Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Uranový důl Rožná: v podzemí se připravuje výzkumné pracoviště

26.1.2016

V dole Rožná (v hloubce přes 500 m pod povrchem) vzniká jedinečné podzemní výzkumné pracoviště Bukov (PVP Bukov).


Po dokončení začne sloužit Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) k řadě výzkumů spojených s budoucím hlubinným úložištěm. Než se u nás v roce 2050 začne stavět hlubinné úložiště pro vyhořelé jaderné palivo, SÚRAO musí doložit, že zvolené řešení je prokazatelně bezpečné. Klíčovou úlohu v tom sehrají právě geologické, hydrogeologické a geotechnické výzkumy z PVP Bukov, jehož výstavba probíhá od roku 2013. Do 12. podzemního patra, kde laboratoř vzniká, sfáral i ministr průmyslu Jan Mládek.

Svou návštěvu spojil s besedou s místními starosty z lokality Kraví hora, jednou ze 7 vytipovaných pro hlubinné úložiště. Hlavním tématem hovoru byly především fnanční příspěvky za geologický průzkum, který na nich začne už letos. „Atomový zákon přiznává obcím v lokalitách téměř 72 milionů korun ročně jako určitou kompenzaci za nepohodlí spojené s průběhem geologických průzkumů v jejich blízkosti. První etapy průzkumů si leckde ani nevšimnou, takže svým způsobem je to i forma poděkování státu obcím za to, že pomáhají řešit celospolečenský problém,“ uvedl ministr Mládek.

PODZEMNÍ LABORATOŘ ZAHÁJÍ VÝZKUMY JIŽ LETOS

V letošním roce ukončí PVP Bukov etapu výstavby a zahájí experimentální provoz. Ten potrvá minimálně do roku 2025. Týmy českých i zahraničních odborníků budou v podzemní laboratoři zkoumat vlastnosti a chování horninového prostředí v této hloubce (hlubinné úložiště má mít ukládací komory rovněž 500 m pod povrchem), pronikání a proudění vody, otřesy, posuny zlomů, rychlost průniku radionuklidů horninou, výskyt a šíření mikroorganismů apod. Zároveň otestují působení místních podmínek na další materiály, s nimiž úložiště počítá, zejména na kovové kontejnery či jílovité těsnění. „Tento typ výzkumu je pro nás naprosto klíčový, bez něj bychom bezpečnost budoucího úložiště jen těžko obhajovali. Podobné laboratoře mají i ve Francii, Švýcarsku, Švédsku. Předpokládáme vzájemnou mezinárodní spolupráci a sdílení klíčových poznatků,“ uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák. Přínosy laboratoře PVP Bukov vysoce hodnotí rovněž hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Podle něj zvýší unikátní pracoviště inovační potenciál kraje. „Náš kraj je s jadernou energií pevně spjatý. Těží se zde 60 let uran, 30 let funguje elektrárna Dukovany. Nyní pomyslně uzavřeme celý cyklus špičkovým výzkumem v oblasti radioaktivních odpadů. Know-how se z kraje neztrácí, jen se přesouvá do jiných oblastí,“ vysvětlil hejtman.

PVP BUKOV ZAMĚSTNÁ ODHADEM 50

LIDÍ Toto pracoviště se skládá z 300 m dlouhého spojovacího překopu (profl 9,2 m2) vedeného od jámy B1 a raženého klasickou trhací prací. Vlastní výzkumné pracoviště bude tvořeno systémem chodeb, rozrážek a vrtných komor v různých proflech o celkové délce 130 m, ražených unikátní metodou hladkého výlomu, jenž zaručuje minimální porušení horniny trhacími pracemi. „Státní podnik DIAMO je plně připraven koncepčně řešit obslužnost tohoto výzkumného pracoviště a zároveň po ukončení razicích prací I. etapy je připraven uskutečnit další navržené podzemní práce tak, aby byl plně zajištěn celý výzkumný program,“ doplnil ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík. SÚRAO zároveň plánuje v budoucnu zpřístupnit pracoviště i zájemcům z řad veřejnosti - vznikne tu prohlídkový okruh a informační středisko.

Zdroj:  Technický týdeník | 26.1.2016 | Rubrika: Energetika a teplo |  Strana: 15 | Autor: /im/ | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany