Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Valná hromada Energetického Třebíčska

Valná hromada Energetického Třebíčska

1.2.2016

V pondělí  25. ledna se uskutečnila Valná hromada spolku Energetické Třebíčsko.  Na programu byla činnost Energetického Třebíčska v roce 2015 a plány na rok 2016.

O tom referoval předseda Vítězslav Jonáš. V diskusi vystoupili senátoři F. Bradáč a M. Vystrčil, předseda Energoregionu 2020 V. Měrka, předseda HK Třebíč R. Horký a další. Valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada projednala a schválila:

 • zprávu předsedy Vítězslava Jonáše o činnosti Energetického Třebíčska za rok 2015.
 • plán činnosti Energetického Třebíčska na rok 2016.
 • zprávu o hospodaření za rok 2015.
 • rozpočet ET na rok 2016.
 • projekt Základní kámen včetně nápisu
 • pověření předsedy ET Vítězslava Jonáše k jednání s MPO a případnou účast v pracovních komisích vládního výboru k plnění NAP JE ČR
 • zřízení pracovní expertní komise jako poradního orgánu ET ve složení Vítězslav Jonáš, Richard Horký, Aleš John, Jiří Bis a Miroslav Kawalec

Valná hromada vzala na vědomí:

 • závěrečné hodnocení dvouletého socio-ekonomického výzkumu
 • přijetí rozhodnutí VV (výkonného  výboru) o vstupu nového člena ET a to PBS Industry Třebíč
 • Vystoupení předsedy Energoregionu 2020 V. Měrky k nečinnosti Vlády ČR a jednotlivých ministerstev a jeho výzvu k tvrdšímu postupu

 Valná hromada doporučuje a pověřuje

 • VV ET k vypracování a předložení memoranda s MPO o zachování provozu a výstavby nových bloků na JE Dukovany
 • na základě vystoupení starosty obce Dukovany M. Křišťála změnu umístění základního kamene, a to na pozemku ČEZ u zastávky autobusu při komunikaci II/152. S majitelem pozemku projedná Vítězslav Jonáš.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany