Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 17. červenec 2015

21.7.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

EDU

1. – 4. blok EDU na plném výkonu, bezpečný a stabilní provoz.  

Za rok 2015 bylo vyrobeno 8 609 GWh  elektrické energie.

Jaderná elektrárna Dukovany obdržela certifikát podpory ochrany životního prostředí za recyklaci elektrozařízení - viz. samostatný článek webu OBK

 

ETE

První blok Temelína vymění čtvrtinu paliva

14.7.2015  jihoceskenovinky.cz  

Pravidelná odstávka prvního bloku začala v sobotu v Jaderné elektrárně Temelín. V jejím průběhu energetici například vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují chladicí věž nebo dokončí opatření ze zátěžových testů EU.
Výrobu elektřiny by měl blok obnovit v závěru srpna. Souběh odstávky s druhým blokem, kde pokračuje oprava odvzdušňovací trubičky parogenerátoru, dodávky elektřiny neovlivní. Jihoceskenovinky.cz informoval Ing. Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ.
Od přenosové soustavy odpojil provozní personál první blok v pátek ve 21 hodin. V sobotu se pak rozjely odstávkové práce. K nejdůležitějším bude patřit kontrola všech 163 palivových souborů a následná výměna čtvrtiny paliva. Do skladu použitého paliva budou zavezeny další dva naplněné kontejnery. Aktuálně je zde umístěno 22 kontejnerů z celkové kapacity 152 skladovacích míst.
Důležitou a pravidelnou činností každé odstávky jsou kontroly bezpečnostních systémů pro chlazení reaktoru. Na základě zkušeností z druhého bloku byly do odstávky dodatečně zařazeny i preventivní kontroly všech parogenerátorů. Materiálová kontrola čeká na chladicí věž číslo dva. Dohromady na dvanácti místech uvnitř a vně věže budou oborníci pomocí plošin pomalu sjíždět a přitom z různých míst odeberou vzorky materiálu. Jejich vyhodnocení je jedním z podkladů pro stanovení životnosti nátěru. Odstávku elektrárna využije i k instalaci dalšího zařízení na likvidaci vodíku v budově, které chrání reaktor. Na druhém bloku bylo zařízení již instalováno. Provedení tohoto opatření udělá tečku za realizací více než čtyř desítek opatření přijatých v rámci zátěžových testů EU v roce 2011. V minulých letech v Temelíně rozšířili způsoby chlazení reaktoru, přidali další nezávislé zdroje výroby elektřiny pro klíčové bezpečnostní systémy nebo zlepšili vybavení a zázemí vlastní hasičské jednotky.
Na druhém bloku pokračuje odstávka pro opravu vnitřní netěsnosti parogenerátoru (viz dále info SUJB). Preventivně bylo rozhodnuto o výměně odvzdušňovacích trubiček i u ostatních tří parogenerátorů. Poté budou následovat těsnostní a tlakové zkoušky. Obnovit výrobu elektřiny by měl blok do konce července.

 

 

Meziokruhová netěsnost na elektrárně Temelín

08.07.2015 09:05  převzato z webu SUJB

 

26.6.2015 v 2:27 došlo na elektrárně Temelín k identifikaci vnitřní netěsnosti na parogenerátoru číslo 4. Netěsnost byla odhadnuta na 2-3m3/h. Netěsnost byla s velikou rezervou kompenzovatelná systémem normálního doplňování. Blok se nacházel v Režimu 3,  (reaktor byl odstaven, probíhalo nahřívání bloku po řádné odstávce pro výměnu paliva, pro stabilizaci byl připojen pomocný kondenzátor).

Příčinou netěsnosti byl defekt na trubičce systému odvzdušnění parogenerátoru, trubička s vnitřním průměrem 10 mm prochází z primárního kolektoru přes sekundární stranu ven z parogenerátoru.

Po identifikaci netěsného parogenerátoru byl blok dochlazován v souladu s předpisy přes přepouštěcí stanice do atmosféry na "zdravých" parovodech, netěsný parogenerátor byl izolován a inertizován dusíkem, aby se zabránilo koroznímu působení vodního roztoku kyseliny borité. Následně byl parogenerátor a parovod vymýván čistou napájecí vodou, která byla odváděna na následné čištění. Po vyčištění parogenerátoru byla endoskopem identifikována netěsná trubička odvzdušnění, která byla po otevření parogenerátoru vyříznuta a přepravena do ÚJV Řež k analýze.

Při události došlo k průniku aktivity z I.O do II.O a do dalších systémů.

V současné době je aktivní médium z jednotlivých technologických systémů postupně standardním postupem čištěno a standardní cestou vypouštěno do vodoteče. V případě tritia jde o aktivitu, která by byla tak jako tak do vodoteče vypuštěna. Výpusti bloku zůstaly pod autorizovanými limity.

Aktivita se dostala do cirkulačního chladicího okruhu 2. bloku a odtud malá část do dešťové kanalizace. Byla zjištěna v pojistné nádrži dešťových vod a posléze v retenční nádrži (Mlýnský rybník), kam je vedena z pojistné nádrže. Odtud je voda vedena potokem Strouha do přehradní nádrže Hněvkovice.

Aktivita tritia v pojistné nádrži dešťových vod postupně klesá z hodnoty 272 Bq/l dne 27.6. na hodnotu 105 Bq/l dne 2.7.; téhož dne byla aktivita Cs-137 0,2 Bq/l a aktivita Cs-134 0,3 Bq/l.

V retenční nádrži se aktivita tritia postupně zvyšovala z hodnoty 20 Bq/l dne 27.6. na hodnotu 56 Bq/l dne 1.7., poté nastává její pokles - 53 Bq/l dne 2.7. Tyto hodnoty jsou nižší než je směrná hodnota pro aktivitu tritia v pitné vodě (100 Bq/l). Aktivita umělých radionuklidů emitujících záření gama (včetně Cs-134 a Cs-137) je pod mezí detekce.

V nádrži Hněvkovice je aktivita tritia na úrovni hodnot běžně se vyskytujících v přírodě – okolo 2 Bq/l. Umělé radionuklidy emitující záření gama nebyly zjištěny.

Dne 3.7.2015 byla zjištěna aktivita na střeše hlavního výrobního bloku 2 v místě vyústění PSA (přepouštěcích stanic do atmosféry). Dávkový příkon v tomto místě byl identifikován na 0,75 μSv/h. Ačkoli jde o dávkový příkon, který je velmi malý (dá se porovnávat s dávkovým příkonem, kterému jsou vystaveni pasažéři letadel na dálkových letech), byla následně proměřena další vytipovaná místa v areálu ETE. Na žádném dalším nepřekročil dávkový příkon 0,25 μSv/h.

Pro případné zájemce si dovolujeme připomenout, že informace o radiační situaci (nejen) v lokalitě Temelín jsou k dispozici on-line na našem webu (www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/). Data poskytujeme automaticky do evropského systému EURDEP (https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx)

 

Událost je předběžně hodnocena jako INES1 a bude šetřena prostřednictvím zpětné vazby. O šetření a řešení události vás budeme nadále informovat

 

 

 

Informace ze světa

 

JE Kudankulam 1 obdržela provozní licenci

 

16 Jul (NucNet):

Indický dozor (India s Atomic Energy Regulatory Board (AERB) ) udělil provozní licenci bloku č. 1. Jedná se o reaktor VVER 1000 postavený v provincii Tamil Nadu na jihu Indie. Blok č. 1 byl ve zkušebním provozu od 31.12.2014, byl postaven na základě mezivládní dohody Indie – Rusko z roku 1988. Na lokalitě je ve stádiu výstavby další  blok VVER 1000. 

 

Vattenfall se připravuje na odstavení JE  Ringhals

 

13 July 2015

Elektrárenská společnost Vattenfall se připravuje na trvalé odstavení svých jaderných bloků na lokalitě Ringhals. 1. blok je varný reaktor 1000 MW z roku 1974 a druhý blok je tlakovodní reaktor a byl také zprovozněn v roce 1974. Vattenfall oznámil své plány o odstavení bloků JE Ringhals do roku 2020 v dubnu 2015

 

Dohoda o vývoji nového metalického jaderného paliva

 

10 Jul (NucNet)

 

Americká Lightbridge Corporation a Norský Institute for Energy Technology (IFE)  podepsali dohodu k vývoji a demonstraci metalického jaderného paliva v komerčních reaktorech. Metalické palivo bude testováno ve výzkumném reaktoru IFE v Haldenu  jihovýchodně od Oslo.

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany