Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 13. říjen 2017

13.10.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, byla ukončena zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Vláda odložila jednání o dopravě těžkých komponent pro nové jaderné bloky.

Ze světa: Foratom volá po nastavení vztahů v jaderném průmyslu po Brexitu. Velká Británie hraje vedoucí roli díky své jasné jaderné strategii, říká Westinghouse. Nový harmonogram pro Olkiluoto 3, spouštění v roce 2019. Na Ruské plovoucí JE byly ukončeny proplachy primárního okruhu.

Provoz EDU

1. Blok –100% 500  MWe

2. Blok - 100%, 495 MWe

3. Blok - odstávka pro výměnu paliva a revize 91 den. Režim 6, palivo zavezeno do reaktoru, proběhla kontrola zavážky a reaktor se kompletuje. Odstávka je plánována do 29. 10. 2017

4. Blok – 100%, 504 MWe

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 8510 GWh.


Provoz ETE

1. Blok 100%, 1076 MWe, celková výroba letos 7365 GWh

2. Blok 100%, 1080 MWe, celková výroba letos 5510 GWh

 

Poznamenejte si do kalendáře termíny konferencí

-          NERS  8.11. Praha

-          NUSIM 23.- 24. 11. Brno

-          Seminář OBK EDU  28.11. Valeč

-          All 4 Power 30.11. – 1. 12. Praha

-          SMR 2018  15.2. 2018 Praha

Z domova

Vláda odložila jednání o dopravě reaktorů do jaderných elektráren

12. 10. 2017  Atominfo: Vláda ve středu 11. 10. odložila jednání o přípravě komunikací na převoz součástí nových reaktorů a dalšího vybavení do jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelínu. Vyplývá to z informací zveřejněných Úřadem vlády. Úpravy silnic, mostů a vodních cest pro přepravu těchto rozměrných zařízení si vyžádají stovky milionů korun. Ministerstvo dopravy navrhuje prohloubení dna Labe a Vltavy, demolici nevhodných mostů a výstavbu nových a podepření dalších mostů, přes něž by měla projíždět nákladní auta naložená zařízeními pro jaderné elektrárny.

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR počítá se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Reálně se nyní mluví o stavbě jednoho nového bloku, zatím ale není jasné financování projektu. Prioritu má dostavba Dukovan. Nový blok by měl nahradit současné dukovanské bloky, které budou odstaveny zhruba v letech 2035 až 2037.

V případě Jaderné elektrárny Dukovany se počítá s možností přepravy až 7,5 metru vysokých zařízení o šířce devět metrů a hmotnosti 750 tun. Předběžně se předpokládá se, že by se zařízení přepravovala z Hamburku. Tyto komponenty by se měly v první fázi přepravovat po Labi do Týnce nad Labem a dále po silnici do Dukovan. Trasa do Temelína pak vede z Labe do Vltavy, po které lodě doplují s objížďkami slapské, kamýcké a orlické přehrady do Týna nad Vltavou. Z něj pak do elektrárny zařízení poputují na korbách nákladních aut.

Tato varianta předpokládá možnost přepravy strojů o rozměrech 7,5 metru krát 8,5 metru a hmotností přesahující tisíc tun. Trasy pro dopravu zařízení do jaderných elektráren vypracovalo ministerstvo dopravy na základě nařízení výboru pro jadernou energetiku. Aktualizovat trasu přepravy je nezbytné proto, že nová zařízení budou mít pravděpodobně větší rozměr než nynější vybavení elektráren.

 

Ze zahraničí

Foratom volá po nastavení vztahů v jaderném průmyslu po Brexitu

12 Oct (NucNet): Evropské sdružení FORATOM, které zastupuje jaderný průmysl, upozorňuje na nutnost rychlého nastavení nových vztahů ve spolupráci mezi Velkou Británií a evropskými státy. S Brexitem je na pořadu dne i odchod Velké Británie ze sdružení Euratom. Foratom upozorňuje, že vztahy je nutné co nejrychleji redefinovat. Neboť mají vliv na režim záruk a také na palivový cyklus. Minulý měsíc UK oznámil, že bude nastavovat vlastní režim kontroly záruk (safegueards) tak, jak to požadují doporučení MAAE.

 Velká Británie hraje vedoucí roli díky své jasné jaderné strategii, říká Westinghouse

11 Oct (NucNet): Velká Británie představuje v Evropě  významného leadera v oblasti jaderného průmyslu, tvrdí Westinghouse. Je to dáno, dle Michaela Kirsta viceprezidenta pro Evropskou strategii Westinghouse tím, že UK má jasnou dlouhodobou strategii v oblasti jaderného průmyslu, která je postavena na technologiích a ne na ekonomice a financích.

Nový harmonogram pro Olkiluoto 3

09 October 2017 (NucNet): Zahájení komerčního provozu JE Olkiluoto 3 bylo přeplánováno na květen 2019. Olkiluoto 3 je první prototyp JE s reaktorem EPR (PWR 1600 MWe). Předchozí již také několikrát aktualizovaný termín byl konec roku 2018 a před tím září 2014.

Na Ruské plovoucí JE byly ukončeny proplachy primárního okruhu

10 Oct (NucNet):  Na první plovoucí jaderné elektrárně Akademik Lomonosov, která se dokončuje v Baltických loděnicích v St Petersburgu, byly dokončeny proplachy zkoušky primárního okruhu. Proplachy slouží k odstranění montážních nečistot a jsou poslední operací před zahájením hydraulických testů. Rosatom oznámil, že tato operace je v předstihu proti původnímu záměru plánovanému na listopad 2017.

Akademik Lomonosov bude první z řady plovoucích elektráren nabízených Rosatomem. Se svými dvěma PWR reaktory typu KLT 40 S s výkonem po 35 MWe bude poskytovat zásobování energií pro města s 200 000 obyvatel. Prototyp je určen pro město Pevek na Čukotce, kde byla již v roce 2016 zahájena výstavby nutné pobřežní infrastruktury.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany