Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Výročí zahájení zkušebního provozu 1. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Výročí zahájení zkušebního provozu 1. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

4.5.2015

Dne 3. května 1985 začal zkušební provoz na 1. reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zahájila se tak třicetiletá bezpečná a spolehlivá výroba elektrické energie na první jaderné elektrárně na českém území. Dnes svoji výrobou pokrývá 25,74 % naší aktuální celkové spotřeby a od zahájení provozu elektrárna vyrobila téměř 388 TWh elektrické energie, což by stačilo na 7 let pro celou Českou republiku.

Po úspěšném zvládnutí zkušebního provozu přešel 1. bloku plynule do komerčního provozu. Bezpečný a spolehlivý provoz byl vždy hlavní prioritou při jeho provozování. Za dobu provozu elektrárna prošla celou řadou investičních akcí, od tzv. dokompletace přes využití projektových rezerv a zvyšování instalovaného výkonu z původních 4x 440 MW na 4x 510 MW až po právě dokončovaná opatření vyplývající ze zátěžových testů (stresstestů). Elektrárna byla tedy průběžně modernizovaná a dnes se na základě svých dlouhodobých provozních výsledků právem řadí mezi 20 % nejlépe provozovaných jaderných elektráren z celého světa.

Právě letošní rok je pro 1. reaktorový blok významný také z pohledu jeho další budoucnosti. V průběhu roku bude podána žádost o povolení dlouhodobého provozu od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na dalších 10 let. Samotný reaktor a další zařízení čeká v letošním roce důkladná kontrola stavu, která proběhne při plánované 60 denní odstávce bloku v průběhu září a října.

„Třicet let je u nás v provozu zařízení, které dalo a jistě bude dávat lidstvu naději ve výrobu levné, tolik potřebné a všudypřítomně prospěšné elektrické energie. Ale ono nejde jen o výrobu, jde také o to, že se v našem regionu objevilo a uplatnění našlo mnoho odborníků, kteří by zde jinak stěží našli cestu“, říká Vladimír Měrka, předseda sdružení obcí Energoregion 2020. K 3. 5. 2015 pracuje v lokalitě elektrárny 1130 zaměstnanců ČEZ a z toho 414 zaměstnanců, kteří byli u prvního spouštění.

A co si i elektrárně přeje do dalších let zástupce Energoregionu 2020? „Dobré sousedství, protože jen ve vzájemné pomoci, pochopení a spolupráci se utužují dobré sousedské vztahy“, dodává Vladimír Měrka.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany