Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

V únoru prověří Dukovany odborníci ze světa

V únoru prověří Dukovany odborníci ze světa

14.2.2019

Mise WANO Peer Review Follow-Up proběhne v Jaderné elektrárně Dukovany 18. – 22. února 2019.

Asociace WANO (World Association of Nuclear Operators) je celosvětové sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Výjimkou nejsou ani dvě naše jaderné elektrárny.

Začátek fungování asociace WANO se shoduje s černobylskou havárií, po které si svět uvědomil, že je potřeba dalším podobným událostem zabránit a nastavit standardy pro provozování elektráren.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou „partnerské prověrky“ tedy mise Peer Review. Tyto mise znamenají, že na určenou lokalitu přijedou experti z elektráren z různých koutů světa. Pozorovatelé během dvou týdnu sledují provoz elektrárny, chování lidí, kvalitu dokumentace a mnohé další oblasti. Své zjištění pak porovnávají s tzv. nejlepší světovou praxí. Výstupem mise je dokument, kde jsou uvedeny silné stránky elektrárny – pozitivní nálezy a oblasti pro zlepšení – negativní nálezy. Tato hodnotící mise proběhla v Dukovanech v roce 2017. Výsledkem byly dvě silné stránky a devět oblastí pro zlepšení.

Nyní nastal čas, kdy seinspektoři po dvou letech opět do JE Dukovany vrátí. Jejich cílem je zkontrolovat, jak se elektrrárna vypořádala se slabými stránkami  a jestli se tedy elektrárna posunula kupředu. Tato únorová mise se nazývá Peer Review Follow-Up.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany