Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Záměr stavby nových bloků Dukovan připomínkují Rakušané i Němci

Záměr stavby nových bloků Dukovan připomínkují Rakušané i Němci

30.12.2016

Jihlava 29. prosince (ČTK) - Posuzování dopadů stavby a provozu jednoho až dvou nových jaderných bloků Dukovan na životní prostředí zřejmě potrvá několik let, protože se jedná o mezistátní proces EIA. Záměr firmy ČEZ začaly úřady posuzovat v létě, vyjádření k němu kromě subjektů z Česka poslali i Rakušané, Němci, Slováci, Maďaři a Poláci.

Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo ministerstvo životního prostředí a z informací na webu. Záměr zatím prošel zjišťovacím řízením. Jeho cílem bylo upřesnění informací, které má ČEZ uvést v dokumentaci mapující vlivy tohoto záměru na životní prostředí. Takových požadavků je v dokumentu uvedeno 70. Týkají se mimo jiné zdůvodnění potřebnosti stavby, jejího technického řešení, bezpečnosti provozu a dopadů na zdraví lidí, zabezpečení zásobování vodou pro nové bloky a nakládání s radioaktivními odpady. "Jsou to standardní oblasti, se kterými jsme počítali a jsme připraveni se s nimi řádně vypořádat," řekl ČTK mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Požadovanou dokumentaci podle něj plánuje ČEZ vypracovat a předat ministerstvu během příštího roku. Lhůta pro předložení dokumentace je v kompetenci oznamovatele, sdělila ČTK Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. Proces EIA pak zřejmě ještě potrvá dva až tři roky, než ministerstvo k záměru na vznik nového jaderného zdroje u Dukovan vydá konečné stanovisko. Podle Pospíšilové ale jde o velmi hrubý časový odhad. Kvůli mezinárodním konzultacím se řízení může protáhnout. Ve zjišťovacím řízení poslala vyjádření řada státních úřadů, samospráv a občanských iniciativ, psali i jednotliví lidé. Námitek proti stavbě bylo nejvíc z Rakouska a Německa, předložily je i domácí iniciativy. "Pokud bude dokumentace zpracována podle závěrů zjišťovacího řízení opravdu objektivně, vyplyne z ní, že při budování nových jaderných bloků jasně převažují negativa nad pozitivy," sdělila ČTK Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky. Edvard Sequens ze sdružení Calla ve stejné zprávě tvrdí, že dobré závěry zjišťovacího řízení padly i v případě hodnocení nových reaktorů v Temelíně. "Jenže zpracovatel hodnocení je pak ignoroval a ministerstvo životního prostředí takový postup akceptovalo, výsledkem je dodnes se táhnoucí soudní spor," uvedl. Nový jaderný zdroj u Dukovan by podle údajů na webu měl obsahovat jeden až dva bloky, každý s instalovaným výkonem do 1750 MW. První nový blok by mohl být zprovozněn v roce 2035, druhý pak po vyřazení nynějších bloků elektrárny Dukovany. Stávající čtyři jaderné bloky Dukovan byly zprovozňovány v letech 1985 až 1987. V součtu mají instalovaný výkon 2040 MW a při plném provozu pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Rozvoj elektrárny podporují regionální politici. Podle nich by její uzavření tuto část Vysočiny hospodářsky poškodilo.

Zdroj: Zpravodajství ČTK | 29.12.2016 | 15:43 | Rubrika: ene ekl sta efm | Téma: JE Dukovany

Foto: Vizualizace - 5. a 6. blok

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany