Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 1. 3.2019

1.3.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. V Temelíně se 1. blok připravuje na odstávku 2. blok je na plném výkonu.

Z domova: Návštěva PVP Bukov. Nové zakázky IaC Energo pro JE Dukovany

Ze světa: Belgický regulátor schválil spuštění JE Doel-1 po opravách potrubí. Francouzský regulátor posunul termín pro dodatečnou instalaci dieselgenerátorů. Jižní Korea a SAE se snaží o další spolupráci. Žádné překážky" k udělení provozní licence pro Finské  Olkiluoto-3, říká vláda. WANO oznámilo plány na otevření pobočky a podpůrného střediska v Číně. .Na JE Novovoroněž 2-2 bylo zahájeno zavážení paliva

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100% 

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 2 271 GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 951 MWe, výroba letos   1 494 GWh, provoz na tzv. výkonový efekt na konci kampaně před odstávkou pro výměnu paliva.

2. blok– výkon 1086 MWe, výroba letos   1 524 GWh

Dnes (1.3.) večer ČEZ plánovaně odstaví první temelínský blok.

Důvodem jsou kontroly a výměna paliva.  Výměna paliva, kontroly turbíny a bezpečnostních systémů nebo rekonstrukce části potrubí cirkulační chladící vody. To jsou jen příklady nejdůležitějších prací během odstávky prvního bloku. Celkově mají energetici v plánu udělat přes deset tisíc činnost a vše navíc chtějí zvládnout během dvou měsíců.

K odstavení prvního bloku dojde po roce plynulého provozu. Blok totiž vyrábí elektřinu nepřetržitě od loňského 1. března. „Historicky jde o nejdelší provoz jednoho bloku v období mezi dvěma odstávkami. Velmi důležité přitom je, že se jednalo o provoz bezpečný s prakticky stoprocentní spolehlivostí, bez nutnosti blok odstavovat,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Během té doby temelínská jednička vyrobila 9,4 TWh. Spotřebovala přitom dvě desítky tun uranu. Stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny vyrobily spálením 8,5 miliónu tun uhlí. K jeho přepravě by byl potřeba vlak dlouhý dva tisíce kilometrů, tedy například z Prahy do Madridu.

Pravidelně energetici během odstávky mění část paliva. Konkrétně v reaktoru vymění 48 ze 163 palivových souborů. Důležitou prací na reaktorovém sále bude i vyzkoušení nového kontejneru na použité palivo. První kontejner od nového dodavatele Škody JS převzal Temelín loni v závěru roku. „Testy budou pokračovat podle plánu, pracovat budeme zatím s imitátory paliva. Chceme, aby práce s novými českými kontejnery probíhaly stejně hladce, jako s původním dodavatelem,“ upřesňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. Reálné použité palivo zavezou specialisté do dvou kontejnerů dosavadního výrobce z Německa.

Vedle toho energetici zkontrolují turbínu nebo bezpečnostní divize. V plánu mají realizaci sedmi desítek investičních akcí. Například začne důležitá rekonstrukce vnitřního povrchu jednoho z největších temelínských potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií uvnitř strojovny. http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/ V závěru odstávky proběhne zkouška těsnosti ochranné budovy kolem reaktoru (kontejnmentu). Důležitá třídenní zkouška se provádí na každém bloku ve čtyřletých intervalech.

I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Začátek odstávky druhého bloku je plánován na druhou polovinu června. Od začátku roku vyrobil Temelín 3,02 TWh elektřiny.


Z domova

Návštěva PVP Bukov

Ve čtvrtek 28.2.  skupina odvážných členů OBK na pozvání SURAO, které zastupovala Nikol Novotná navštívila Podzemní výzkumné pracoviště  v areálu dolů Dolní Rožínka. Od roku 2015 zde SURAO buduje podzemní laboratoř, která zkoumá chování hornin pro potřeby hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu, zejména vyhořelého jaderného paliva.

Laboratoř je v hloubce 600 m v cca 300 m dlouhé sloji, ze které jsou vyrubané boční rozrážky pro jednotlivé experimenty.  Je zde ještě hodně práce, ale laboratoř si v ničem nezadá s podobnými pracovišti ve Švýcarsku, Belgii, Finsku nebo Švédsku. Pravda, pro přístup se využívá původní těžní stroj a také pozemní pracoviště není ještě připraveno.  Nicméně, viděli jsme, co jsme chtěli a musím říct, že zde SURAO odvedlo hodně práce. Několik obrázků - viz článek v sekci Naše činnost vydá za mnohaslovný popis.

Rekonstrukce napájení pro zařízení TSFO v JE Dukovany

I&C Energo a.s. na JE Dukovany realizuje pro firmu ČEZ Energoservis, s.r.o. kompletní část elektro akce „7385 - Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO“. V rámci této akce jsou řešeny změny v napájení systému TSFO. Cílem je připravit napájecí body pro budoucí připojení napájení zařízení TSFO realizované v rámci akce 7685 (Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU TSFO). Probíhá kompletní rekonstrukce stávajícího napájecího bodu v SO 650/1-02 a vytvoření nového (druhého) napájecího bodu v SO 441/1-01. Akce bude realizována formou „na klíč“, součástí bude kromě zpracování kompletní projektové dokumentace rovněž realizována kompletní výměna stávajících elektrozařízení a doplnění nových rozváděčů, střídačů a usměrňovačů. Výše uvedené úpravy mají rovněž dopad do části stavební, strojní, EPS a SKŘ včetně doplnění příslušné kabeláže.

Zvolené řešení představuje komplexní řešení problematiky spolehlivého napájení zařízení TSFO v souladu s požadavky nové legislativy pro LTO EDU, zajištění bezproblémového napájení nového zařízení TSFO vč. výkonových a prostorových rezerv pro příp. budoucí rozšíření TSFO a splnění požadavků nové legislativy na nepřetržité a bez výpadkové napájení zařízení TSFO po neomezenou dobu. Samostatnou zakázku v rámci implementace nových technických podmínek pro systémy fyzické ochrany, tak jak je definuje Atomový zákon, získalo IaC  na dodávku silnoproudé a slaboproudé instalace, včetně montáže kabelových tras a pokládky kabeláže pro stavební objekty a ostatní technologické DPS, pro tzv. „netajnou část“ Díla, související s napájením technologie

prostředků fyzické ochrany EDU.

Rozšíření provozního kamerového systému v JE Dukovany

Společnost I&C Energo a.s. uzavřela smlouvu se společností ČEZ, a.s. na veřejnou zakázku na akci 6663 - Rozšíření provozního kamerového systému v JE Dukovany. Předmětem díla je vypracování dokumentační části a následná realizace formou dodávky „na klíč“ s cílem rozšířit stávající provozní kamerový systém (PKS), který byl v EDU vybudován v r. 2011-2012 a jehož úkolem je monitorování technologie sekundárního okruhu a venkovních objektů. Dále pak obnova a integrace do PKS stávajícího autonomního video a audio systému Trenažeru, včetně přípravy pro možnosti simulace poruchových stavů. Na část zařízení se vztahují požadavky Vyhl. SÚJB 358/2016 Sb. a je zařazeno do bezpečnostní třídy BT 3. Součástí dodávky budou i speciální kamery s vysokou radiační odolností. Realizace díla bude probíhat ve čtyřech dílčích celcích s plánovaným dokončením v červenci 2020.                  

Zkratky:

TSFO – technický systém fyzické ochrany

NAZ – nový atomový zákon

FO – fyzická ochrana

SO – stavební objekt

EPS – elektrická požární signalizace

SKŘ – systém kontroly řízení

LTO – Long-term operation

PKS – provozní kamerový systém

BT – bezpečnostní třída

SÚJB – státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Ze světa

Belgický regulátor schválil spuštění JE Doel-1 po opravách potrubí
28. února (NucNet): Belgický jaderný regulátor schválil znovu spuštění  jaderného reaktoru Doel-1 po nápravě úniku v systému nouzového chlazení.
 Federální agentura pro jadernou kontrolu (Fanc) uvedla, že únik byl objeven v dubnu 2018 v potrubí, které bylo součástí záložního okruhu chladicí vody. Jednotka byla okamžitě vypnutá a údržba začala nedostatek řešit.

Vlastník a provozovatel elektrárny Engie Electrabel provedl opravy, FANC však požádal společnost, aby sledovala potrubí a provedla následné kontroly.
Analýza provedená externími laboratořemi ukázala, že únik byl způsoben únavou kovu.
Stejný blok JE Doel-2, byl také odstaven pro provedení kontrol.  Zde, ale byla únava materiálu v toleranci a blok byl znovu spouštěn v lednu 2019.
Oba bloky JE  Doel jsou PWR  433 MW. Doel-1 zahájil komerční provoz v únoru 1975 a Doel-2 v prosinci 1975.

Francouzský regulátor posunul termín pro dodatečnou  instalaci dieselgenerátorů
27. února (NucNet): Francouzský jaderný regulátor ASN posunul lhůtu pro instalaci dodatečných zálohových nouzových dieselgenerátorů do flotily komerčních jaderných elektráren o dva roky od 31. prosince 2018 do 31. prosince 2020.

EDF oznámil dozoru, že nebude schopna splnit původní lhůtu pro všechny francouzské komerční jaderné elektrárny (58 bloků). ASN neuvedla žádné podrobnosti o problémech, s nimiž se EDF potýká, ale uvedla, že vznikly zejména z "rozsahu, složitosti operací a zvláštností určitých míst".
"ASN se domnívá, že potíže, s nimiž se setkává EDF, jsou prokázány a některé z nich stále zůstávají," uvedlo prohlášení.
V červnu 2012 nařídil dozor společnosti EDF, že po jaderné havárii Fukushima-Daiichi v Japonsku nainstaluje další záložní nouzové dieselové generátory pro všechny její jaderné elektrárny
Nouzové dieselové generátory se používají jako záložní zdroj nouzového napájení v jaderných elektrárnách, napájejí chladicí systémy jádra a další zařízení potřebná k udržení bezpečného odstavení reaktoru.
K dnešnímu dni byly nainstalovány pouze dva nouzové dieselgenerátor, které jsou v provozu na jaderné elektrárně Saint-Laurent na řece Loiry jižně od Paříže.

Jižní Korea a SAE se snaží o další spolupráci

27. února 2019 WNN:  Vedoucí představitelé Jižní Koreje a Spojených arabských emirátů uvedli, že obě země budou hledat příležitosti k spolupráci v oblasti jaderné energie nad rámec současné spolupráce na projektu jaderné elektrárny Barakah. To bude zahrnovat příležitosti v třetích zemích.
Korunní princ Abú Dhabí a zástupce nejvyššího velitele ozbrojených sil Spojených arabských emirátů Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan se setkali s prezidentem Moon Jae-in v Soulu během oficiální návštěvy Jižní Koreje ve dnech 26.-27. února.
Během svého zasedání se dva vedoucí představitelé dohodli se na posílení dvoustranné spolupráce ve špičkových odvětvích rozvoje takzvaného zvláštního strategického partnerství.
Ve společném prohlášení vydaném dnes Moon a Al Nahyan uvedli: "Současný  projekt jaderné elektrárny Barakah je cenný základ pro další prohlubování bilaterální spolupráce.

V prosinci 2009 společnost Emirates Energetic Nuclear Energy Corporation (Enec) uzavřela zakázku ve výši 20 miliard dolarů s konsorciem jihokorejských společností na výstavbu čtyř reaktorů APR1400 v Barakah v oblasti Dhafrah v Abu Dhabi. Moon a Al Nahyan se zúčastnili ceremonie v březnu 2018, aby oslavili dokončení stavby na bloku  č. 1 JE Barakah. Dokončení zbývajících tří bloků je naplánováno do konce roku 2020.
Společné prohlášení zdůraznilo, že : "Dva vůdci uznali, že je důležité rozšiřovat strategické jaderné partnerství a hledat možnosti pro potenciální spolupráci ve třetích zemích."
První reaktor APR1400 v Jižní Koreji je v komerčním provozu prosince 2015.

"Žádné překážky" k udělení provozní licence pro Finské  Olkiluoto-3, říká vláda
25. února (NucNet): Finský jaderný regulátor STUK oznámil vládě, že jaderná elektrárna Olkiluoto-3, která je vybudována pro společnost Teollisuuden Voima (TVO), je bezpečná a že nevidí žádné překážky pro udělení provozní licence tomuto zařízení.
STUK uvedl ve svém prohlášení pro ministerstvo práce a hospodářství, že jeho hodnocení bylo založeno na komplexním přehledu bezpečnosti. STUK uvedl, že posoudila technickou a strukturální bezpečnost zařízení a schopnost společnosti TVO a jejích zaměstnanců bezpečně provozovat elektrárnu.

WANO oznámilo plány na otevření pobočky a podpůrného střediska v Číně
22. února (NucNet): Členové Světové asociace jaderných operátorů (WANO) hlasovali o založení pobočky a podpůrného centra v Šanghaji v Číně, což usnadňuje této organizaci poskytovat služby operátorům na nejrychleji se rozvíjejícím regionu na komerční jaderné elektrárně.

WANO bylo založeno v roce 1989 jako reakce elektrárenských jaderných společností na katastrofu v Černobylu (25. 4. 1986) Posláním WANO je maximalizovat bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren na celém světě tím, že společně pracují na posuzování, srovnávání a zlepšování výkonu prostřednictvím vzájemné podpory, výměny informací a emulace osvědčených postupů. Všichni provozovatelé jaderných elektráren světa jsou členové WANO. Spolupráce je organizována geograficky podle center v Atlantě, Paříži, Moskvě a Tokiu. Nyní k nim tedy přibude centrum v Šanghaji. Koordinační centrum WANO je v Londýně. České jaderné elektrárny jsou zapojeny v práci Moskevského centra. Hlavními programy jsou Partnerské prověrky (WANO Peer Review) porovnávání výkonnosti sadou ukazatelů, Mise technické podpory, výměna informací o událostech, technická setkání a spolupráce. Více třeba na https://www.wano.info/

Na JE Novovoroněž 2-2 bylo zahájeno zavážení paliva
20. února (NucNet): Na druhém bloku JE Novovoroněž II bylo zahájeno zavážení jaderného paliva . Tím bylo zahájeno fyzikální spouštění reaktoru.

 Podle Rosatomu bude zavezení všech 163 palivových souborů tohoto reaktoru 3,5 generace dokončeno do pěti dnů. Rosatom také potvrdil, že jaderný regulátor Rostekhnadzor vydal licenci na provoz tohoto bloku o výkonu 1 114 MW (PWR s reaktorem VVER 1200).
Začátek fyzikálního spouštění také znamená, že byla dokončena veškerá práce týkající se fáze výstavby Novovoronezh 2-2, řekl Rosatom. Očekává se, že blok JE Novovoroněž II/2 začne komerční provoz do konce roku.
Výstavba tohoto bloku  začala v červenci 2009.. Rosatom uvedl, že se jedná o třetí jednotku svého typu, která bude dokončena v Rusku.
Sesterské bloky jsou   JE, Novovoronezh 2-1, která zahájila komerční provoz v únoru 2017 a Leningrad 2-1, která zahájila komerční provoz v říjnu 2018.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany