Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V Dukovanech proběhly první zkoušky čtyř mobilních dieselgenerátorů

V Dukovanech proběhly první zkoušky čtyř mobilních dieselgenerátorů

19.12.2014

Od konce října rozšiřují početnou skupinu dieselgenerátorů elektrárny Dukovany čtyři nové mobilní dieselgenerátory o výkonu 350 kW. Ve středu 18. prosince proběhla na elektrárně jejich funkční zkouška.

 

Všechny čtyři generátory byly postupně přivezeny na místo určení, připojeny ke kabelu o délce 150 m, jehož druhý konec byl napojen na čerpadlo odvodu roztoku kyseliny borité a následně spuštěny. „Cílem zkoušek je prověřit schopnost mobilních dieselgenerátorů napájet vybrané spotřebiče a dále ověření komplexní funkčnosti dieselgenerátoru,“ řekl Jiří Zita, vedoucí zkoušek.

Bylo zapotřebí přivést elektrický kabel od generátoru k čerpadlu tou nejkratší cestou, která vedla přes nouzový vstup do reaktorovny. Zamezení vniku dalších osob tímto nestandardním způsobem, který je možný jen za zcela výjimečných podmínek nebo při mimořádných událostech, zajišťovali další pracovníci fyzické ostrahy. Před zpětným navinutím kabelu z prostor kontrolovaného pásma na cívku, bylo nutné kabel přeměřit na případnou povrchovou kontaminaci. Časově náročné zkoušky čtyř nových mobilních zdrojů elektrické energie, která proběhla úspěšně, se zúčastnilo na 30 pracovníků provozu, údržby, hasičů a fyzické ostrahy.

Vedle 12 kusů dosavadních pevných  dieselgenerátorových stanic z roku 1985 (3 pro každý výrobní blok o výkonu 2,8 MW) a dvou   tzv. SBO dieselgenerátorů (každý o výkonu 3,2 MW), které jsou určeny k dodávce elektrické energie při mimořádných situacích, jsou připraveny ještě čtyři další mobilní dieselgenerátory, dovybavené elektrickými kabely o celkové délce 1,3 km. Elektrárna tak má k dispozici celkem 18 dieselgenerátorů o celkovém společném výkonu 41,4 MW.

Jedním z mála vhodných okamžiků pro provádění zkoušek a testů různých zařízení jsou odstávky reaktorových bloků, prováděné primárně za účelem výměny paliva. Během těchto odstávek se proto provádí řada dalších činností. Stejně tak tomu tak je i při odstávce 4. reaktorového bloku, v jíž průběhu úspěšně proběhla zkouška druhého AAC Dieselgenerátoru a také zkouška čtyř nových mobilních dieselgenerátorů Jaderné elektrárny Dukovany.

Hodinová spotřeba jednoho dieselgenerátoru je přibližně 80 litrů. Má vlastní nádrž s obsahem 500l, která vydrží zhruba na deset hodin provozu při plném zatížení. Stejný obsah má i zásobní nádrž umístěná na dalším samostatném podvozku společně s příslušenstvím, které je tvořeno cívkami s elektrickými kabely. 

 

 Zdroj: TZ JE Dukovany,  Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany