Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Začalo Zodolňování strojovny a budovy hasičů Jaderné elektrárny Dukovany

Začalo Zodolňování strojovny a budovy hasičů Jaderné elektrárny Dukovany

30.4.2015

V Jaderné elektrárně Dukovany započaly práce na zodolňování budovy hasičů a strojovny prvního výrobního dvojbloku. Zvýšení odolnosti těchto objektů proti extrémním klimatickým vlivům a zemětřesení je na základě zátěžových testů jaderných elektráren jednou z podmínek dalšího provozu elektrárny. Práce na zodolňování těchto objektů budou ukončeny v průběhu letošního roku a vyžádají si přes 150 mil Kč.

V letošním roce, v období mezi odstávkami 2. a 1. bloku, budou probíhat práce na zodolnění strojovny hlavního výrobního bloku I. (HVB I). Na strojovně se na základě podrobných statických a dynamických (seismických) výpočtů zodolňují zejména střešní konstrukce strojovny. Veškeré práce budou probíhat z pracovních plošin postavených na pojezdových jeřábech. S tím souvisí i termín, do kdy musí být práce prováděné za pomocí jeřábů ukončeny, a to před zahájením plánované odstávky 1. reaktorového bloku, která začne 29.8.2015.

Zodolnění objektu HZSp se týká garáží pro hasičskou techniku i provozní budovy. V rámci úprav bude provedena náhrada stávajícího těžkého střešního pláště za lehčí, bude zesílena střešní konstrukce, příčné zděné stěny a doplněny železobetonové stěny mezi sloupy.

Strojovna HVB I i budova hasičů patří po reaktorovnách, blokových dozornách a dalších prostorách elektrárny, mezi poslední objekty, na kterých se zvýšení odolnosti realizuje. Zodolnění strojovny druhého dvojbloku bude realizováno v roce 2016.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany