Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Veřejné projednání Dukovan

Veřejné projednání Dukovan

3.7.2018

V úterý 19. června se v Třebíči na zimním stadionu konalo veřejné projednání vlivu stavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na životní prostředí (EIA) v rámci projektu Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Na hlavní pódium usedli zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci ČEZ, velvyslanci České republiky v Rakousku a Německu a zpracovatelé dokumentace EIA. Jejich protějšky byli ekologičtí aktivisté, ale také příznivci výstavby nových bloků z řad obyvatel regionu JE, kteří protijaderné aktivisty z Rakouska a České republiky početně přečíslili. Na ploše zimního stadionu bylo možné napočítat na dvě stovky osob.
Před hlavním vstupem na stadion proběhly před kamerami České televize pokojné demonstrace odpůrců jádra z Rakouska, Německa,
ale i z České republiky. Svůj názor ale vyjádřili také podporovatelé výstavby nových bloků. Zanedlouho se však rozjel oficiální program,
v jehož úvodu zazněly prezentace Ministerstva životního prostředí, posuzovatele a oznamovatele – společnosti ČEZ. Pak už byl prostor
pro vyjádření názoru k výstavbě dotčených obcí a měst a následnou sérii otázek a připomínek ze stran podporovatelů i odpůrců. Týkaly se
přitom jak relativně odborných bezpečnostních a technických témat, tak také obecných předpokladů souvisejících například s energetickými
koncepcemi či technickým vzděláváním. Zásadou bylo všechny dotazy maximálně otevřeně a podrobně zodpovědět. Poslední dotaz padl o půl
deváté večer, po jeho zodpovězení bylo veřejné projednání moderátorem Petrem Studenovským po téměř devíti hodinách ukončeno.

Poklidným průběhem se vyznačovala i veřejná projednání v zahraničí, která se uskutečnila v průběhu května a začátkem června. 3. května se
dotazy veřejnosti k posudku i záměru projektu diskutovaly v maďarské Budapešti, 6. června pak ve Vídni a o týden později, 13. června, ještě
v Mnichově. Zbývající sousední země, Polsko a Slovensko, možnost veřejného slyšení nevyužily. Bez úspěšného uzavření veřejných diskuzí
by nebylo možné dál pokročit v povolovacích procesech v rámci strategické přípravy nového klíčového zdroje elektřiny v souladu se Státní
energetickou koncepcí.

Posuzování bude nyní pokračovat vypořádáním připomínek, Ministerstvo životního prostředí předpokládá uzavření celého procesu EIA
na nové bloky do poloviny příštího roku.


Reportáž z veřejného projednání v Událostech ČT je možné shlédnout zde - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990619-udalosti-v-regionech/%20

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany