Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 1. srpen 2014

5.8.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Všechny čtyři bloky EDU pracují na plném výkonu. Spolehlivý provoz.

Výroba k 31.8.2014 9 257,320 GWh

 

Info pro ty co jim to uniklo, jako mně:)

S účinností ode dne 23. 4. 2014 došlo zápisem do obchodního rejstříku ke změně obchodní firmy společnosti I & C Energo a.s., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, PSČ 674 01, IČO: 49433431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4153na OT Energy Services a.s. Výše uvedená změna je krokem v rámci začleňování společnosti do struktur nového vlastníka – skupiny  Olajterv Group. Všechny kontaktní a identifikační údaje (tj. adresa sídla společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů, telefonní a faxová čísla atd.), stejně jako předmět podnikání společnosti, zůstávají nezměněny. Více na http://www.otenergy.eu/

 

V2 EBO - 30 let provozu

Partnerská elektrárna V2 Jaslovské Bohunice  (3. blok EBO) slaví 30 let provozu (7.8.1984) gratuluji a držím palce k dalšímu bezpečnému provozu.

 

Konference

 

Symposium WNA 10. - 12. 9. Londýn - Budoucnost jádra je v globální spolupráci

http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=81896&

 

NUSIM 2014  (20. – 21.11.) v Jeseníku s tématem Dlouhodobý provoz jaderných elektráren  (konferenci pořádá pro ČNS a SNUS - Česká a Slovenská nukleární společnost) agentura Event ERA) 

 

Srní 2014 - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (člen UJV group) pořádá tradiční materiálovou konferenci v Srní 21. – 23. 10.

 

Konferenci o Malých modulárních reaktorech pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla pořádá Event Era ve spolupráci s FJFI a UJV Řež  29. 1.2015

 

Ze světa

Tentokrát nic moc, asi ta okurková sezona se dotýká i jádra J

 

Rumunsko, Cerna voda 3 a 4

28 Jul (NucNet)

(http://www.world-nuclear-news.org/NN-China-signs-Candu-deals-with-Romania-and-Argentina-2507145.html)

Candu Energy podepsala exklusivní smlouvu s China Nuclear Power Engineering Company (CNPEC) o spolupráci  při výstavbě bloků 3 a 4 na lokalitě Cerna voda v Rumunsku. Měly by tam být dva reaktory CANDU 6. 

V Rumunsku jsou nyní v provozu dva bloky CANDU 650 MWe v provozu od roku 1996  a 2007. CANDU  je Kanadský typ těžkovodního reaktoru s kontinuální výměnou paliva.

Nedlouho před podpisem této dohody podepsala čínská CNNC dohodu s Argentinou na spolupráci při výstavbě těžkovodního reaktoru na lokalitě Atucha v Argentině

 

Nové principy k výběru lokality pro úložiště RA odpadů

Vláda Velké Británie zveřejnila novou politiku a kritéria pro výběr lokality pro výstavba úložišť radioaktivních odpadů. Součástí politiky je i způsob spolupráce a komunikace s místním obyvatelstvem. Stále se počítá s hlubinným ukládáním ve vhodných geologických formacích. (http://www.world-nuclear-news.org/WR-New-approach-for-selecting-UK-repository-site-2507144.html)

 

Poučení z Fukušimy

Zpráva Národní akademie věd USA (National Academy of Sciences) upozorňuje, jako jedno z poučení z katastrofy JE Fukušima, že scénáře a dopady extrémních přírodních jevů na jaderné zařízení musí být aktivně vyhledávány nejen provozovatelem jaderného zařízení, ale i odpovědným dozorem.

(http://www.world-nuclear-news.org/RS-US-report-urges-focus-on-extreme-events-25071401.html

 

Počasí

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí

2. srpen v pražském Klementinu.  Min. 9,7 °C (1935), průměr 20,7 °C (od 1961),

max. 34,7 °C (2013)

 

Kalendárium – může se hodit

2. 8.1985 -  spuštěn reaktor č. 4 V2 Jaslovské Bohunice - Slovensko

3. 8.1958 – Atomová ponorka USS Nautilus dosáhla jako první plavidlo Severního pólu.

6. 8.1945 – Druhá světová válka: V 8:16 svrhl letoun Enola Gay atomovou bombu Little Boy na japonské město Hirošima

7. 8.1984 -  Spuštěn reaktor č. 3. JE V2 Jaslovské Bohunice – Slovensko

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany