Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 17. březen 2017

18.3.2017

Jednou větou

V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, blok č. 2 nabíhá po odstávce, bylo dosaženo štěpné reakce. Bloky 3 a 4 jsou v provozu na plném výkonu. V Temelíně běží oba bloky na plném výkonu. Lodní doprava na Dalešické přehradě slaví desetileté výročí, v Třebíči jednal zástupce KHNP J. Suh, temelínští hasiči mají nového velitele.

Čínský Yangjiang-4 zahájil komerční provoz, testování systémů na Flamanville 3 bylo zahájeno, ThorCon by mohl být šancí pro Indonésii.  Soud rozhodl o odškodnění  JE San Onofre za dodávku vadných parogenerátorů, Toshiba chce urychlit kroky k prodeji svého podílu na fy Westinghouse, Jižní Afrika se připravuje na výstavbu nového bloku otázkou je „za kolik?“

Dodavatelé malých modulárních reaktorů (SMR)  pokračují v komercializaci, Americké obchodní konsorcium  volá po řešení problému jaderného odpadu, Polsko potřebuje jádro k naplnění požadavků EU. Více dále

Provoz EDU

  1.  Blok  odstávka Režim  7 palivo vyvezeno z reaktoru, 56. den odstávky z plánovaných 120
  2.  Blok  náběh bloku po odstávce 182 dní.  Režim 2
  3.  Blok 100%
  4.  Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 2014 GWh

                                                                                                                                                                  

V Dukovanech byla obnovena štěpná reakce v reaktoru 2. bloku – viz. samostastná zpráva

Provoz ETE

  1. blok 1086 MW, celková výroba letos 1 964 GWh
  2. blok 1091 MW, celková výroba letos 1 975 GWh

 

Z domova

K desetiletému výročí přináší lodní doprava na Dalešické přehradě řadů akcí a překvapení pro turisty i školní výlety – viz. zpráva na Zaujalo nás 

Zástupce korejské KHNP v Třebíči – viz. zpráva v Naše činnost

 

Temelínští hasiči mají nového velitele

Z pozice vedoucího Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje přišel do Temelína Martin Novotný. Skoro osmdesátku hasičů vede 43letý profesionální hasič od začátku března. V těchto dnech se hlavně zaměřuje na bezpečnostní prověrky, kterými musí projít temelínští hasiči kvůli novému Atomovému zákonu.

„Budu pokračovat v tom, co vybudoval můj předchůdce Radek Vymazal. Druhým krokem je provést jednotku bezpečnostními prověrkami, tak abychom naplnili zákonné povinnosti. Také budu dál pracovat na zdokonalování profesní a fyzické kvalifikaci hasičů,“ představil své priority Martin Novotný, nový velitel temelínské hasičské jednotky.

S příchodem nového velitele bude nadále pokračovat vzájemná spolupráce temelínské a krajské hasičské jednotky. Ta je nastavena požárním poplachovým plánem. V minulosti už opakovaně zasahovali temelínští hasiči za plotem elektrárny. Šlo především o dopravní nehody, kdy kvůli rychlému dojezdu bylo taktické povolat temelínskou jednotku. „Kompetence a rozhraní mezi krajskými a temelínskými hasiči jsou jasně dané. Nadále budeme připraveni zasáhnout v okolí elektrárny, pokud to situace bude vyžadovat a krajský hasičský dispečink nás povolá,“ dodal Novotný.

Dosavadní velitel Radek Vymazal své zkušenosti zúročí ve prospěch požární ochrany na klasických a vodních elektrárnách společnosti ČEZ

Temelínská jednotka má 76 hasičů. Čtyři směny se střídají po dvanácti hodinách. K dispozici mají čtyři cisternové vozy a speciální techniku pro zásah při přírodních katastrofách. Součástí vybavení je i špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Dojezdová doba v areálu elektrárny je čtyři minuty. Na základě vyzvání operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají i mimo areál elektrárny. V těchto případech musí být vždy držen požadavek na minimální počet osob a techniky, která musí být přítomna tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost elektrárny. Autor: Ing. Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ

 

Ze zahraničí

Čínský Yangjiang-4 zahájil komerční provoz

17 Mar (NucNet): 

Čtvrtý blok čínské JE, v jihočínské provincii Guangdong, vyplnil všechny testy a zkoušky a 15. března přešel plynule do komerčního provozu. Oznámila to elektrárenská společnost China General Nuclear Power Corporation (CGN).

 

Testování systémů na Flamanville 3 bylo zahájeno

17 Mar (NucNet):

Testování funkčnosti systému na třetím bloku JE Flamanville ve Francii (EPR 1600 MWe)  bylo zahájeno. EdF odhaduje, že by spouštění mohlo být ve čtvrtém čtvrtletí 2018.

 

ThorCon - Reaktor s roztavenou solí je možnost pro Indonesii

15 Mar 2017 (NucNet):

Tři státní indonéské společnosti -  Pertamina, PLN a Inuki dokončili technickou předběžnou studii proveditelnosti, která potvrzuje, že pro jejich podmínky je jaderný reaktor chlazený roztavenou solí (MSR) na bázi US firmy Martiage by mohl být základem pro levnou bezpečnou a čistou energetiku.  US firma Martiage vytvořila s Indonesii tzv. “Thoriové konsorcium” s cílem vyvinout Thoriový reaktor ThorCon. Obecně je thoriový palivový cyklus jednou z cest zajištění dlouhodobého dostatku štěpného material (pozn. AJ). Koncepce thoriového reaktoru je nyní diskutována se státním dozorem Indonesia’s National Nuclear Energy Agency (Batan). Pokud vydá Batan kladné stanovisko je cesta k první Indonéské jaderné elektrárně otevřená.

 

Soud rozhodl o odškodnění  JE San Onofre

14 March 2017 (WNA)

Mezinárodní arbitráž rozhodla o odškodnění pro JE San Onofre (USA) ve výši 125 M USD , které musí zaplatit společnost Mitsubishi Heavy Industries (MHI)  za dodávku vadných parogenerátorů při jejich výměně v letech 2009 a 2010.

 

Toshiba chce urychlit kroky k prodeji svého podílu na fy Westinghouse

14 Mar (NucNet):

Japonská Toshiba Corp uvedla, že chce urychlit své analýzy, jestli prodat či ne svůj podíl na společnosti Westinghouse. Aktivity o prodeji se začaly objevovat po ohlášení ztráty za třetí čtvrtletí roku 2016 ve výši 6 miliard USA. Toshiba očekávala zisk v roce 2019 ve výši 1,8 miliard USD, který asi nebude dosažen.

 

Jižní Afrika se připravuje na výstavbu nového bloku otázkou „za kolik?“

13 Mar (NucNet):

Kritici jaderné energie tvrdí, že Jihoafrická republika plánuje postavit až 9.600 MW v nových jaderných blocích. Vyčítají plánovačům, že investice do jádra jsou příliš velké pro křehkou ekonomiku JAR. Politické turbulence také znepokojují investory. Zastánci jádra říkají, že investice jsou adekvátní a očekávají návratnost jako u jiných zdrojů energií. Státní společnost ESKOM, která má novou výstavbu v referátu se nyní rozhoduje a přepokládá, že práce na projektu by mohly být zahájeny příští rok.

 

Dodavatelé malých modulárních reaktorů (SMR)  pokračují v komercializaci

13 March 2017 (WNA)

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a Advanced Reactor Concepts (ARC Nuclear) podepsaly dohodu o spolupráci při vývoji a licencování malých modulárních jaderných reaktorů, které každá ze společností vyvíjí samostatně. Vyvíjené reaktory jsou tzv. rychlé reaktory chlazené tekutým sodíkem. Tento koncept patří do tzv. generace 4.

 

Americké obchodní konsorcium  volá po řešení problému jaderného odpadu

13 March 2017 WNA.

Americké  obchodní konsorcium vyzvalo k "rozhodující, pohotové a hmatatelné" akci v oblasti nakládání s použitým jaderným palivem a opětovné zahájení procesu znovuotevření úložiště Yucca Mountain. Současná patová situace stojí daňové poplatníky miliardy USD ročně, tvrdí obchodní konsorciu.

 

Polsko potřebuje jádro k naplnění požadavků EU

10 Mar (NucNet):

Polsko bude potřebovat jadernou energii, má-li splnit požadavky Evropské unie na emise CO2, říká ministr pro energetiku Krzysztof Tchórzewski médiím. Vláda by měla zrušit své dosavadní plány a měla by  hledat finanční prostředky na komerční bázi, bez státní záruky na úvěry nebo cen elektřiny. Ministr řekl, že jeho ministerstvo by chtělo vyvinout nový model financování do konce  první poloviny roku 2017. Plány předchozí vlády byly nastaveny na nových 6,000 MW z jádra do roku  2030. První nový blok by měl být spouštěn v roce 2024.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany