Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

2.12.2019

Ve čtvrtek 28.11. se v Hotelu Zámek Valeč uskutečnil každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise. Téma bylo tradiční - současnost a budoucnost JE Dukovany.

Semináře se letos zúčastnili předsedkyně SUJB Dana Drábová, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ředitel divize JE ČEZ, a.s., Bohdan Zronek, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský, ředitel výstavby JE Petr Závodský nebo senátorka Hana Žáková. Občanské spolky zastoupili Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5, a Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020. Dále byli v auditoriu starostové a zastupitelé z 20 km okolí JE Dukovany a zástupci místního průmyslu navázaného na provoz JE Dukovany. Celkem jsme v sále napočítali na 120 účastníků. Na programu byly informace o provozu JE Dukovany v roce 2019, včetně informací o programu dlouhodobého provozu EDU. Všichni se živě zajímali o stav přípravy nového bloku v Dukovanech a také o postupu přípravy výstavby hlubinného úložiště použitého paliva. Konferenci moderoval Aleš John, předseda OBK. Ten na začátku okomentoval problém EDU s parogenerátorem na druhém výrobním bloku, jehož řešení si v létě vyžádalo prodloužení odstávky bloku na 90 dní. Pochvaloval si otevřenou komunikaci mezi vedením EDU a OBK a také skutečnost, že řešení problému vybudilo technický personál ke společné práci, prostě všichni táhli za jeden provaz. Tak jako kdysi při spouštění.  Naopak předsedkyně SUJB Dana Drábová byla ke komunikaci mezi EDU a SUJB kritičtější. Nicméně byla spokojena s přípravou tvorby periodického hodnocení bezpečnosti, které musí ČEZ předložit k 40 letům provozu JE Dukovany, tedy v letech 2025 – 2027. Předsedkyně také komentovala postup přípravy nového bloku a prohlásila, že SUJB očekává podání žádosti k umístění nového bloku v první polovině roku 2020 a že správní lhůtu v délce 12 měsíců nebudou zkracovat, spíše naopak.

Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský podrobně rozebíral události a informace z provozu, včetně zmíněného problému s parogenerátorem 26. Spolu s ředitelem divize JE Bohdanem Zronkem konstatovali, že období extrémně krátkých odstávek je již minulostí. V průběhu odstávek bude kladen hlavní důraz zejména na kontroly a prověrky zařízení, a to i za cenu snížení výroby. Druhým úkolem, kterému se elektrárna věnuje, je předávání zkušeností v rámci probíhající generační výměny personálu. Hejtman Běhounek podpořil výstavbu nového bloku a zmínil problémy, které jsou spojeny s přípravou obchvatů vesnic a očekávané problémy s přípravou transportních tras pro těžké díly technologie nového bloku.

Po přestávce byla probírána témata nová výstavba a hlubinné úložiště. Vládní zmocněnec pro JE Jaroslav Míl podrobně vysvětlil, proč se musí stavět, jak se stavba připravuje a co všechno bude muset být ještě rozhodnuto. Za jeden ze zásadních problémů označil nedostatek specialistů, zkušených a kvalifikovaných lidí. A to jak na straně investora, tak na straně státní správy. Bylo ale také řečeno, že MPO je si vědomo tohoto problému a již vyzývá vysoké školy k přípravě nové generace jaderníků. Ředitel výstavby JE Petr Závodský ukázal, kam se tým ČEZu v přípravě projektu pro novou výstavbu dostal a co je dále čeká.

Ředitel SURAO Jan Prachař seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu pro hlubinné úložiště, dosavadním procesu a výběru potenciálních devíti lokalit, z nichž čtyři budou v příštím roce doporučeny k výběru finální lokality.

Na závěr Aleš John seznámil auditorium s aktivitami a činnostmi Občanské bezpečnostní komise v roce 2019.

Více fotografií a dostupné prezentace ze semináře jsou dostupné v sekci Naše činnost.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany