Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V JE Temelín běží největší mezinárodní mise v historii

V JE Temelín běží největší mezinárodní mise v historii

1.12.2015

Téměř tři týdny bude 31 odborníků z dvanácti zemí prověřovat elektrárnu Temelín. Vůbec poprvé bude elektrárna podrobena nezávislé kontrole podle nových pravidel Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO).

V pořadí třiatřicátá mezinárodní prověrka je největší v temelínské historii a potrvá od 27. lidtopadu do 11. prosince.

Dosud se WANO zaměřovalo především na jednotlivé oblasti spojené s provozem jaderné elektrárny. Nový formát prověrek hodnotí elektrárnu jako celek. Proto se výrazně navýšil i počet odborníků, kteří přijedou Temelín posuzovat. Mezinárodní odborníci budou Temelín srovnávat s nejlepší světovou praxí.

„Takto silná expertní skupina k nám přijede vůbec poprvé. Jejich zkušenosti chceme maximálně využít k potvrzení nastavených priorit, popřípadě najít doporučení pro další zlepšení. Proto k misi přistupujeme zodpovědně a velmi otevřeně,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.


 Mezinárodní experti si určili hned dvanáct kontrolních tras, na které se velmi podrobně zaměří. Zcela jistě nevynechají strojovny, jaderný ostrov ani další části technologie. Své poznatky pak budou konfrontovat s informacemi ve více než tisícistránkové zprávě, kterou elektrárna expertům s předstihem předala.
Zpráva popisuje aktuální stav elektrárny včetně nastavených systémů v jednotlivých oblastech, například v provozu, bezpečnosti, koordinaci nebo fyzice. Součástí kontrol budou i desítky rozhovorů s pracovníky elektrárny.


Mise skončí zpracováním závěrečné zprávy. Po dvou letech si mezinárodní experti přijedou ověřit, jak elektrárna s doporučeními pracovala.


WANO (WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR OPERATORS – Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren)WANO je mezinárodní organizace provozovatelů jaderných elektráren, která vznikla jako reakce „jaderné komunity“ a průmyslu na havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Jejím cílem je především vzájemná výměna informací a zkušeností, která pomáhá zvyšovat úroveň všech jaderných elektráren ve světě. Členy WANO jsou všechny energetické společnosti na světě, které provozují jaderné bloky. Členství ve  WANO má například i Severomořská flotila ruských jaderných ledoborců.

 

Zdroj: jihoceskenovinky.cz | 30.11.2015

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany