Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 18. prosinec 2015

22.12.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

JE Dukovany

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 12 2402   GWh

Bloky 1 - 3 odstaveny, blok 4 v provozu na 100% výkonu.

V pátek 18.12.2015 jsme měli setkání OBK s ředitelem JE Dukovany M. Štěpanovským, proto přináším aktuální informace o stavu EDU.

Jak je to s licencemi?

Správní řízení pro licenci LTO EDU 1 bylo na žádost ČEZ přerušeno. Na žádost ČEZ byla současná licence pro 1. blok prodloužena do konce února 2016. Před náběhem bloku po odstávce s výměnou paliva musí ČEZ žádat o povolení k východu na MKV (Minimální kontrolovaný výkon). Po náběhu bloku bude licenční řízení LTO obnoveno.

Ostatní bloky mají platnou licenci, jsou odstaveny do režimu 6 bez manipulací s palivem a roztěsněním reaktorů, mají  platnou licenci a dalších žádostí k náběhu bloku netřeba.

Jak je to s kontrolami?

Na 1. bloku byla v pátek 18.12. ukončena pevnostní zkouška hermetických prostor (kontejnmentu) s výborným výsledkem. Byla to poslední zkouška pro průkazy  LTO. Nyní zbývá dokončit dokumentaci LTO k cca 700 svarů z období let 2000 – 2006. Po té bude ČEZ žádat o povolení k náběhu bloku po odstávce pro výměnu paliva. Očekává se, že by blok mohl být spouštěn v průběhu ledna až února 2016.

Na 3. bloku byly ukončeny předepsané mimořádné kontroly svarů a blok se připravuje k náběhu. Předpoklad je spouštění ještě v tomto roce.

Na 2. bloku probíhají předepsané kontroly svarů, zbývá cca 500 svarů. Očekává se dokončení a náběh bloku v únoru.

 

Stanovisko OBK

Co je problém?

Problémem je mimořádné odstavení bloků 2 a 3 a mimořádné prodloužení odstávky bloku č. 1 a přerušení procesu získání licence v rámci LTO EDU 1. To vede k diskusím a snížením důvěry obyvatelstva k EDU.

OBK konstatuje:

OBK dostává pravidelné a otevřené  informace od ředitele JE Dukovany M. Štěpanovského od září 2015, kdy se problém objevil. Podmínky a přijaté plány mimořádných kontrol se s časem mění (např. posun náběhu bloku, rozšíření rozsahu mimořádných kontrol a přerušení řízení o licenci).

V médiích se vyjadřuje jen SUJB a to neadekvátně až vulgárně (lemplové, jsem naštvaná, špatný outsorsing... ).

ČEZ se k situaci v médiích nevyjadřuje.

To vše ve srovnání s předchozími třiceti lety bezproblémového provozu potvrzeného mnoha mezinárodními misemi a i pozitivními vyjádřeními samotným státním dozorem působí jako ledová sprcha a vede k tomu, že se začínají šířit fámy (např. o zakonzervovaní EDU a dlouhodobém odstaveni). 

ČEZ EDU tak přichází o důvěru obyvatelstva v okolí.

OBK chce a musí ze svého poslání informovat obyvatelstvo odpovědně a kompetentně. Ne cestou médií, ale cestou přímého působení v rámci obecních samospráv.

OBK bylo současně informováno o přijatých opatřeních zavedením superkontroly kvalifikovanými pracovníky probíhajících revizí kontrol svarů (jeden kontrolor kontroluje a vystavuje protokol, druhý stejně kvalifikovaný kontrolor provádí nezávislou kontrolu jeho protokolu).

OBK doporučuje a nabízí EDU následují postup o kterém se domnívá, že pomůže obnovit ztracenou důvěru ČEZ v očích veřejnosti.

  1. Doporučujeme EDU zpracovat chronologický popis celé události (příběh) od iniciace vyvolané poruchou na heterogenním svaru superhavarijního napájení PG až po dnešní dobu, kdy je zpracován již  několikátý akční plán kontroly svarových spojů. Co se stalo, kdy se to stalo, kdo a jakým dokumentem rozhodl, proč bylo zvoleno odstavení bloku 2 a 3 pro kontroly a blok č. 4 byl ponechán v provozu a další skutečnosti a fakta k tomuto případu. Zkušenost nám velí, že paměť je ošidná a s odstupem času bez řádného zdokumentování se můžeme nadát i zkreslených interpretací.
  2. Jako podstatný prvek pro obnovení důvěry mezi obyvatelstvem a ČEZ EDU  je OBK  připraveno provést vlastními silami  a prostředky kontrolu procesů předání a převzetí zařízení z a do opravy, včetně převzetí dokladů o kontrolách a revizích, a to porovnáním postupu několika náhodně vybraných případů s předepsaným a dokumentovaným procesem.

Toto stanovisko bylo s vedením EDU projednáno a akceptováno.

K problematice se OBK vrátí po dokončení současného akčního plánu kontrol.

JE Temelín

Temelín absolvoval misi WANO Technický týdeník  15.12.2015
Téměř po tři týdny prověřovalo na přelomu listopadu a prosince 31 odborníků z 12 zemí JE Temelín. Vůbec poprvé byla elektrárna podrobena nezávislé kontrole podle nových pravidel Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO). V pořadí 33. mezinárodní prověrka byla zároveň největší v temelínské historii.
Dosud se WANO zaměřovalo na jednotlivé oblasti spojené s provozem jaderné elektrárny. Nový formát prověrek hodnotí elektrárnu jako celek. Proto se výrazně navýšil i počet odborníků, kteří přijeli posuzovat Temelín. Mezinárodní odborníci jej srovnávali s nejlepší světovou praxí.
„Takto silná expertní skupina k nám přijela vůbec poprvé. Jejich zkušenosti chceme maximálně využít k potvrzení nastavených priorit, příp. pro další zlepšení. Proto jsme k misi přistoupili zodpovědně a velmi otevřeně,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel JE Temelín Skupiny ČEZ.
Mezinárodní experti si určili 12 kontrolních tras, na něž se zaměřili velmi podrobně. Nevynechali strojovny, jaderný ostrov, ani další části technologie. Své poznatky konfrontovali s informacemi ve více než tisícistránkové zprávě, kterou elektrárna předala expertům s předstihem. Zpráva popisuje aktuální stav elektrárny, včetně nastavených systémů v jednotlivých oblastech, kupř. v provozu, bezpečnosti, koordinaci nebo fyzice. Součástí kontrol byly rovněž desítky rozhovorů s pracovníky elektrárny.
Mise vždy končí zpracováním závěrečné zprávy. Po dvou letech si pak mezinárodní experti přijedou ověřit, jak elektrárna s jejich doporučeními pracovala.

WANO - WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR OPERATORS – Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Vzniklo jako reakce „jaderné komunity“ a průmyslu na havárii JE v Černobylu. Jejím cílem je především vzájemná výměna informací a zkušeností, která pomáhá zvyšovat úroveň všech jaderných elektráren ve světě. Členy WANO jsou všechny energetické společnosti na světě, které provozují jaderné bloky.

Konference

Připomínám konferenci o Malých modulárních reaktorech 11. února na FJFI Břehova 7, Praha.

Více najdete na http://malereaktory.cz. Již je otevřená registrace.

Informace ze světa

 

Electrabel posunul spouštění Doel 3

17 Dec (NucNet):

Plánovaný restart bloku 3 na belgické JE Doel  byl posunut kvůli nedostatkům v procesu plánování náběhu, nikoliv kvůli závadám na zařízení, jak bylo mylně uváděno. Původně měl být 1006 MW PWR spouštěn 17. 12. Reaktor byl odstaven v roce 2012 spolu s dalšími belgickými bloky kvůli prošetření nálezů na reaktorové nádobě. Později byl reaktor spuštěn v březnu 2014, ale kvůli atypickým provozním výsledkům byl znovu odstaven v březnu 2014.

 

Testování reaktorové nádoby Flamanvile 3 schváleno

17 December 2015

Francouzský  dozor schválil Arevě program testování a zkoušek mechanických funkcí reaktoru EPR pro JE Flamanville 3 v Normandii.

 

Bývalá jaderná lokalita Trawsfynydd by mohla být použita pro prototyp SMR

16 Dec (NucNet):

Bývalá jaderná lokalita Trawsfynydd  v Severním Walesu, kde byly v provozu dva plynem chlazené reaktory Magnox 195 MW . Elektrárna byla v provozu od roku 1965 a byla odstavena v roce 1991. Lokalita byla předběžně zkoumána jako potenciální místo pro výstavby tzv. SMR (Small Modular Reactor- malé modulární reaktory). Tyto reaktory jsou o výkonu menším než 300 MW a jejich předpokládanou výhodou je modularita výstavby několika bloků na jedné lokalitě.

Německý fúzní reaktor vyrobil první plasma

16 December 2015

Po více než ročním testování a technické přípravě fúzní reaktor typu Stelator ve  Wendelsteinu dosáhl první heliové plasma.

Wendelstein 7-X  je dosud největší zařízení typu stelator  na světě. Wendelstein je pobočka Institutu MAxe Plancka v Greiswaldu . Připomínám, že v Greiswaldu bylo za NDR v provozu šest bloků  reaktrů VVER. Výstavba Stelatoru začala v roce 2005 a byla dokončena v dubnu 2014.

Hanhikivi - příprava výstavbové licence jde podle plánu

14 Dec (NucNet):

Udělení výstavbové licence pro první blok Hanhikivi (Finsko – Fennovoima) jde podle plánu. Zahájení výstavby (označované jako „first concrete“) – zahájení betonáže základové desky je plánováno na začátek roku 2018. Licenční manager Fennovoima  Janne Liuko oznámil, že výstavbovou licenci pro lokalitu  Pyhajoki  ve Finsku očekává koncem roku 2017. Fennovoima požádala o výstavbovou licenci v červnu 2015.. Finové počítají s výstavbou bloku VVER 1200 MW, stejný jako je pilotní projekt na Leningradské JE II.  

 

Ruský Bělojarsk 4 připojen do sítě

11 Dec (NucNet):

Blok 4 Bělojarské JE byl 10.12. ve 21:21 přifázován k síti. Ruský Rosatom zde spouští zatím největší Fast breader na světě.  Blok s reaktorem využívající rychlé neutrony BN 800 bude mít plný výkon 800 MWe. Jedná se o reaktor chlazený tekutým sodíkem  používající směsné uranovo-plutoniové palivo. Tyto reaktory by měly v budoucnu být součástí tzv. uzavřeného palivového cyklu.  Komerční provoz BN 800 se očekává koncem roku 2016. Na lokalitě Bělojarsk je jeden odstavený reaktor RBMK a jeden rychlý reaktor BN 600 v provozu. Pro BN 600 dodávala parogenerátory a výměníky sodík – voda třebíčská První brněnská strojírna. Podle informací, které mám, se výroba pro sodíkový program, v Třebíči zase rozjíždí. Držme palce.

Rusko zastavilo výstavbu Turecké JE

9 Dec (NucNet):

Ruský Rosatom zastavil práce na výstavbě jaderné elektrárny Akkuya v provincii Mersin  na jihu Turecka. Zastavení je výsledkem současného politického napětí mezi Tureckem a Ruskem. Turecko začalo zkoumat jiné potenciální dodavatele. Projekt je zatím ve fázi „papírování“ a přípravy pro vydání licence.

Jiné zdroje tvrdí, že ruský ministr energetiky Alexander Novak dne 3. prosince oznámil, že turecký projekt plynovodu Stream byl zrušen, projekt turecké jaderné elektrárny Akkuyu zatím pozastaven nebyl. Situace se vyvíjí, rozhodně model výstavby v Akkuya je zajímavý. Rusové mají pronajatý pozemek, postaví si jaderný blok za své, budou ho provozovat a mají garantovaný odběr elektrické energie. Nedokončení výstavby by byla i pro Rosatom ztráta. Vyčkejme až se “hoši” přestanou poměřovat.

 

Ukrajinský dozor schválil prodloužení licence pro Jižně ukrajinskou JE blok 2

9 Dec (NucNet):  

Ukrajinský státní jaderný dozor (The State Nuclear Regulatory Inspectorate (SNRI)) vydal licenční rozhodnutí k prodloužení provozu blku č. 2 VVER 1000  typ V 338 Jižněukrajinské JE na dalších deset let. Blok zahájil komerční provoz v dubnu 1985 a získal licenci do konce roku 2025. Na lokalitě jsou v provozu celkem tři bloky VVER 100 MW.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany