Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V Dukovanech začalo střídání odstávek druhého a třetího bloku

V Dukovanech začalo střídání odstávek druhého a třetího bloku

16.9.2016

Dnes v pravé poledne začal druhý reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany plánovaně snižovat výkon. Začala tak spojená odstávka 2. bloku roku 2016 a 2017, která je plánována v délce 180 dnů. Současně byla v elektrárně zahájena příprava etapy náběhu bloku číslo tři, na kterém byly již včera v předstihu dokončeny všechny servisní a údržbové činnosti, a který výkonově nahradí výrobu elektrické energie z odstavovaného druhého bloku. 

Druhý blok přestane elektrickou energii dodávat během dnešního odpoledne. V průběhu odstávky, jejíž ukončení je plánováno na 15. 3. 2017, proběhne nestandardně velké množství servisních a kontrolních činností, které jsou spojené zejména s přípravou zařízení na další dlouhodobý provoz. Vedle pravidelné výměny pětiny paliva proběhnou kontroly stavu tlakové nádoby reaktoru nebo tlakové a těsnostní zkoušky hermetického boxu bloku, prováděné při mimořádně vysokých hodnotách přetlaku. Platnost stávajícího povolení byla koncem srpna prodloužena do 10. 7. 2017. K žádosti o povolení provozu po tomto datu musí ČEZ předložit desetitisíce stran dokumentace prokazující bezpečný a spolehlivý stav zařízení.

Odstavení 2. bloku nebude mít žádný vliv na spolehlivost dodávek elektrické energie pro zákazníky. Výkon 2. bloku nahradí blok č. 3, u kterého byly v mírném předstihu dokončeny všechny plánované práce, a blok se připravuje na etapu najíždění. V jejím průběhu budou provedeny rozsáhlé zkoušky zařízení, ochran a blokád. Účelem a cílem těchto testů je odhalit případné závady či netěsnosti ještě před uvedením bloku do nominálního provozu a připravit jej tak na několikaměsíční bezpečný a stabilní provoz. Provedení všech zkoušek při odstaveném bloku není technicky možné, a pro řadu z nich je zapotřebí na daném bloku dosáhnout určité míry teploty a tlaku. Proto nelze až do provedení poslední zkoušky vyloučit zjištění případné technické závady. Předpokládaný termín opětovného zahájení výroby elektrické energie je 1. 10. 2016, což představuje zkrácení plánované délky odstávky o více než dva týdny.

 

Provoz JE Dukovany dnes v 12:30 hod.

1. blok   100% - výkon turbogenerátorů      485 MWe

2. blok    87,2% - výkon turbogenerátorů    421 MWe

3. blok      0% - plánovaná odstávka              0 MWe

4. blok  100% - výkon turbogenerátorů       498 MWe

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany