Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 10. leden 2016

11.1.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany 

  1. Blok v odstávce pokračuje kontrola svarů
  2. Blok v mimořádné odstávce bez manipulací s palivem, pokračuje kontrola svarů
  3. Blok na plném výkonu
  4. Blok 96 % provoz na tzv. výkonový efekt, před koncem kampaně před odstávkou pro výměnu paliva

Bloky EDU jsou provozovány v souladu s Limitami a Podmínkami pro bezpečný provoz

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 12, 6  TWh.

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

 

Konference

Malé reaktory 2016

Připomínám konferenci o Malých modulárních reaktorech 11. února na FJFI Břehova 7, Praha.

Více najdete na http://malereaktory.cz. Již je otevřená registrace.

 

PIME 2016

The Pime (Public Materials Information Exchange) 2016, konference jaderných komunikátorů bude letos v Bukurešti, Rumunsko 14 – 17. února 2016 . Více na European Nuclear Society:  http://bit.ly/1M589fF

 

 

Informace ze světa

Reaktor s roztavenou solí na trhu?

(WNA 8.1. 2015)

Kanadská společnost Terrestrial Energy vyčlenila 7 MUSD na podporu svého programu Integrální reaktor s roztavenými solemi (Integral Molten Salt Reaktor (IMSR), který by měl přinést tuto technologii na trh po roce 2020. Reaktory s roztavenou solí  (MSR) jsou jeden z typů tzv 4. Generace. Byly experimentálně ověřeny v šedesátých letech v USA. Jedná se o homogenní  reaktor, kde chladivo i štěpný materiál je tvořen roztavenou směsí tekuté soli a štěpného materiálu. Reaktor má mnohé výhody, ale I nevýhody. K výhodám patří například to, že se pracuje s malým tlakem a při úniku z primárního okruhu vše ztuhne, k nevýhodám patří absence první bariéry proti šíření RA látek (hermetické pokrytí paliva). I u nás má tato technologie své zastánce (skupina v UJV Řež a Brně), ale i odpůrce.  

 

Westinghouse je schopen vyrábět palivo pro SMR v Anglii

8 Jan (NucNet):

Westinghouse Electric Company ve svém závodě ve Springfieldu v UK dosáhl připravenosti vyrábět jaderné palivo pro malé modulární reaktory (SMR). Původně byla tato technologie dostupná jen v závodě Westinghouse v USA (Columbia Jižní Karolína).

 

Argentinská JE Embalse odstavena pro modernizaci

6 Jan (NucNet):

JE Embalse v Argentině byla odstaveno pro rozsáhlou modernizaci, který by měl vést k prodloužení provozování o 30 let celkově tedy na 60 let. Oznámil to provozovatel Nucleoeléctrica Argentina. Současně bude zvýšen výkon reaktoru o 35 MW.

JE Embalse je solitérní blok tzv. Candu  reaktoru (podobné můžeme vidět v Kanadě, J.

Koreji, Indii a Rumunsku). Je v provozu od prosince 1984 s výkonem 648 MW.

 

Čína  pokračuje ve svém rozsáhlém jaderném programu

5 Jan (NucNet):

Čína na přelomu roku zprovoznila další tři jaderné bloky (Fangchenggang, Yangjiang-3 a Changjiang-1) a pokračuje ve svém rozsáhlém jaderném programu. Počítá se zprovozněním dalších 40 reaktorů v následujících pěti letech.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany