Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stálý ministerský výbor

28.10.2017

Harmonogram realizace Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má stále zpoždění. Za plnění  NAPJE je odpovědný Stálý ministerský výbor s administrací Státním zmocněncem. NAPJE, který vychází ze Státní energetické koncepce, ukládá výstavbu nových jaderných bloků v EDU z pohledu energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR.

Na stránkách MPO se uvádí: dne 27. září 2017 (po třech měsících) se na MPO uskutečnilo 6. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE). Jednání mělo s ohledem na stanovené úkoly a jejich harmonogram především bilanční charakter.

Členové Stálého výboru se seznámili se stavem přípravy výstavby nových jaderných bloků v ČR. Hovořili o aktuálním postupu v procesu EIA, řešení přepravy těžkých a nadrozměrných komponent a vyvedení elektrického výkonu z nových jaderných elektráren do přenosové soustavy. Výbor rovněž zkontroloval plnění úkolů z předchozích zasedání.

„Řada  úkolů z minulého zasedání znatelně postoupila vpřed. Jde především o úspěšné projednání novely stavebního zákona a zákona o EIA, a také o přípravu přepravních tras pro těžké a nadrozměrné komponenty,“ uvedl po jednání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Klíčové pro budoucnost je připravit kvalitní analytické podklady ohledně obchodně-investičního modelu ve všech 3 zvažovaných variantách tak, aby měla nová politická reprezentace kvalitní a dostatečné podklady pro toto zásadní rozhodnutí.

Jen dodávám, že nejdůležitější je rozhodnout o způsobu organizace výstavby a způsobu výběru typu bloku, a to se dosud nestalo.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany