Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Stálý výbor pro jadernou energetiku jednal o parametrech výstavby dalších jaderných bloků v ČR

23.1.2017

Dne 19.1.2017 se na Úřadu vlády uskutečnilo třetí zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku za účasti předsedy vlády  Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministrů  financí, životního prostředí a zahraničních věcí a ostatních přizvaných členů Stálého výboru.

Základním tématem dnešního zasedání, které vedl předseda Stálého výboru, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, byla informace o stavu naplňování klíčových strategických činností v oblasti jaderné energetiky. Členové výboru diskutovali  o klíčových výzvách pro budoucí dostavbu nových jaderných bloků v České republice s prioritou primárního zacílení investic do jaderné elektrárny  Dukovany. Hovořilo se nejen o  postoji České republiky k tomuto projektu, ale také o pozici české strany v souvislosti s bilaterálními rozhovory s potenciálními dodavateli této významné budoucí investice, jež by měly začít v příštím týdnu.

"Dnes jsme explicitně identifikovali čtyři základní body dalších jednání, jimiž jsou délka povolovacích řízení, proces výběru dodavatele, investorský model a financování. Chtěl bych vyjádřit potěšení nad tím, že jsme se v zásadě shodli na prvních třech bodech, nicméně největší výzvou je bod čtvrtý, tedy model financování,"uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Dodal, že vzhledem k délce povolovacích řízení tak, jak jsou dnes nastavena, by nový blok v lokalitě Dukovany mohl zahájit provoz v horizontu roku 2039. Nicméně je třeba, aby nový blok v Dukovanech mohl nahradit odstavené bloky v horizontu let 2035 – 3037. Je tedy třeba tento proces v tomto smyslu urychlit.  

Stálý výbor pro jadernou energetiku proto přijal usnesení, které dává klíčovým resortům mandát k další práci na naplňování rozvoje jaderné energetiky v potřebných termínech.

Zdroj: František Kotrba tiskový mluvčí MPO

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany