiálu a k bezpečnému uložení. To je proces, který trvá poměrně dlouhou dobu. Během odstavování, které bude trvat řádově desítky let, tam bude pořád dost pracovních míst. Pokud zde ale bude nový projekt, tak motivace pro lidi bude vyšší, bude snadnější získávat personál pro bezpečný provoz stávajících bloků a budeme si zároveň vychovávat další experty pro nové jaderné bloky.

Zdroj: www.aktivnizova.cz

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany