Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 10. 1.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 10. 1.2020

14.1.2020

Jednou větou

V Dukovanech byly všechny čtyři bloky na nominálním výkonu do 24.12 2019. Poté byl blok 4. odstaven do plánované odstávky od 25. 12. 2019 do 4. 2. 2020. Výroba v EDU za rok 2019 byla 14,5 TWh.

V Temelíně jsou oba bloky v provozu. Blok 1 byl odstaven od 24. 12. 2019 do 3. 1. 2020 pro opravu chladicího potrubí elektro generátoru

Video MAAE „Bez jádra to prostě nepůjde“

Z domova:

Změna ve vedení ŠKODA JS, Ing František Krček nový GŘ.  Obě české jaderky loni bezemisně pokryly více než třetinu výroby elektřiny v zemi.  Česká společnost NUVIA přispívá ke zvýšení radiační bezpečnosti na Ukrajině a v celé Evropě

Zahraniční zprávy:

V roce 2019 bylo ve světě více odstavených, než nově spuštěných reaktorů. Korea a Saúdská Arábie pokročily ve spolupráci na projektu malého reaktoru SMART. Francie - Rozhodnutí o nových reaktorech nebude přijato před uvedením Flamanville do provozu, říká francouzskáministryně ŽP.

Poslechněte si:  Celé vystoupení Michal Šnobra na Investičním fóru 2020, střední Evropě hrozí nedostatek elektřiny a růst její ceny.

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok - 100%

4. blok – odstávka pro výměnu paliva a revize do 4.2. 2020, nyní 17. den. Výměna paliva ukončena. 

 
Provoz ETE

1. blok- výkon 1075  MWe, výroba  138 GWh

2. blok– výkon1093  MWe, výroba  210 GWh

 

Kalendář akcí - nezapomeňte

  • Konference ZAT - 4. 2 2020 ve 14 hod ZAT organizuje 2. ročník on line konference Zoom At Technology. Registrujte se na www.zoomattechnology.com
  • SMR 2020,  6. ročník mezinárodní konference Malé a modulární reaktory – Praha 13.2.2020     http://malereaktory.cz

 

IAEA bez jádra to prostě nepůjde

MAAE vysvětluje zásadní roli jaderné energie v budoucnosti bez uhlíku 

8.1. 2020, IAEA: Jaderná energie poskytuje 10% celosvětové elektřiny, ale ke změně klimatu potřebuje svět mnohem větší množství čisté a spolehlivé energie, uvádí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE/IAEA) ve svém krátkém filmu, který dnes zveřejnila. K řešení změny klimatu bude do roku 2050 muset být 80% veškeré elektřiny nízkouhlíkové.

Video - Jaderná energie cesta k bez uhlíkové budoucnosti  - konstatuje, že 30 zemí v současné době provozují jaderné elektrárny, a že více než dvě desítky dalších vzhlíží k jaderné energii pro zajištění svých energetických potřeb. Rusko, Indie a Čína v současné době vedou v rozšiřování jaderné energie. Čína má ve výstavbě devět reaktorů, nejvíce ze všech. Jiné země také staví nové reaktory, jako je např. Finsko,  Spojené arabské emiráty a Bělorusko a  jsou před spouštěním  svých prvních jaderných elektráren. Jiné jako např. Bangladéš a Turecko nedávno zahájily jejich výstavbu. Bez jádra to prostě nepůjde, říká MAAE.

Video je zde: https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/nuclear-power-the-road-to-a-carbon-free-future

 

Z domova

Změna ve ŠKODA JS

Ke dni 3.1. 2020 byl generálním ředitelem a místopředsedou představenstva společnosti ŠKODA JS jmenován Ing. František Krček, stávající člen představenstva a ředitel divize Servis JE

Obě české jaderky loni bezemisně pokryly více než třetinu výroby elektřiny v zemi

Haló noviny 7.1.2020:  Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily loni 30,24 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Je to meziročně zhruba o 0,3 TWh víc. Výroba vzrostla v obou elektrárnách, růst by měla i letos. U Temelína se na vyšší výrobě podílela vysoká spolehlivost elektrárny a zvládnuté odstávky, v Dukovanech stojí za vyšší výrobou meziročně kratší odstávky, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
Jde o třetí nejvyšší výrobu v jaderných elektrárnách v historii České republiky. Stejně jako v minulých letech šest jaderných výrobních bloků bezemisně pokrylo více než třetinu výroby v ČR. »Úplně spokojený nejsem. Jednoznačně platí, že nejvyšší prioritou pro nás vždycky
bude bezpečnost, ve výrobě ale ještě vidím rezervy,  uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky Skupiny ČEZ Bohdan Zronek. V obou elektrárnách pracuje 2800 lidí.
Nárůst proti minulému roku zhruba odpovídá roční spotřebě 100 000 českých domácností. Pro výrobu více než 30 TWh elektřiny by klasické elektrárny musely spálit přes desítky milionů tun uhlí a vypustit přes 20 milionů tun oxidu uhličitého.
Temelín loni vyrobil 15,76 TWh elektřiny, meziročně o 0,1 TWh víc. Je to druhá nejvyšší výroba v historii. »Za dobrým výsledkem se skrývá vysoká spolehlivost přes 98 procent, zvládnutí obou odstávek a kvalitní
práce našich lidí i dodavatelů.
Důležité také je, že nejde o jednorázovou záležitost posledního roku,« uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.
Nejvyšších výrob dosáhl Temelín v posledních třech letech. Nejvíce elektřiny vyrobil v roce 2017, šlo o 16,48 TWh. Byl to mimořádný rok jen s jednou odstávkou, běžné jsou dvě ročně.
Dukovany, kde jsou čtyři jaderné bloky, loni vyrobily 14,48 TWh elektrické energie, o 0,23 TWh víc než v roce 2018. Je to čtvrtá nejvyšší výroba za dobu existence této elektrárny. »Ale naší prioritou bude vždy bezpečnost a spolehlivost. Počítáme
s šedesátiletým provozem našich bloků a vše děláme s tímto dlouhodobým výhledem.
Naši pozornost jsme proto zaměřovali na detailní kontroly zařízení, jejich údržbu a modernizaci,« uvedl ředitel Dukovan Miloš Štěpanovský.
Temelín, který má dva jaderné bloky, letos plánuje dvě odstávky. První začne 13. března na prvním bloku, druhý blok energetici odstaví v červnu. Obě odstávky by měly trvat přibližně dva měsíce. V Dukovanech je od 24. prosince loňského roku neplánovaně odstaven čtvrtý blok, elektrárna letos plánuje ještě tři odstávky, každého z dalších tří bloků, informoval mluvčí Dukovan Jiří Bezděk.
Temelín se 1300 zaměstnanci je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000.
Dukovany kryjí pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Tato první jaderná elektrárna na území ČR se začala stavět v roce 1978, do provozu byly čtyři její bloky uváděny postupně v letech 1985 až 1987.
Národní investiční plán počítá se stavbou dvou nových jaderných bloků dohromady za 300 miliard korun. Jeden se má začít stavět v roce 2029 v Dukovanech, druhý zatím bez určení termínu zahájení stavby v Temelíně.

 

Česká společnost NUVIA přispívá ke zvýšení radiační bezpečnosti na Ukrajině a v celé Evropě

Společnost NUVIA úspěšně dokončila projekt dodávky Integrovaného automatizovaného systému radiačního monitoringu životního prostředí na území Ukrajiny. Realizace projektu financovaného Evropskou komisí trvala přes 2 roky, během nichž NUVIA vybavila zařízením vlastní výroby 5 samostatných pracovišť státní korporace Radon, která se v zemí stará o radioaktivní odpady. Prezentace projektu pro odborníky a novináře proběhla na pracovišti ukrajinské státní korporace Radon ve Lvovu za účasti oficiálních představitelů Evropské komise, Státní agentury Ukrajiny pro správu zóny vyloučení a pracovníků NUVIA a.s.

Radon je státní podnik zodpovědný za shromažďování, přepravu, úpravu a dočasné skladování nízkoaktivních radioaktivních odpadů, které nesouvisejí s výrobou elektřiny, na Ukrajině. Za tímto účelem společnost používá speciální závody v Kyjevě, Charkově, Dněpru, Lvově, Doněcku a Oděse. Kvůli konfliktu na východní Ukrajině byl projekt EU realizován pouze pro pět z nich, s výjimkou Doněcka. Závody mají povrchové skladovací zařízení pro skladování pevných odpadů, nevyužitých zdrojů ionizujícího záření a nádrží s kapalným odpadem. Tyto závody jsou umístěny v blízkosti velkých regionálních sídel, což dává otázce bezpečnosti obyvatelstva vysokou prioritu. Kromě toho byly tyto závody uvedeny do provozu již v letech 1960-1962, tudíž je jejich vybavení poněkud zastaralé. Ukrajina má v úmyslu postupně přemístit zmiňované odpady na místa s větší bezpečností a modernějšími technologiemi, například do tak zvané „zóny vyloučení“ v lokalitě Černobylské elektrárny. Dokud však nebude možné tento složitý a nákladný projekt dokončit, podnikají se kroky k modernizaci stávajících lokalit. Zařízení NUVIA zde bude využito k monitorování radiační situace.

Financování projektů

Projekt byl financován Evropskou komisí v rámci programu zvyšování jaderné bezpečnosti ve světě. Jeho celková výše představuje 2,6 miliony eur. Projekt „Integrovaný automatizovaný systém radiačního monitoringu na specializovaných pracovištích ukrajinské státní korporace RADON“ je jedním z 19 probíhajících v současné době projektů zaměřených na jadernou bezpečnost financovaných Evropskou komisí.

„Pro Ukrajinu stejně jako pro EU je zásadní, aby byly mimořádné situace na ukrajinském území rychle detekovány a řešeny a aby úložiště radioaktivních odpadů v celé zemi bylo možno dobře kontrolovat a udržovat. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité vybavit Ukrajinu nejmodernějším zařízením pro monitoring, detekci a reakci na mimořádné situace,“ poznamenal Dr. Hans van Vliet, manažer tohoto projektu v Evropské komisi.

Česká společnost NUVIA získala zakázku v mezinárodním tendru vyhlášeném Evropskou komisí.

NUVIA na Ukrajině

Společnost NUVIA není na Ukrajině nováčkem. V posledních 10 letech zde realizovala na 2 desítky projektů v oblasti jaderné energetiky, zpracování radioaktivních odpadů a měření záření. Všechny ukrajinské elektrárny se mohou „pochlubit“ zařízením NUVIA na měření radioaktivních odpadů, radiační ochranu či monitoring radiační situace. V loňském roce dokončila společnost zpracování metodik pro charakterizaci radioaktivních odpadů pocházejících ze všech ukrajinských jaderných elektráren. V současné době pracuje na realizaci významných projektů v oblasti modernizace klíčových bezpečnostních systémů jaderných elektráren na Ukrajině v celkovém objemu 1,7 miliardy korun financovaných z fondu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Česká společnost NUVIA je součástí nadnárodního koncernu VINCI, který postavil sarkofág nad 4. blokem Černobylské jaderné elektrárny zabraňující úniku radioaktivních látek do okolí.

O společnosti NUVIA

NUVIA a.s. působí na českém a zahraničním trhu od roku 1995. Je špičkovou inženýringovou společností v oblasti dodávek a služeb především pro jadernou energetiku a průmysl. Její aktivity se soustřeďují na radiační monitoring, nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování elektráren z provozu, ale i na výstavbu nových jaderných bloků. Je uznávaným dodavatelem velkých technologických celků, spolupracuje na řadě mezinárodních projektů ve výzkumných infrastrukturách ve světě (ITER, JHR, CERN, ELI, ESS).

NUVIA zaměstnává 300 lidí, má pobočky v JE Dukovany a Temelín, v Praze, Brně, Kralupech nad Vltavou a dceřiné společnosti v Praze a na Slovensku.

Od listopadu 2012 je NUVIA součástí nadnárodní skupiny VINCI, která působí ve stovce zemí, zaměstnává okolo 200 000 lidí a přináší nejmodernější řešení v oblasti stavebního inženýringu, prodloužení životnosti, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady.

K významným zákazníkům NUVIA v České republice patří obě jaderné elektrárny, výzkumné ústavy akademie věd ČR, vysoké školy, armáda České republiky, jednotky integrovaného záchranného systému nebo řada podniků automobilového průmyslu.

 

Zahraniční zprávy

V roce 2019 bylo ve světě více odstavených, než nově spuštěných reaktorů.

WNN, 3. ledna 2020: Globální kapacita výroby jaderné energie dosáhla podle údajů Světové jaderné asociace (WNA) na konci roku 2019  392,4 GWe, což je mírné snížení oproti roku 2018. V loňském roce bylo do sítě připojeno šest energetických reaktorů a zahájena výstavba tří velkých reaktorových bloků, zatímco devět bloků bylo trvale odstaveno.

Šest nových jaderných energetických reaktorů s výrobní kapacitou 5241 MWe bylo spuštěno v  Čínské - Taishan 2 a Yangjiang 6. Do rozvodné sítě byl rovněž připojen 4. blok jihokorejské elektrárny Shin Kori, stejně jako ruská 2. jednotka Novovoronezh II. První ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov  - skládající se ze dvou reaktorů o výkonu 32 MWe - byla ke konci roku rovněž připojena k rozvodné síti.

V roce 2018 bylo do sítě připojeno 10 420 MWe nové kapacity výroby jaderné energie, zatímco v roce 2017 bylo přidáno 3345 MWe.

Výkony stávajících  bloků se také zvýšily. JE  Embalse v Argentině zvýšila výkon o přibližně 35 MWe, zatímco v amerických jednotkách Browns Ferry 2 a Peach Bottom 2 zvýšily výkon o  155 MWe a 22 MWe.  Ve srovnání s rokem 2018 kdy např. USA zvýšilo výkon jaderných bloků o 350 MWe.

V loňském roce byla zahájena výstavba tří nových energetických reaktorů: 2. blok elektrárny Kursk II v Rusku. Blok 1 čínské JE Zhangzhou  ablok 2 JE  Bushehr v Iránu..

V roce 2019 bylo oficiálně odstaveno devět energetických reaktorů s kapacitou 5976 MWe. Jednalo se o Bilibino 1 v Rusku, Chinshan 2 na Tchaj-wanu, Genkai 2 v Japonsku, Mühleberg ve Švýcarsku, Philippsburg 2 v Německu, Pilgrim v USA, Ringhals 2 ve Švédsku a Three Mile Island 1 v USA. Blok 1 jihokorejské JE Wolsong, která nebyla v provozu od června 2018, byla definitivně prohlášena za odstavenou 24. prosince.

Na konci roku 2019 bylo po celém světě v provozu 442 reaktorů, celkem 392,4 GWe čisté a 54 ve výstavbě (59,9 GWe brutto)

 

Korea a Saúdská Arábie pokročily ve spolupráci na projektu malého reaktoru SMART

7. ledna 2020, WNN:  Revidovaná smlouva o předprojektovém inženýrství byla podepsána mezi Jihokorejským ministerstvem vědy (MSIT) a Saúdskoarabským výzkumným ústavem pro atomovou a obnovitelnou energii (KA-CARE). Zřizuje se tak společný subjekt pro komercializaci výstavby korejského malého reaktoru (SMR) SMART v Saúdské Arábii.

Ministerstvo uvedlo, že změna byla provedena v reakci na žádost Saúdské Arábie. Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) se podílí na projektu, protože zkušenosti společnosti s výstavbou a provozem energetických reaktorů by snížily rizika při výstavbě prvního malého reaktoru SMART.

Na základě revidované smlouvy o předprojektovém inženýrství (PPE) povede společný podnik SMART EPC - KHNP projekty na zdokonalení konstrukce reaktoru, udělení licence na jeho použití pro nasazení v Saúdské Arábii a rozvoj obchodních modelů a infrastruktury.

Jižní Korea a Saúdská Arábie se rovněž dohodly na zkrácení procesu přezkumu s cílem urychlit výstavbu saúdské demonstrační jednotky a získat standardní schválení projektu SMART pro snadnější export projektu reaktoru SMART. Revidovaná smlouva stanoví rozsah práce, kterou mají k tomu dosáhnout společnosti KA-CARE, KHNP a Korea Electric Power Corporation a stanovuje také rozdělení finančních zdrojů.

SMART (System-Integrated Modular Advanced Reactor) je tlakovodní reaktor (PWR) o výkonu 330 MWt s integrovanými parogenerátory a pokročilými bezpečnostními prvky. Systém SMART je určen pro výrobu elektřiny (do 100 MWe) a také pro tepelné aplikace, jako je např. odsolování mořské vody, s konstrukční životností 60 let a tříletým cyklem doplňování paliva. Zatímco základní konstrukce je kompletní, vývoj byl na korejské straně zastaven pro  neexistencí jakýchkoli objednávek pro první referenční jednotku. Projekt reaktoru SMART byl vyvinut korejským institutem pro výzkum atomové energie (KAERI) a v polovině roku 2012 získal standardní schválení od korejského regulačního orgánu. Společnost KAERI plánovala výstavbu demonstračního zařízení, které mělo fungovat od roku 2017.

 

Francie - Rozhodnutí o nových reaktorech nebude přijato před uvedením Flamanville do provozu, říká ministryně ŽP
Nucnet,  9. ledna 2020:  Vláda zvažuje výstavbu šesti nových jednotek EPR 2,  avšak rozhodnutí postavit nebo nepostavit nové jaderné elektrárny EPR ve Francii nebude přijato před koncem roku 2022, což posouvá za datum příštích všeobecných voleb v zemi, uvedla Elisabeth Borneová, ministryně ekologické a inkluzivní transformace.

Během slyšení komise pro udržitelný rozvoj paní Borneová uvedla, že nebude rozhodnuto před spouštěním nového bloku EPR v JE Flamanville-3 v severní Francii, kde by se podle plánu mělo zavážet palivo koncem roku 2022.                

 

Poslechněte si

Celé vystoupení Michal Šnobra na Investičním fóru 2020:

Střední Evropě hrozí nedostatek elektřiny a růst její ceny. Proud zdraží o dvacet až 40 procent. Představa, že problém vyřeší nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech, je naivní. Řekl to na Investičním fóru 2020 analytik a minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr.

Česko je podle Šnobra jedinou zemí ve vyspělém světě, která chce odklon od uhlí řešit stavbou velkého jaderného bloku. „Jsme jediná země, jež tvrdí, že postaví jadernou elektrárnu v reálném čase a za peníze, které jsou poloviční až třetinové proti skutečnosti. Šnobr se energetickému trhu věnuje 25 let.

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snobr-ohledne-ceny-noveho-jaderneho-bloku-stat-lze-a-podvadi-85940?dop-ab-variant=110&seq-no=1&source=hp&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany