Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 16. leden 2015

20.1.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Všechny čtyři bloky EDU jsou v bezpečném a spolehlivém provozu.

Za rok 2015 bylo vyrobeno 709 GWh elektrické energie.

 

OBK se dnes (16.1.) na svém prvém zasedání v roce 2015 představila novému řediteli EDU Miloši Štěpanovskému, seznámila ho s posláním OBK, činností v roce 2014 a plánem činnosti na rok 2015, dále se diskutoval provoz EDU v roce 2014.

Předseda Energetického Třebíčska V. Jonáš seznámil OBK s aktuálním stavem zpracování studie Vliv odstavení EDU na socioekonomickou situaci v regionu, kterou Energetické Třebíčsko zpracovává spolu s Karlovou universitou. Studie je ve fázi shromažďování statistických dat. EneTr vyzývá všechny respondenty o větší aktivitu při shromažďování údajů, bez kterých by byla  studie bezzubá.

Bližší informace o výsledcích roku – viz. článek: https://www.obkjedu.cz/2015/

 

 

Před třiceti lety (1985)  

pokračovala zavážka paliva do 1. bloku (zahájena 31.12. 1984),

zavážka byla ukončena  17.1. 1985 usazením horního bloku reaktoru a uzavřením reaktoru.

 

Konference a semináře 2015

 

 • 12. 2.2015     Malé jaderné reaktory  pro energetické využití, Praha, pořádá Event Era, UJV Řež a FJFI, Více na www.malereaktory.cz, registrace otevřena
 • 1.- 4. 3.         PIME 2015  (Public Information Materials Exchange) Bratislava,(www.pime2015.org). Konferenci pořádá ENS.  
 • 22. - 23. 4.    Energochemie   (Třebíč)   EventEra
 • 25.- 26. 3.     Umíme postavit Edu 5 včas? Třebíč, Energetické Třebíčsko 
 • 30. - 31. 3.    Waste to Energy 2015   (Praha)  All 4 Power
 • 14. - 15. 4.    15. energeticky kongres (Praha)            
 • květen          ARVE 2015 (energetika a EU) (JMM)
 • 4. 6.             Elektrizační soustava 2015 (Praha)  All 4 Power
 • 12.11.           NERS 2015  (JMM)
 • listopad         All for Power Conference 2015  (All4 Power)
 • listopad         OBK EDU   (EventEra)
 • 11. – 12.11.   NERS 2015 a TEPKO (JMM)

 

Informace ze světa

 

Požár transformátoru na Jižně ukrajinské JE

16 January 2015

Požár způsobený zkratem na transformátoru, ke kterému došlo včera (15.1.) večer (22:03) na Jižně ukrajinské  JE byl během dvou hodin uhašen.

Po zkušenostech s dohady o loňské poruše na Záporožské JE  se vedení NAEK Energoatom rozhodlo okamžitě informovat veřejnost. Na JE Jižně ukrajinská jsou provozovány 3 bloky VVER 1000.

 

Robotický systém na opravu netěsností JE Fukušima

15 January 2015

Americký specialista na RA odpady fy Kurion získala kontrakt na vývoj nového robotického systému na další etapu opravy netěsností kontejnmentu JE Fukushima Daiichi. Vývoj by měl být ukončen v roce  2016.

 

Specifikace rychlého reaktoru BN-1200

15 Jan (NucNet):  

Ruský výzkumný ústav OKBM Afrikantova  dokončil stanovení základních parametrů rychlého reaktoru generace IV  chlazeného tekutým sodíkem o výkonu 1200 MW s označením BN 1200. Popis a definice parametrů byla nyní postoupena k mezinárodní oponentuře.

Poznamenávám, že Rusové mají s reaktory řady BN dlouhodobé zkušenosti. Provozovali reaktor BN 350 na lokalitě Aktau, který byl používán k odsolování vody, dlouhodobě provozují reaktor BN 600 na lokalitě Bělojarsk a nyní spouští reaktor BN 800 na téže lokalitě. Již dříve jsem informoval o reaktoru SVBR 100, který je používán ve vojenském programu a je jednu z variant pro malé modulární reaktory.

 

VVER 600 pro JE Kola fáze II

13 Jan (NucNet):

Rosatom plánuje použít reaktor VVER 600 jako referenční blok pro novou výstavbu na lokalitě Kolská JE (Poljarnye Zori) na Kolském poloostrově . Na JE Kola jsou v provozu dva bloky VVER 440 230 od roku 1973 a dva bloky VVER 440 213 (dukovanský model) od roku 1982. Výstavba této tzv. Fáze 2 se plánuje zahájit po roce 2015.

 

Může se hodit

17.1.  Slunce vychází v 7:40 zapadá v 16:19

Na svatého Priska (18.1.) pod saněmi píská.

Na Silvestra povinností, na osmnáctého chlastu dosti.

 

18.1.1409 - Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců na pražské univerzitě.

19.1.1983 - Revoluční osobní počítač Apple Lisa byl uveden na trh

20.1.2007 - Česko zasáhl orkán.

21.1.1950 - USA oznámily objevení 93. chemického prvku. Podle místa, kde byl objeven (Berkeley v Kalifornii), byl nazván Berkelium.

23.1.1843 - Jakub Kryštof Rad získal patent na kostkový cukr.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany