Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

11.6.2015

Dnes, 11. června od brzkých ranních hodin probíhá na Jaderné elektrárně Dukovany jedno z nejdelších a nejrozsáhlejších cvičení letošního roku, které má prověřit nastavené postupy a připravenost personálu na řešení mimořádných událostí. Tentokrát se aktivnímu zapojení nevyhnuly ani další osoby vyskytující se v areálu elektrárny, které se musely na základě pokynu k ukrytí, vydaného směnovým inženýrem, odebrat do příslušných krytů a strávit zde několik hodin a řídit se pokyny členů krytových družstev.

Dukovany 11. 6. 2015 - V brzkých ranních hodinách vypuklo svým rozsahem jedno z největších letošních cvičení havarijní připravenosti personálu Jaderné elektrárny Dukovany. Budíčkem ve 4:00 hod. ráno byl pro sloužící členy Havarijního štábu JE Dukovany telefonát povolávající je do elektrárny k řešení víceblokové mimořádné události, pro kterou byl tentokrát zvolen scénář ztráty chladiva v primárním okruhu 2. reaktorového bloku, snížení hladiny chladicí vody v bazénu skladování použitého paliva na 4. reaktorovém bloku, a to vše doprovázeno úplnou ztrátu dodávek elektrické energie.

Vážnost celému průběhu cvičení dodává houkání sirén, hlášení v závodním rozhlase i  přítomnost několika pozorovatelů z řad specialistů elektrárny i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pro účely cvičení půjde situace až tak daleko, že po 6 hodinách vzniku poruchy na 2. bloku dojde k explozi nahromaděného vodíku a následnému uvolnění radioaktivních látek do okolí. Do řešení problému s únikem vody z bazénu skladování bude zapojena jednotka dukovanských hasičů, která provede simulované doplňování pomocí dálkové dopravy vody. Paralelně s tím probíhá úsilí o zajištění dodávek elektrické energie ze záložních zdrojů pro zařízení důležitá z pohledu jaderné bezpečnosti.

„V letošním roce se jedná již o 7 cvičení z celkových 10, která jsou na letošní rok naplánována. Toto cvičení je svým rozsahem i délkou více jak sedmi hodin největším cvičením, při kterém probíhá ukrytí několika set zaměstnanců. Cvičení se neúčastní provozní personál zajišťující řádný provoz a ostrahu elektrárny, ani pracovníci vykonávající činnosti na výstavbě nových ventilátorových chladicích věží,“ sděluje ke cvičení tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk. „I přesto, že je pravděpodobnost, že všechny tyto události nastanou současně velmi malá, je vhodné tyto situace formou připravených scénářů procvičovat. Z důvodu využití zvukové signalizace při cvičení byli o jeho konání informování zástupci okolních obcí, abychom předešli případným obavám obyvatel žijícím v regionu elektrárny,“ dodává Jiří Bezděk.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany