Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

WANO Peer Review v JE Temelín

WANO Peer Review v JE Temelín

14.12.2015

Temelín je velmi robustní a kvalitně provozovanou elektrárnou. Takový je hlavní závěr mezinárodní mise, která proběhla v jihočeské jaderné elektrárně. Tři desítky mezinárodních expertů z dvanácti zemí prověřovaly Temelín téměř tři týdny.

Temelín je velmi robustní a kvalitně provozovanou elektrárnou. Takový je hlavní závěr mezinárodní mise, která proběhla v jihočeské jaderné elektrárně. Tři desítky mezinárodních expertů z dvanácti zemí prověřovaly Temelín téměř tři týdny.

Pochůzky po elektrárně, rozhovory se zaměstnanci, nebo kontrola dokumentace. To byla hlavní pracovní náplň mezinárodních expertů v jihočeském Temelíně. Zjištěné informace pak porovnávali s nejlepší světovou praxí.

„Elektrárna splňuje české i mezinárodní požadavky, jinak bychom nemohli být v provozu. Mise je o výměně zkušeností a o porovnání s těmi nejlepšími. To jde daleko za požadavky legislativy,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.

Dohromady přinesli mezinárodní experti 642 let zkušeností s jadernou energetikou a celkem se zúčastnili 169 zahraničních misí. Podle temelínského ředitele byl jejich pohled na elektrárnu velmi cenný. „Výstupy mise nám potvrdily, že již zahájené změny, například v oblasti kontrol dodavatelů, jdou správným směrem. V současné době tyto kontrolní mechanismy posilujeme a zapracujeme do nich i doporučení expertů WANO,“ konstatoval Zronek k výsledkům mise.

Naopak tým expertů zaujaly například speciální havarijní kufříky, s jejichž pomocí by se měřily klíčové parametry jako je teplota a tlak v reaktoru nebo množství vody v parogenerátorech, pokud by nebyl dostupný monitorovací systém. Desetikilový kufřík bez problémů unese dospělý člověk. Díky bateriím může zasahující personál na displeji sledovat důležité parametry až tři dny. V Temelíně jich je devět a byly pořízeny v rámci zátěžových testů po událostech ve Fukušimě. Společnost ČEZ přišly na necelý půlmilión korun.

Pro Temelín se jednalo už o třiatřicátou prověrku. Letošní mise byla svým rozsahem vůbec největší v historii. Závěrečná zpráva bude k dispozici začátkem příštího roku. Elektrárna byla hodnocena podle nových pravidel, které Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) přijalo v reakci na události ve Fukušimě.Nový formát prověrek hodnotí elektrárnu jako celek. Dosud se WANO zaměřovalo především na jednotlivé oblasti spojené s provozem jaderné elektrárny. Za dva roky se mezinárodní experti do Temelína vrátí, aby zkontrolovali, jak elektrárna s jejich závěry pracovala.

 

 WANO (WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR OPERATORS – Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren)

WANO je mezinárodní organizace provozovatelů jaderných elektráren, která vznikla jako reakce „jaderné komunity“ a průmyslu na havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Jejím cílem je především vzájemná výměna informací a zkušeností, která pomáhá zvyšovat úroveň všech jaderných elektráren ve světě. Členy WANO jsou všechny energetické společnosti na světě, které provozují jaderné bloky. Členství ve  WANO má například i Severomořská flotila ruských jaderných ledoborců.

 

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2014 vyrobila 14,95 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 3,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.

 

 

Zdroj: TZ JE Temelín, Ing. Marek Sviták

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany