Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Začíná odstávka 1. RB JE Dukovany

28.8.2015

V pátek 28. 8. 2015 začíná nejdelší odstávka tohoto roku, která je plánovaná téměř na dva měsíce. Postupné snižování výkonu 1. reaktorového bloku začne v pátek ve 12 hodin. Vedle výměny paliva je dalším plánovaným významným úkolem provedení kontroly stavu tlakové nádoby reaktoru, která se provádí po 8 letech nebo napojení nových ventilátorových věží na systém technické vody důležité. V průběhu odstávky budou také dokončeny všechny kontroly a opatření nutná pro zajištění povolení k dalšímu dlouhodobému provozu.

Generátor první turbíny přestane dodávat elektrickou energii do distribuční sítě v 15 hodin a generátor druhé turbíny o tři hodiny později. Vedle výměny 1/5 paliva budou realizovány plánované kontroly, opravy a údržba. Jednou z nejvýznamnějších činností bude provedení kontroly stavu tlakové nádoby reaktoru, která se provádí po 8 letech. Pro její provedení je nutné vyvézt jaderné palivo z aktivní zóny reaktoru a všechny technické komponenty, tak aby byla tlaková nádoba reaktoru zcela prázdná.

 

V průběhu odstávky bude v souladu s harmonogramem dokončena i řada investičních akcí prováděných z důvodu modernizace elektrárny a zvyšování bezpečnosti provozu nebo vyplývajících z provedených zátěžových testů, jejíž realizace je nutnou podmínkou k dalšímu dlouhodobému provozu 1. reaktorového bloku. Jedná se například o dokončení seizmického zodolnění stavebních objektů nebo o napojení nových seizmicky odolných ventilátorových věží, určených pro chlazení technické vody důležité.

 

Ukončení odstávky a opětovné obnovení výroby elektrické energie je plánované na 26. 10. 2015.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany