Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 13. 3.2020

13.3.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1., 2. a 4. blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně jsou oba bloky v provozu.

 Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – odstávka pro výměnu paliva a revize, 28 den, režim 7 (palivo vyvezeno z reaktoru)

4. blok -  100 %

Výroba letos   2122  GWh


Provoz  ETE

ETE 1 1071 MWe  výroba 1590 GWh

ETE 2 1093 MWe  výroba 1708 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz). První blok se připravuje na odstávku pro výměnu paliva, od 13.3.

 

ČEZ letos do modernizace Temelína investuje 1,9 miliardy. Soustředí se na bezpečnost, efektivitu a životní prostředí

Celkově 199 investičních akcí naplánoval ČEZ na letošní rok pro Jadernou elektrárnu Temelín. Investuje do nich 1,9 miliard korun. Je to o něco více než dlouhodobý roční průměr, který se pohybuje kolem jedné miliardy korun. Soustředit se přitom bude na posílení bezpečnosti, efektivitu výroby a životní prostředí. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval 20,5 miliard korun.

Většinu z téměř dvou stovek investičních akcí energetici naplánovali na odstávky. „Během odstávek provedeme 129 akcí zaměřených na posílení bezpečnosti, efektivitu provozu a ochranu životního prostředí. Tyto průběžné modernizace jsou základem pro dlouhodobý bezpečný provoz,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Ochrana životního prostředí

Hned několik projektů v hodnotě stovek milionů korun se bude týkat životního prostředí. Například pro plynovou kotelnu energetici pořídí nové nízkoemisní hořáky. „Už máme vyměněny hořáky u tří z pěti kotlů. Po dokončení projektu snížíme emise oxidu uhličitého a oxidů dusíku z plynové kotelny o přibližně o dvacet procent,“ uvedl Jan Kruml.

Vyšší účinnost při výrobě elektřiny by měla přinést výměna separátorů na druhém bloku. Půjde o technicky náročnou akci, ale výsledkem by měl být výkon vyšší o jednotky MWe. „Z ekologického pohledu to přinese roční úsporu jednotek tisíc tun CO2,“ doplnil Jan Kruml. Letos úprava proběhne na druhém bloku, příští rok pak na bloku prvním.

Úspory elektřiny v rozsahu přibližně roční spotřeby třech desítek domácností by jen za jeden rok měla přinést rekonstrukce osvětlení reaktorového sálu prvního i druhého bloku. V rámci této akce technici vymění 144 světel. Vedle energetických úspor zlepší nová LED světla i úroveň osvětlení obou reaktorových sálů. Bude to důležité z hlediska bezpečnosti práce během odstávky a ocení to i Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která prostory prostřednictvím svých kamer nepřetržitě monitoruje.

Bezpečnost je stále nejvyšší prioritou

Loni v závěru roku zprovoznil ČEZ na obou jaderných elektrárnách Životně důležité prostory. Ty mají za sebou několik týdnů fungovaní. Jejich příprava trvala tři roky. Během ní technici instalovali 54 bezpečnostních dveří, přibližně stovku čteček identifikačních karet, podobný počet snímačů biometrických údajů a natáhli téměř 75 kilometrů kabelů. „Jde o velmi důležitou investici, která posílila ochranu elektrárny. Počítáme, že celý systém budeme ještě během roku v návaznosti na provozní zkušenosti dál vylepšovat. První relevantní výsledky získáme během blížící se odstávky prvního bloku,“ doplnil Kruml.

Elektrárna bude pokračovat v rekonstrukci potrubí technické vody důležité, což je systém, který je důležitý pro jadernou bezpečnost. „Jde o průběžnou akci, během které měníme uhlíkové za nerezové potrubí. Letos nás čeká výměna přibližně stovky metrů potrubí o průměru 50 až 100 milimetrů,“ upřesnil Jan Kruml.

Technickou bezpečnost posílí vyšší počet odběrových míst pro tribodiagnostiku. Pomocí chemické analýzy vzorku oleje jsou odborníci schopni za provozu určit stav točivých strojů jako například turbíny nebo důležitých čerpadel, případně s předstihem naplánovat jeho údržbu. Jde o metodu, kterou elektrárna zavádí od loňského roku, aktuálně má čtyři desítky odběrových míst, dalších osm desítek přibude v letošním roce. Do konce příštího roku pak elektrárna zavede celkem dvě stovky odběrových míst.

Investiční akce v podobě různých modernizací probíhají především v době odstávek. Odstávka prvního bloku začne 13. března, druhý blok přeruší výrobu 12. června. V obou případech je odstávka naplánována na dva měsíce.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2. ( Ing. M. Sviták ETE)

 

Kalendář akcí - nezapomeňte

  • Senát parlamentu ČR pořádá odbornou konferenci na téma: ENERGETIKA BEZPEČNÁ,BEZEMISNÍ A UDRŽITELNÁ,  12.března 2020, Valdštejnský palác
  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020  celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů termín 15. 4. – 16. 4. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni 15.4. - 20.5. https://www.jadernedny.cz/ 
  • Energochemie 2020. 23. – 24.4.  Třebíč,

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších

www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

  • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, 18. a 19. 5. 2020.  Příprava a realizace konce palivového cyklu

www.ssfc.cz 

  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 – nový termín  8. – 9. 10. 2020 třetí ročník konference. Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.

 

Zahraniční zprávy

US Ministerstvo obrany chce mini jaderné reaktory na základnách

Ministerstvo obrany zkoumá využití malých jaderných reaktorů na základnách jako prostředku k vytvoření autonomního napájení pro zařízení, která mohou být ovlivněna sestupnými elektrickými sítěmi.

"Sledujeme možnost demonstrační jednotky  komerčně vyvinutého reaktoru s licencí NRC o přibližně dvou megawattech, který by mohl sloužit jako zdroj pro  domácí vojenské instalace," řekla Ellen Lordová, zástupkyně ministerstva obrany na Konferenci ve Washingtonu. Dodala, že DoD diskutuje s firmami asi rok.

"Viděli jsme zájem některých komerčních jaderných společností a myslíme si, že je to skvělý způsob, jak propojit civilní / komerční jadernou energii a jadernou energii pro obrané účely. Řekla E. Lordová novinářům. "Jeden opravdu slouží druhému z hlediska lidského kapitálu a myslíme si, že je to dobré partnerství."

Lordová také  řekla, že je financován vývoj prototypu pokročilého mobilního jaderného reaktoru, který lze použít ve vzdálených a předsunutých základnách.  Někteří jaderní vědci se však obávají takových malých reaktorů. „Pasivní bezpečnost nemůže vyloučit všechny cesty kterými by mohlo dojít k poškození  paliva v reaktoru a uvolnění radioaktivity.

https://federalnewsnetwork.com/defense-main/2020/03/lord-dod-wants-mini-nuclear-reactors-on-bases-and-for-transport/

Pokračování této informace sděluje, že kontrakt DoD  na minireaktor byl uzavřen https://www.defensenews.com/smr/nuclear-arsenal/2020/03/09/pentagon-to-award-mobile-nuclear-reactor-contracts-this-week/

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany