Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Setkání starostů a OBK se zástupci SÚRAO

Setkání starostů a OBK se zástupci SÚRAO

22.5.2015

Ve středu 20.5 se setkali na zámku ve Valči členové OBK a někteří starostové z Ekoregionu 5 s vedením SURAO. Ředitel SURAO Dr. J. Slovák seznámil s aktuálním stavem v přípravě hlubinného úložiště.

Aktuální je rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na pěti vytipovaných lokalitách ze sedmi. Jedná se o lokality Horka, Březový potok, Magdaléna Kraví hora, Čihadlo, Hrádek a Čertovka. Například lokalita Horka (Budišovsko u Třebíče)  zahrnuje katastry 9 obcí s celkovou plochou 28,2 km2. Obce budou celkově čerpat roční příspěvek 13,87 milionů Kč po celou dobu provádění průzkumu. Průzkum bude jen povrchový a přípovrchový bez provádění hlubinných vrtů a má jen stanovit podrobněji geologické poměry na lokalitách a jejich vhodnost pro hlubinné úložiště.

SURAO nás také seznámilo se záměrem předběžně analyzovat lokality v okolí EDU i ETE, zda-li by nebylo vhodné provést stanovení průzkumného území i v těchto oblastech. Podobná situace je totiž ve Finsku a ve Švédsku, kde je vytipovaná lokalita pro hlubinné úložiště v blízkosti jaderných elektráren Forsmark a Olkiuluoto, což má jak bezpečnostní, tak ekonomické výhody.  Další vybrané lokality pro průzkumné území budou-li stanoveny, budou čerpat stejný příspěvek jako již nyní stanovené.

Dohodli jsme se s vedením SURAO, že nás o vývoji v hledání lokality pro hlubinné úložiště budou informovat na konferenci OBK v listopadu letošního roku.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany