Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 15. srpen 2015

19.8.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

 

1– 4. blok  EDU na plném výkonu, bezpečný a stabilní provoz.  

První blok EDU je v režimu tzv. provozu na výkonový efekt před odstávkou pro výměnu paliva, revize, opravy a dokončení technických změn projektu. Odstávka je plánována na období 29.8. – 25.10. tedy 58 dní.

V průběhu září by měl ČEZ požádat SUJB o obnovení povolení k provozu 1. bloku. Žádost o povolení bude doložena řadou bezpečnostních analýz a dalších dokumentů dokládajících bezpečnostní status bloku č. 1 a jeho schopnost dalšího provozu. Očekává se, že SUJB vydá své stanovisko do konce letošního roku.

I této otázce provozu EDU bude věnován seminář OBK JE Dukovany dne 19. listopadu, na kterém vystoupí ředitel EDU  M. Štěpanovský, ředitel výroby ČEZ L. Štěpánek, předsedkyně SUJB D. Drábová, ale i představitelé Energoregionu 2020 a Ekoregionu 5. Podrobnosti budou včas uvedeny.

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 9 901 GWh elektrické energie

 

Informace ze světa

 

Výstavba jaderného ledoborce Arktika

Ještě doplnění k informaci v č. 29 z 30.7.

14 August 2015.  

Trup stavěného ledoborce Arktika byl dokončen instalací 75 tunové „špice lodě“ v Baltických loděnicích v Saint Petersburgu v Rusku.

Je tím dokončeno cca 70% výstavby trupu lodě. Tzv. projekt 22220, je projekt výstavby tří nových atomových ledoborců nové generace. První z nich - Arktika by měla být spuštěna na vodu během dvou let.

 

NRC vydalo doplnění EIA pro Yucca Mountain

14 Aug (NucNet):

The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) vydalo dodatek k analýze vlivu na životní prostředí (EIA)  pro plánované úložiště vysoce aktivního odpadu a použitého jaderného paliva plánovaného do oblasti  Yucca Mountain v Nevadě. Dodatek popisuje potenciální vliv radioaktivních látek na okolí úložiště a potenciální radiologický a ne radiologický vliv případů možných úniků RA látek do okolní půdy a vlivu na obyvatelstvo v průběhu periody milionu let. Netřeba dodávat, že dodatek EIA prokazuje přímý i nepřímý vliv na obyvatelstvo a přírodu nulový.

 

Sendai-1  je první japonský blok v obnoveném provozu po havárii JE Fukushima

11 Aug (NucNet):

Kyushu Electric Power Company oznámila, že znovu spustila reaktor č. 1 v JE Sendai, která byla spolu s ostatními jadernými reaktory Japonska odstavena po havárii na JE Fukushima v březnu 2011. 

Sendai 1 v provincii Kagoshima má 846 MW tlakovodní reaktor, který byl uveden do provozu v roce 1984.

Opětovné spouštění bloku proběhlo bez problémů. Podle BBC bylo investováno cca

100 M USD do instalace nových bezpečnostních systémů. BBC dále dodává, že dalších 25 japonských jaderných bloků je technicky připraveno k restartu, ale čelí opozici místního obyvatelstva.

 

Holtec podepsal dohodu pro vývoj systému měření a regulace pro malé reaktory

7 Aug (NucNet):

US firma  Holtec, která je pobočkou japonské Electric Corporation podepsala dohodu o spolupráci při vývoji systémů měření a regulace pro malý modulární reaktor SMR – 160.  Mimo vlastní technický vývoj systémů bude součástí spolupráce i sestavení bezpečnostní průkazné dokumentace pro licenční řízení. Velké světové jaderné firmy vyvíjejí tzv. malé modulární reaktory, které jsou vhodné do odlehlých oblastí bez elektrizační soustavy pro kogenerační výrobu tepla a elektrické energie, jakož i pro státy, které nepotřebují z hlediska potřeb elektrické energie jaderné bloky s velkými výkony. Zpravidla se výkon jednoho modulárního bloku pohybuje na úrovni 25 - 150 MWe.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany