Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Upozornění na zkoušky sirén

Upozornění na zkoušky sirén

1.10.2018

Ve středu 3. října bude na území celé ČR probíhat pravidelnlá celostátní zkouška sirén, a to ve 12.00 hod.

Ve stejný den proběhne i plánovaná zkouška sirén v JE Dukovany, a to v časech 12.00 a 12.15.

V sobotu 6. října pak na území celého Rakouska bude v čase mezi 12.00 - 12.45 prováděná zkouška sirén z důvodu testování provozuschopnosti varovného systému.

Informace o plánované zkoušce technického systému varování v Jaderné elektrárně Dukovany. Tato technická zkouška, provázená akustickým signálem, bude provedena ve středu,  3. října 2018. Sirény budou spuštěny v Jaderné elektrárně Dukovany v časech 12:00 a 12:15 hodin po dobu 140 sekund. Akustický signál může být slyšitelný na území obcí, nacházejících se v blízkém okolí JE Dukovany. Není však potřeba na tyto signálny nijak reagovat.

Informace o pravidelné plánované zkoušce sirén, která proběhne tuto sobotu 6. října 2018 na území Rakouska v čase mezi 12:00 a 12:45 hod.  Tato zkouška sirén se provádí každoročně v celém Rakousku vždy první sobotu v měsíci říjnu v čase mezi 12:00 a 12:45 hod. Důvodem je seznámení obyvatelstva s varovnými signály v oblasti civilní ochrany a také testování funkčnosti varovacího a výstražného systému.

 

Zdroj: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany