Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Útok na Jadernou elektrárnu Dukovany odražen

Útok na Jadernou elektrárnu Dukovany odražen

26.9.2016

Cvičení SAFEGUARD Dukovany 2016 prověřilo součinnost vojáků, policistů a společnosti ČEZ při ochraně JE Dukovany

Zúčastnilo celkem 215 osob, vyvrcholilo ve čtvrtek 22. září demonstrací činností prováděných na kontrolně propouštěcích stanovištích, ukázkami řešení různých situací od běžné kontroly osob až po obranu proti ozbrojenému útoku. Do cvičení byla zapojena Armáda České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina a pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Ve čtvrtek 22. 9.2016 vyvrcholilo čtyřdenní cvičení SAFEGUARD Dukovany 2016, v jehož průběhu si Armáda ČR a ostatní zapojené složky ověřily postupy při vnější ochraně Jaderné elektrárny Dukovany, vzájemnou komunikaci a koordinaci prováděných zásahů. Do cvičení, které proběhlo ve dnech 19. - 23. 9.2016 se aktivně zapojilo 25 policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, 140 členů Armády České republiky a 50 pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany.

Cvičící zaujali své pozice v okolí elektrárny v pondělí 19. září a ihned započali s budováním kontrolně propouštěcích míst a strážního stanoviště. Příprava materiálu k výstavbě včetně pytlování byla ukončena ve večerních hodinách. V úterý byla dokončena celá výstavba pozic ke střežení vnějšího perimetru objektu elektrárny. Plné střežení bylo zahájeno 20. 9. od 21.00 hodin. Následující den byl ve znamení nácviků a pilování dynamických ukázek, které byly nadřízeným a hostům předvedeny ve čtvrtek 22. září, kdy cvičení vyvrcholilo. Předvedené varianty simulovaného napadení jaderné elektrárny ukázaly, že všichni cvičící přistoupili ke své činnosti s respektem a plným nasazením.

Z řad policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina byli do cvičení zapojeni především policisté ze Speciální jednotky Dukovany, a také policisté z obvodního oddělení Hrotovice, v rámci jejichž teritoria se nachází jaderná elektrárna. Kvůli podezřelému předmětu, který se nacházel v autobuse, v němž se snažili do blízkosti elektrárny proniknout teroristé, byl na místo přivolán pyrotechnik Pyrotechnické služby Policie České republiky.

Ke stanovišti kontrolního místa u Jaderné elektrárny Dukovany, které zde zřídila Armáda České republiky k fyzické ochraně elektrárny, přijíždí neznámý autobus. Když řidič zjistí, že nelze projet až k elektrárně, dostane se jeho posádka do konfliktu s policejní hlídkou. Posádku autobusu tvoří teroristé, kteří mají uvnitř v autobuse rukojmí. Na místo je proto okamžitě přivolána speciální jednotka Dukovany, která provede zákrok - teroristy zadrží a rukojmí osvobodí. Následně se při prohlídce autobusu najde výbušnina, proto je přivolán policejní pyrotechnik, který ji pomocí speciálního robota zajistí. Právě takový byl scénář pro jednu z dynamických ukázek. Zákrok proti nebezpečným teroristům, předvedli policisté ze Speciální jednotky Dukovany.

„Případné hrozby teroristických útoků nemůžeme v současné době v žádném případě podceňovat. Proto bezpečnost jaderné elektrárny a jejího okolí patří dlouhodobě mezi naše priority. Všechny složky, které jsou zapojeny do ochrany elektrárny, by v případě vzniku jakékoliv mimořádné situace byly propojeny cestou řídícího štábu a operačního střediska a právě funkčnost spojení jsme si mohli v rámci cvičení vyzkoušet. Policisté speciální jednotky, kteří se zapojili do série dnešních ukázek, předvedli vysoce profesionální zákrok. Dnes prokázali, že jsou schopni plnit všechny úkoly, které spočívají v ochraně jaderné elektrárny proti vnějšímu útoků ze strany případných pachatelů,“ zhodnotil ukázku plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Nejpočetnější skupina zapojená do cvičení čítala 140 osob a byla z řad Armády ČR. Jednalo se o příslušníky 191. pěší roty aktivních záloh společně s vojáky Krajského vojenského velitelství Jihlava a příslušníky 44. Lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec - Vícenice u Náměště nad Oslavou.

„Mohu konstatovat, že cíle cvičení byly naplněny, ověřili jsme funkčnost spolupráce a koordinace se všemi zapojenými složkami. Tímto všem děkuji za proaktivní přístup ke cvičení,“ sdělil při ukončení cvičení plk. Jan Ňachaj, ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava.

„Bezpečnost obou našich jaderných elektráren je pro nás prioritou. Pravidelným součinnostním cvičením potvrzujeme princip bezpečného provozování elektráren a také naplňujeme evropskou legislativu. Cvičením, které bylo dnes ukončeno, jsme ověřili součinnost všech složek podílejících se na zajištění ochrany elektrárny,“ říká ředitel útvaru Bezpečnost JE Ing. Roman Havlín. „V současné době již připravujeme obdobné cvičení pro druhou jadernou lokalitu Temelín, které se odehraje v příštím roce,“ dodává Ing. Roman Havlín.

 Videozáznam z průběhu cvičení Safeguard Dukovany 2016

 
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany