Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V JE Dukovany pokračuje preventivní výměna potrubí chladicí vody

V JE Dukovany pokračuje preventivní výměna potrubí chladicí vody

29.7.2015

Dokončením svářečských prací a následnou betonovou zálivkou nové části potrubí technické vody důležité (TVD) pokračuje výměna části potrubí výtlaků TVD od čerpací stanice prvního hlavního výrobního dvojbloku, která začala v polovině června. Potrubí slouží pro přívod chladicí vody k technicky důležitým zařízením. Jedná se o další modernizační opatření zvyšující spolehlivost a bezpečnost provozu elektrárny, realizované ještě před podáním žádostí o povolení provozu 1. reaktorového bloku na dalších 10 let. Práce budou ukončeny do konce prázdnin, kdy začne plánovaná odstávka 1. reaktorového bloku.

Jednou z činností v rámci příprav pro zajištění dalšího dlouhodobého provozu elektrárny jsou kontroly stavu jednotlivých komponent, mezi které patří také kontroly rozvodů technické vody důležité. U části rozvodů, které nebyly uloženy v betonových kanálech či zabetonovány, ale byly uloženy přímo v zemi bez možnosti kontroly jejich stavu, dochází k jejich výměně. Jedná se o technicky i provozně velmi náročnou akci, při které bude vyměněno 3x22 m potrubí, které se nachází v hloubce 6 m. Součástí nově instalovaného potrubí TVD bude také diagnostika stavu potrubí. Celkové náklady na výměnu potrubí činí 45 mil. Kč.

Samotná příprava projektu byla zahájena na počátku roku 2015 tak, aby samotná realizace výměny potrubí případně její část probíhala za provozu obou bloků na nominálním výkonu. Pracovníci provozu byli v průběhu školicích dnů seznámeni s operativními programy, harmonogramem a přijatými organizačními a bezpečnostními opatřeními. Pro kvalitní zpracování projektové dokumentace bylo provedeno i několik zkušebních sond (výkopů) pro ověření stavu potrubí, podloží a výšky spodní hladiny vod včetně jednoho odvodňovacího vrtu. Plánovaný termín ukončení prací je 31. 8. 2015, tedy s počátkem zahájení plánované odstávky 1. reaktorového bloku, která bude probíhat od 29. 8. 2015 do 25. 10. 2015.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany