Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 10. 7.2019

11.7.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky 1, 3 a 4. Druhý blok je v poruše pro opravu parogenerátorů.

V Temelíně pokračuje odstávka pro výměnu paliva na bloku č. 2.

Z domova: Vláda učinila důležitý krok k výstavbě nového jaderného zdroje. Investorem nových jaderných zdrojů v Česku bude Skupina ČEZ, shodla se na tom vláda

Ze světa: V Mochovciach roztočili turbínu tretieho bloku a spustili dva najväčšie motory v elektrárni. První operátoři JE  Barakah získávají certifikaci

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok – blok je odstaven do režimu 6, probíhá oprava parogenerátorů

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 7 827 GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 1079 MWe,  výroba  letos 3 333 GWh

2. blok– odstávka pro výměnu paliva výroba letos 4 477GWh

 

Z domova

Vláda učinila důležitý krok k výstavbě nového jaderného zdroje

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. července 2019 schválila investorský model výstavby nového jaderného zdroje Dukovany II a jmenovala členy expertního týmu pro potřeby vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Schválila také návrh novely vodního zákona a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 2019 až 2023.

Dostatek elektrické energie pro Českou republiku by měla v budoucnu zajistit nová elektrárna Dukovany II. Investorem její výstavby bude společnost Elektrárna Dukovany II, která je stoprocentní dceřinou společností ČEZ. Zvolit investorský model výstavby nového jaderného zdroje doporučil vládě Stálý výbor pro výstavbu jaderných zdrojů v ČR. Po rozšíření Dukovan by měla přijít na řadu dostavba Jaderné elektrárny Temelín.

Výběr investorského modelu je důležitým krokem k zahájení výstavby nového jaderného zdroje. Stávající zdroje totiž dožívají. Současné dukovanské bloky by nové měly nahradit během 20 až 30 let. Vláda také jmenovala členy expertního týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, jimiž se stali Ing. Jan Vacík, MBA, Ing. Vojtěch Michalec, Ing. Jaromír Novák, Ing. Vladivoj Řezník a Ing. Jana Siegerová.

 

Investorem nových jaderných zdrojů v Česku bude Skupina ČEZ, shodla se na tom vláda

Vláda dnes (8.7. 2019) rozhodla o investorském modelu výstavby jaderné elektrárny Dukovany II. Uložila i navazující úkoly. Nový zdroj bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, stát bude mimo jiné garantovat stabilitu legislativního prostředí. Jasné rovněž je složení expertního týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a také rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně výše uvedeného týmu na období 2019-2022. Rozhodnutí, kterým se postupně naplňuje Státní energetická koncepce, je velmi významné v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Má zásadní vliv na plnění závazků na ochranu klimatu. Dukovany teď mají prioritu, nezapomíná se ani na Temelín.  

Investorský model 

Investorem stavby bude podle vládního usnesení společnost Elektrárna Dukovany II, která je 100% dceřinou společností akciové společnosti ČEZ. Mezi státem a Skupinou ČEZ se uzavře smlouva, která podniku umožní na výstavbu nových jaderných zdrojů získat úvěr za stejně výhodných podmínek, jako by si peníze půjčoval stát. Stát také bude garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí a případné kompenzace při změně. Stát nebude poskytovat záruku návratnosti projektu typu Contract for Difference tak, jak to bylo ve Velké Británii u Hinkley Point. Zvolený investorský model je základem pro jednání s Evropskou komisí.  

Navazující kroky

Nyní bude třeba zanalyzovat optimalizaci výkonu nových jaderných zdrojů, a to i s ohledem na vývoj elektroenergetiky v okolních zemích, a provést analýzu souvisejících rizik. V přípravné fázi bude naprosto nezbytné mít k dispozici dostatek odborníků a finančních prostředků a také kvalifikovaný právní a finančně ekonomický poradenský tým v souvislosti s přípravou smluvního uspořádání, resp. jednáními s investorem a Evropskou komisí. S EK bude nutné projednat zvolený model ve vztahu k pravidlům vnitřního trhu Evropské unie. Rovněž bude třeba navrhnout postup obchodního zajištění výstavby nového jaderného zdroje. Tak, aby stát měl kdykoliv během výstavby dohled nad svými bezpečnostními zájmy. Gesčně příslušné resorty také mají povinnost pokračovat  s přípravou přepravy nadrozměrných a těžkých komponent a s vyvedením výkonu.

Politická shoda

Vláda v rámci usnesení schválila i rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně expertního týmu vládního zmocněnce na léta 2019-2022. Převážná část výdajů bude sloužit, stejně jak to bylo u podobných projektů ve Velké Británii, Maďarsku, Finsku a v dalších evropských zemích, na uzavření potřebných kontraktů s úzce specializovanými výše už částečně zmiňovanými subjekty. Zejména půjde o advokátní kanceláře, poradenské a auditorské firmy s prokazatelnými referencemi z projektů jaderných elektráren v Evropě v posledních letech. Významnou roli hraje i fakt, že Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR od letošního roku řídí předseda vlády. Tvoří ho zástupci všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Pro výstavbu nových zdrojů je totiž naprosto nezbytná politická shoda. 

Expertní tým

Expertní tým vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla bude pětičlenný. Budou ho tvořit  renomovaní odborníci z oblasti jaderné energetiky a investiční výstavby. Konkrétně půjde o Jana Vacíka, Vojtěcha Michalce, Jaromíra Nováka, Vladivoje Řezníka a Janu Siegerovou.

Bezpečnostní zájem státu

Vláda také vzala na vědomí závěry stálé pracovní skupiny, která se zabývala bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky. Ministři výstavbu nových jaderných zdrojů vnímají jako předpoklad pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny a energetické soběstačnosti České republiky. Výstavba je nedílnou součástí základních bezpečnostních zájmů států, kdy jaderné elektrárny v souladu s platnou legislativou patří mezi kritickou infrastrukturu. V rámci přípravy a realizace projektu nových jaderných zdrojů umožní zvolený investorský model zajišťovat základní bezpečnostní zájmy státu.

Důvody

Novou jadernou elektrárnu Česká republika potřebuje kvůli zajištění dostatečné výroby elektřiny, tedy pro udržení energetické soběstačnosti. Stávající zdroje totiž dožívají. Dukovany jsou starší elektrárnou, než je tuzemský druhý jaderný zdroj Temelín. Musí se tak řešit dřív. Současné dukovanské bloky by nové měly nahradit zhruba během 20 až 30 let. Co se týče projektu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín, vláda na základě expertního doporučení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR rozhodla, že se bude udržovat tak, aby ho v případě potřeby bylo možné kdykoliv aktivovat.       

Koncepce

Schválením investorského modelu vláda plní úkol z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Je přitom samozřejmě ohleduplná vůči životnímu prostředí, nové jaderné elektrárny totiž budou nízko-emisním stabilním zdrojem elektřiny a tepla. Výstavba přispívá k plnění Státní energetické koncepce, která počítá se zvýšením podílu jaderné energetiky na výrobě elektřiny ze současných 30 % na 46 % až 58 %. Dochází totiž k postupnému útlumu spalování uhlí, a to s ohledem na ekologii a vyčerpání nerostných surovin.

Zdroj https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/investorem-novych-jadernych-zdroju-v-cesku-bude-skupina-cez--shodla-se-na-tom-vlada--247461/

 

Zahraničí

 

V Mochovciach roztočili turbínu tretieho bloku a spustili dva najväčšie motory v elektrárni

Spravodajstvo 09.07.2019:  Tretí blok AE Mochovce sa dostal do poslednej fázy pred zavážaním jadrového paliva.

Tretí blok atómovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k prevádzke. V novej elektrárni nabehli cirkulačné čerpadlá, naplnili chladiacu vežu a roztočili turbínu, ktorá už čaká len na paru.

Turbína tretieho bloku v Mochovciach sa prvýkrát roztočila pred zhruba troma týždňami. Slovenské elektrárne (SE) o tom 2. júla priamo na mieste informovali poslancov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Hoci ide o poslednú fázu pred zavážaním jadrového paliva, stále nie je jasné, kedy sa tretí mochovecký blok skutočne dostane do prevádzky. Podľa poslanca NR SR Karola Galeka (SaS) to Slovenské elektrárne v tomto roku určite nestihnú.

„Už dnes je jasné, že tretí blok elektrárne v Mochovciach sa do volieb nespustí,“uviedol K. Galek na sociálnej sieti po návšteve poslaneckého výboru v elektrárni. „Ako členovia hospodárskeho výboru sme si dnes boli stavbu v priebehu roku pozrieť už po druhý krát, čím sme v záujme pretromfli aj neviditeľného ministra hospodárstva Petra Žigu.“

Podľa aktuálnych údajov SE je tretí blok AE Mochovce v súčasnosti dokončený na takmer 99 % a dokončenosť štvrtého bloku sa blíži 87 %.

 

 

První operátoři JE  Barakah získávají certifikaci

WNN 8. července 2019:  Federální úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů (FANR) oficiálně certifikoval první skupinu operátorů společnosti Nawah Energy pro jadernou elektrárnu Barakah. Certifikace operátorů  je klíčovým požadavkem pro vydání provozní licence elektrárny.

 

Generální ředitel společnosti FANR Christer Viktorsson popsal certifikaci 15 operátorů  reaktorů, čímž zajistil jejich způsobilost k provozování jaderné elektrárny, a to je "významný milník" pro program jaderné energetiky SAE .

"FANR sehrál klíčovou roli při certifikaci operátorů  reaktorů a ověřování jejich způsobilosti a připravenosti provozovat jadernou elektrárnu Barakah v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti a životního prostředí," řekl.

Skupina dokončila tříletý vzdělávací program vyvinutý společností Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) a její dceřinou společností Nawah Energy Company v souladu s předpisy FANR. Program, který byl ověřen a zkontrolován v rámci FANR, zahrnoval praktické zkušenosti, jakož i učební osnovy zaměřené na disciplínu, přičemž první skupina operátorů měla možnost trénovat v Jižní Africe, Jižní Koreji a USA, stejně jako v oblasti vzdělávání. SAE.

FANR uvedl, že každé dva roky ověří opakovací program Nawah, včetně pravidelného potvrzení způsobilosti operátora v souladu s regulačními požadavky.

Čtyři korejské reaktory APR-1400 jsou stavěny pro Enec u Barakah, v Dhafrah  v oblasti Abu Dhabi, konsorciem vedeným korejskou elektrickou energetickou společností (Kepco). Stavba začala na prvním bloku v červenci 2012, 2. bloku v květnu 2013, 3. bloku v září 2014 a 4. bloku v září 2015.

Stavba Barakah 1 byla dokončena v roce 2018 a jednotka nyní prochází uvedením do provozu a testováním před obdržením provozní licence, která je potřebná před zahájením zavážení paliva. FANR dnes řekl, že je v současné době v "závěrečné fázi" přezkoumání žádosti o provozní licenci.

Celková konstrukce čtyř jednotek Barakah je nyní přes 93% dokončena.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany