Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V Dukovanech dokončují modernizační akce a zkouší zařízení 2. reaktorového bloku pro opětovné najetí

V Dukovanech dokončují modernizační akce a zkouší zařízení 2. reaktorového bloku pro opětovné najetí

13.3.2017

Dukovany 10. 3. 2017 – Na druhém reaktorovém bloku provádí energetici testy a zkoušky zařízení před jeho opětovným uvedením do provozu. Jedná se o rozsáhlé kontroly a testy, jejichž cílem je odladit technologii nové systémy před najetím bloku na 100% výkon. Spuštění štěpné reakce se předpokládá ve středu 15.3.

V průběhu plánované odstávky byl proveden velký rozsah činností, a proto je najíždění bloku věnována maximální pozornost.  Na bloku již úspěšné proběhly tlakové zkoušky primárního a sekundárního okruhu. „Stále nás čeká nás několik zkoušek a testů, které prověří stav technologie a odhalí případné netěsnosti, po jejichž odstranění bude moci být blok uveden do běžného provozu na dalších 11 měsíců,“ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny. Předpokládaný termín zahájení štěpné reakce je ve středu 15. 3. s pozvolným a postupným zvyšováním výkonu s následným zahájením dodávky elektrické energie.

Během odstávky bylo realizováno 64 investičních akcí, jako například výměna potrubních tras super havarijního napájení, zvýšení výkonu pohavarijní likvidace vodíku, rekonstrukce elektrických ochran bloku a srovnávacích ochran linek 400 kV. Technicky i časově významnou akcí byla rekonstrukce zařízení centrální čerpací stanice, která vyžadovala 50 denní souběh odstávek bloku č. 1 a 2. Dále v průběhu odstávky proběhla výměna 1/5 paliva a byly dokončeny kontroly a opravy dokumentace RTG svarů.

Druhý blok Jaderné elektrárny Dukovany končí plánovanou odstávku, v jejímž průběhu jsou provedeny rozsáhlé kontroly a zkoušky zařízení. Výsledky zkoušek jsou zaneseny do  dokumentace, která je součástí žádosti o povolení jeho dalšího dlouhodobého provozu. Nové povolení ČEZ potřebuje, protože stávající platnost skončí 10. 7. 2017. Proto 2. ledna podal na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o nové povolení.


Zdroj: Aktualita z JE Dukovay

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany