Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 10. březen 2017

13.3.2017

Jednou větou

V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, blok č. 2 nabíhá po odstávce, bloky tři a čtyři jsou v provozu na plném výkonu. V Temelíně běží oba bloky na plném výkonu.

Fantom Dukovan přistižen při činu, Hospodářský výbor parlamentu zasedal k otázce výstavby nového jaderného bloku, Korejci chystají setkání s českými průmyslníky.

Evropská komise povolila Maďarsku rozšířit JE Paks, Jihoafrický ESKOM připravuje výzvu pro dodavatele nového jaderného bloku. Rosatom vyjevil své dlouhodobé plány, Siemens dodal první 3D tištěný náhradní díl pro Slovinské JE Krško.

Provoz EDU

1. Blok  odstávka Režim  6 palivo v reaktoru, 49 den ze 120

2. Blok odstávka Režim 5 175 den ze 180 dnů, probíhají práce spojené se spouštěním bloku.

3. Blok100%

4. Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami. 

Celková výroba letos1850 GWh

Provoz ETE

1.Blok1088 MW, celková výroba letos 654 GWh

2.Blok1096 MW, celková výroba letos 657 GWh

 

Z domova

Fantom Dukovan přistižen přímo při činu – viz. samostatný článek v Zaujalo nás

 

Spolupráce s KHNP

Společnost Korea Hydro and Nuclear Power za partnerské účast NSK (Národní strojírenský klastr) pořádá  obchodní setkání s potencionálními dodavateli KHNP. Akce proběhne v Praze 27. 4. 2017 a jsou na ni zváni zástupci všech společností, které mají zájem spolupracovat s korejskou KHNP na jejím jaderném programu v Evropě a jinde.

 

Hospodářský výbor parlamentu k výstavbě EDU 5

Ve středu 8.3. zasedal pod vedením předsedy poslance Ivana Pilného zasedal Hospodářský výbor parlamentu. Jedním z bodů jednání byla i situace v přípravě výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Náměstkyně MPO L. Kovačovská podala základní informaci o tom co se udělalo za poslední rok, od schválení Stálého výboru pro výstavbu JE, přes jmenování vládního zmocněnce, až pro určení tří pracovních skupin (technická, finanční, legislativní). ČEZ založil společnost EDU II, která plní roli investora a bude žádat na své IČO o veškerá povolení souvisejících se stavbou. Kritická je novela Stavebního zákona, ve které by měla být postulována tzv. obalová metoda kritérií, což znamená, že ze všech nabídek budou vybrány ty nejpřísnější parametry na něž bude posléze formulována žádost o územní rozhodnutí. To by umožnilo celý proces zkrátit alespoň o tři roky a tak držet bájný termín spouštění nového bloku rok 2035. Diskuse se vedla o možnosti samostatného zákona  k výstavbě nového bloku v EDU (Lex Dukovany).  Hospodářský výbor žádá Vládu, aby zvážila  tvorbu samostatného zákona  o výstavbě EDU 5. Mimo zkrácení schvalovacích procesů by také zajištoval takový zákon dlouhodobou stabilitu současného rozhodnutí. Má-li se stavět dvacet let, je to přes pět Vlád a každá může rozhodnout o zastavení výstavby, toho se totiž obávají  potenciální dodavatele (pozn. AJ). Vládní výbor teď čeká zpracování návrhu výběru dodavatele a také návrhu finančního a investičního modelu výstavby. Toto by mělo být na stole do pololetí 2017.

 

Ze zahraničí 

Šéf Rosatomu vyjevil vizi společnosti

08 March 2017 WNA

Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev představil obchodné vizi této státní korporace. Cílem Rosatomu je být do roku 2040 jednou ze tří nejúspěšnějších světových technologických společností  v oblasti jaderné energie. 


Siemens tiskne náhradní díly pro JE Krško

09 March 2017 WNA. 

Technologií tisku na 3D tiskárně byl vytvořen náhradní díl – oběžné kolo čerpadla požární vody pro JE Krško ve Slovinsku. Díl byl namontován v lednu a čerpadlo pracuje bez problémů. Je to první komerční nasazení této technologie výroby.

Provozovatel JE Krško požadoval vyměnit kovové oběžné kolo o průměru 108 mm na čerpadle požární vody. Čerpadlo bylo v provozu od začátku provozu elektrárny (1981). Původní výrobce čerpadla již neexistuje a proto byla požádána fy Siemens o opravu. JE Krško je  PWR 730 MWe  v provozu od roku 1981, dodavatel byl  Westinghouse.

 

Eskom zahájí proces hledání dodavatele nových bloků v polovině letošního roku

7 Mar (NucNet):

Státní firma ESKOM, která provozuje na lokalitě Koeberg v Jižní Africe dva bloky PWR 944 MWe provenience Framatom od roku 1984/85 vyhlásila, že výběr dodavatele nových jaderných bloků zahájí v polovině roku 2017. Prvním krokem bude tzv. Request for information, tedy něco jako žádost o předběžné projevení zájmu..  ESKOM chce  prvně vybrat dodavatele a teprve potom se bavit o lokalitě.  CNO (cheef Nuclear Officer – vrchní jaderník) ESKOM se domnívá, že když vše půjde dobře, mohly by první přípravné práce na lokalitě začít již v roce 2018.

 

EK povolila Maďarsku rozšíření jaderné elektrárny Paks

Brusel 6. března (ČTK)

Evropská komise povolila Maďarsku rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva další reaktory. Dostavbu mají provést a financovat Rusové. Komise již loni zastavila vyšetřování toho, že Maďaři zadali ruskému koncernu Rosatom zakázku na výstavbu nových bloků bez veřejné soutěže. Až dosud ale další vyšetřování zjišťovalo, zda vláda Viktora Orbána neporušuje unijní pravidla poskytování státní pomoci. 

Stavba má být z větší části financována státním úvěrem od Ruska ve výši deseti miliard eur (270 miliard Kč).

Nynější čtyři reaktory elektrárny Paks, uvedené do provozu v 80. letech, zajišťují zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny.

Komise dnes oznámila, že dospěla k závěru, že maďarská finanční podpora pro stavbu dvou nových reaktorů (zvaná též Paks II) zahrnuje státní pomoc a že tuto podporu schválila podle unijních pravidel na základě maďarských závazků, že omezí narušení hospodářské soutěže.

"Maďarsko se rozhodlo investovat do stavby jaderné elektrárny Paks II, což je jeho právo podle unijních smluv. Úlohou komise je zajistit, aby narušení hospodářské soutěže na trhu energií v důsledku státní podpory bylo omezeno na minimum. Během našeho vyšetřování maďarská vláda poskytla významné závazky, které umožnily komisi schválení investice v rámci pravidel EU o státní pomoci," uvedla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Dosavadní vyšetřování zjistilo, že maďarský stát akceptoval nižší návratnost investice, než by učinil soukromý investor. Investice zahrnuje státní pomoc, objasnila EK. Unijní pravidla vyžadují, aby státní pomoc byla omezená a přiměřená ke sledovaným cílům, a tak se Maďarsko zavázalo, že případné zisky budou použity ke splácení investice či k běžným provozním nákladům, ale neposlouží k dalším investicím do elektrárny. Elektrárna Paks II bude také funkčně a právně oddělena od provozovatele dosavadní jaderné elektrárny Paks či jiných státních energetických podniků. Nejméně 30 procent elektřiny z Paks II se bude prodávat na otevřeném trhu, zbývající část produkce se bude prodávat transparentně a nediskriminačně v aukcích.

Rosatom vítá ukončení šetření Evropské komise ve vztahu k JE Paks II. Kirill Komarov to komentuje: „Výstavba dvou bloků v JE Paks je velmi významným projektem maďarsko-ruské spolupráce a je pro nás potěšením zahájit aktivní fázi jeho realizace. V Maďarsku budou postaveny nejmodernější ruské jaderné bloky, které patří do generace III+ a které splňují  pofukušimské bezpečnostní požadavky a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Projekt Maďarsku zajistí nejen spolehlivý zdroj dostupné a ekologicky čisté elektřiny, ale navíc poskytne impuls k rozvoji tamního hospodářství, vytvoří nová pracovní místa a přinese zakázky pro místní průmysl.“

Ruské reaktory typu VVER dnes patří k nejžádanějším na světě a Rosatom zaujímá první místo ve výstavbě jaderných bloků v zahraničí. Realizuje projekty výstavby 34 bloků ve 12 zemích světa: v Evropě, na Blízkém východě, v severní Africe a také v jihovýchodní Asii. Ke konci roku 2016 převyšovalo portfolio zahraničních zakázek Rosatomu na příštích deset let hodnotu 133 miliard dolarů.

Projekt rozšíření JE Paks získal v roce 2016 kladné hodnocení EIA a bylo zažádáno o schválení lokality dozorným úřadem. Hlavním úkolem letošního roku je připravit klíčovou fázi projektu, tedy výstavbu, která má začít v roce 2018.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany