Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 2. březen 2018

8.3.2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE 1. blok nabíhá po odstávce, 2. blok je na plném výkonu.

Informace ze zasedání OBK EDU, První temelínský blok obnovil výrobu elektřiny.

Technické opakování:  Velké jaderné překvapení – příroda to umí již 2 miliardy let

Z domova: Odpověď předsedkyně Drábové OBK EDU. ČEZ otálí s modernizací fyzické ochrany Dukovan

Ze světa: Konanie o povolení na uvádzanie EMO34 do prevádzky je stále prerušené. Kanada nastavila SMR Roadmap. IAEA provedlo svou 200 misi OSART na JE Almaraz ve Španělsku. Některé svary na JE Flamanville 3 nedosahují předepsaných standardů EDF. JE Leningrad II-1 postoupila do fáze zvyšování výkonu. Rakousko podalo žalobu kvůli rozšíření maďarské jaderné elektrárny.

Provoz EDU

1. Blok –100% 506 MW

2. Blok –100% 505 MW

3. Blok- 100%  502 MW

4. Blok – 100% 502 MW

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Výroba letos  2434 GWh

Provoz ETE

1. Blok - výkon turbogenerátoru – 757 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 148 MWe

2. Blok  100%, 1092 MWe, celková výroba letos 1 569 GWh

 

 

Z domova

Zasedání OBK  22. 2. 2018 - viz. informace v sekci Naše činnost

První temelínský blok obnovil výrobu elektřiny

V noci na dnešek ve 23:35 hodin začal první temelínský blok vyrábět elektřinu. Plánovaně kvůli výměně paliva byl odstaven od začátku prosince. Odstávka trvala 83 dní a proti harmonogramu ji zvládli energetici o šest dní dříve. Před dosažením plného výkonu čekají energetiky ještě testy na 80 procentech.

Během odstávky energetici vyměnili třetinu paliva, zkontrolovali všechny tři nízkotlaké rotory turbíny, rotor generátoru a klíčové bezpečnostní systémy. Provedli několik desítek investičních akcí. K nejnáročnějším patřila modernizace pojistných ventilů kompenzátoru objemu, které zajišťují ochranu primárního okruhu.

„Odstávka sice skončila, ale před dosažením plného výkonu nás čeká několik testů, například ověření rozložení výkonu v reaktoru. Důležité bude také chování turbíny. Zde rozhodují setiny milimetrů a v minulosti jsme právě při najíždění po odstávce řešili chování turbíny,“ upozornil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Podle něj turbína dosahuje nejlepších provozních parametrů při 100procentním výkonu.

První temelínský blok začal vyrábět elektřinu při padesátiprocentním výkonu reaktoru. Nyní bude výkon reaktoru postupně zvyšován a na osmdesáti procentech proběhnou energetické testy pro ověření rozložení výkonu reaktoru.

České jaderné elektrárny tak mají za sebou první významný letošní milník. Odstávku druhého bloku plánují v Temelíně v závěru června a trvat by měla přibližně dva měsíce. Ještě předtím ale čeká energetiky výměna paliva v Dukovanech. Už za týden (10.3.) zde bude odstaven druhý blok. „V Temelíně jsme zvládli klíčové práce přesně podle plánu, osvědčila se opatření z posledních let. Dál se samozřejmě zaměřujeme na koordinaci a plánování kapacit. Mimo jiné i kvůli stabilitě přenosové soustavy, ke které jaderné elektrárny jako stabilní zdroje významně přispívají,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Obě elektrárny minulý rok zavedly řadu technických a organizačních změn, včetně nových dodavatelských smluv, nebo systému řízení odstávek ze speciálního centra.

Odpověď předsedkyně Drábové OBK EDU

Minulý týden jsem představil mediální ohlas na vystoupení předsedkyně SUJB na Žofínském fóru 19. 2. 2018.

OBK EDU dostala dotazy od obyvatelstva v okolí EDU, jak sdělení předsedkyně mají rozumět.  OBK poprosila Dr. Drábovou o vysvětlení mediálních výstupů jejího vystoupení na zmíněném Žofínském fóru.

Dostali jsme od předsedkyně Dr. Drábové tuto odpověď:

….děkuji za zájem OBK o mé vystoupení na Žofínském fóru. Jistě si vzpomenete, že pokud mluvím o dlouhodobém provozu našich jaderných elektráren, pokaždé zmiňuji jako jeden z velmi podstatných faktorů „politickou životnost“. Tam mířilo i mé upozornění pro současné a budoucí správce naší země. Bezpečnost a platné povolení jsou pro provoz jaderných elektráren podmínky nutné, zdaleka však ne postačující. Pro podrobnější komentář k dané věci si dovoluji odkázat na rozhovor pro ČRo Radiožurnál

(http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/jak-dlouho-budou-slouzit-dukovany-zalezi-na-splnenych-podminkach-rika-dana-drabova--1787279).

 

Komentář AJ: před lety měla JE Dukovany v základní strategii  motto ABC . To znamenalo: provoz a existence EDU je podmíněna tím, že bude Akceptovatelná, Bezpečná a Cenově výhodná. Ukazuje se, že to platí dodnes a mezi tu akceptovatelnost patří i akceptovatelnost obyvatelstvem a politiky a to nejen u nás, ale i v zahraničí a to je to na co předsedkyně upozornila. Neměli bychom na to zapomínat. Podívejte se, co se děje kolem JE Paks II (viz dále)

 

ČEZ otálí s modernizací fyzické ochrany Dukovan

E 15  2.3. 2018: Tendr na modernizaci ochrany elektrárny vypsal ČEZ už předloni. Dodavatele ale dosud nevybral.
Stavba přitom měla začít už v únoru, aby podnik stihl splnit požadavky atomového zákona.
ČEZ se začíná dostávat do skluzu při modernizaci systému fyzické ochrany jaderné elektrárny v Dukovanech. Nový atomový zákon platný od začátku loňského roku požaduje, aby nové bezpečnostní systémy fungovaly nejpozději od konce příštího roku. ČEZ sice vyhlásil výběrové řízení už v září 2016, ale dodnes nevybral vítěze. Podle tendrové dokumentace měly práce začít letos v únoru. Vše chce mít ČEZ hotovo do konce října 2019.
Časově nejnáročnější bude úprava budovy řídicího systému ochrany, která podle dokumentace zabere rok a dva měsíce. Stavba proto musí začít nejpozději v létě, aby ČEZ stihl původní termín.
O zakázku za zhruba miliardu korun se podle informací deníku E15 uchází pětice zájemců. „K probíhajícím výběrovým řízením nám nepřísluší se vyjadřovat.
Obecně však můžeme konstatovat, že zadání naplňuje účel jak implementace původně poptávaných revitalizačních prvků, tak implementaci požadavků obecně vyplývajících z aktualizované legislativy,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podnik podle něho systém technické a fyzické ochrany doplňuje a modernizuje postupně s ohledem na nutnost maximálně rozumně dosažitelné ochrany zařízení. Loni například inovoval klíčové vstupní prvky do elektrárny.
Atomový zákon nicméně požaduje více než dílčí změny. „ČEZ musí zásadně zmodernizovat izolační zónu okolo elektrárny, a to jak z hlediska mechanické odolnosti a zádržných schopností, tak i modernizovat detekční systémy. Nově také musí vytvořit životně důležité prostory, ve kterých jsou systémy, zařízení a komponenty důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a zabezpečit je,“ vysvětluje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Jaderný dozor zatím ČEZ věří, že stihne systém ochrany vybudovat včas. Energetická skupina přitom musí počítat i s tím, že případní neúspěšní účastníci tendru se proti výsledku odvolají. To by podpis smlouvy a začátek prací dále odsunulo. Pokud by to firma nestihla, hrozila by jí od SÚJB pokuta deset milionů korun.

-------
Co musí ČEZ v jaderné elektrárně Dukovany zajistit • Rekonstruovat hranice areálu včetně úprav oplocení a náhrady detekčního, kamerového a osvětlovacího systému. • Rekonstruovat podzemní zábrany na hranici chráněného prostoru. • Mechanicky a elektronicky zabezpečit životně důležité prostory. • Výměnit všechny vstupní turnikety. • Upravit či nahradit hardware a software řídicího systému ochrany. • Získat potřebná povolení, certifikáty a atesty ochranného systému.
O zakázku v hodnotě zhruba jedné miliardy korun usiluje podle informací deníku E15 5 zájemců.

 

Ze světa

Konanie o povolení na uvádzanie EMO34 do prevádzky je stále prerušené

26.2.2018 Atominfo: Správne konanie vo věci vydania povolenia na uvádzanie tretieho a štvrtého bloku Mochovce (EMO34) do prevádzky je stále prerušené. Pokračovať bude až po dokladovaní požadovanej pripravenosti zariadenia EMO34 na uvádzanie do prevádzky. Informoval o tom 22. Februára Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR.

ÚJD SR prerušil správne konanie vo věci žiadosti Slovenských elektrární (SE) o vydanie povolenia na uvádzanie EMO34 do prevádzky a súvisiacich povolení a zároveň stanovil podmínky pre pokračovanie konania – odstránenie presne specifikovaných nedostatkov z dokumentácie. Pre odstránenie týchto nedostatkov stanovil úrad termín najneskôr do 15. februára 2018.

ÚJD zároveň informoval, že SE postupne predkladali na úrad dokumentáciu správneho konania s odstránenými nedostatkami a úrad priebežne hodnotil správnosť a úplnosť odstránenia nedostatkov. „Výsledok hodnotenia úradu je, že nedostatky v dokumentácii správneho konania sú odstránené v požadovanom rozsahu a v stanovenom termíne,“ zdôraznil ÚJD. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii však podľa ÚJD neznamená, že správne konanie pokračuje.

Pre pokračovanie v konaní je podľa ÚJD potrebné dosiahnutie primeranej pripravenost izariadenia EMO34, požiadavky na ktorú sú definované v rozhodnutí úradu, spolu s termínmi ich najneskoršieho dosiahnutia.

SE tento mesiac informovali, že úspešne pripojili 3. blok Atómových elektrární Mochovce (EMO3) k elektrizačnej sústave SR. Pripojenie bude slúžiť jako hlavný zdroj napájania při dostavbe a spúšťaní bloku. Po dokončení ním bude tretí blok dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska.

V súlade so strategickým plánom Slovenských elektrární, ktorý bol schválený akcionáři spoločnosti v marci 2017, sa začiatok prevádzky 3. bloku Atómových elektrární Mochovce očakáva koncom roka 2018 a 4. bloku koncom roka 2019. V závere roka 2017 bol 3. blok EMO ukončený na 96,1 % a 4. blok na 84,5 %.

 

Kanada nastavila SMR  Roadmap

27  February 2018 WNA

Kanada odstartovala proces přípravy Road map (Dlouhodobý strategický plán)  k prozkoumání potenciálu  využítí malých modulárních reaktorů (SMR) pro napájení lokálních autonomních elektrických sítí. Tento postup by měl pomoci Kanadě stát se globálním leaderem v oblasti SMR. Spoluúčast na přípravě Roadmap by měla pomoci výrobním, výzkumným  a inženýrským kanadským firmám  včetně dozorů,  se více do projektů SMR zapojit.

 

IAEA provedlo svou 200 misi OSART na JE Almaraz ve Španělsku.

23 Feb (NucNet): MAAE zahájila svoji 200 prověrku OSART ( Operational Safety Review Team) na JE Almaraz ve Španělsku (dva bloky  PWR 950 MWe v provozu od roku 1981 respektive 1983). Tým OSART si pozvala Španělská vládá k prověření a porovnání způsobu provozování JE Almaraz v centrálním Španělsku ve srovnání s nejlepší světovou praxi.

Program prověrek OSART byl zahájen na MAAE v roce 1982  Má nalézt slabé i silné stránky ve způsobu provozování JE. Tým se skládá zpravidla z 10 expertů z celého světa, kteří představují cca 300 člověkoroků zkušeností a představují tzv. nejlepší světovou praxi v provozování JE.  Na EDU byla první prověrka OSAR v roce 1989. Obyčejně se prověrky OSAR střídají s prověrkami WANO Peer review, které jsou metodicky podobné jako OSART jen s tím rozdílem, že WANO jde více do hloubky a výsledky prověrky jsou předávány jen vedení elektrárenské společnosti, která si prověrku u WANO objednala.  Většinou po WANO Peer review následuje za 2 roky tzv.  Folow up prověrka, která posuzuje, jak elektrárna naložila s doporučeními základní prověrky. Prověrky výrazně přispívají k zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu zejména v odstranění sebeuspokojení a provozní slepoty provozovatele


Některé svary na JE Flamanville 3 nedosahují předepsaných standardů EDF

23 Feb (NucNet): Francouzská státní společnost EDF oznámila, že některé svary na budovaném bloku JE Flamanville 3 nedosahuji předepsané kvality. Nicméně nemají dopad do bezpečnosti budoucího provozu. Jedná se o 38 svarů ze 66 na sekundárním chladicím okruhu, které mohou být náchylné k prasknutí. Problém byl poprvé indikován u subdodavatelů v letech 2015 až 2017. Tato sekundární potrubí měla být odolná proti netěsnostem, což je kvalitativní požadavek EDF, který je vyšší než předepisuje státní dozor. 


JE Leningrad II-1  postoupila do fáze zvyšování výkonu

23 February 2018 WNA: Blok 1 Leningradské JE II vstoupil do fáze zvyšování výkonu a testování zařízení na vyšších výkonových hladinách. Momentálně se připravuje zvýšení výkonu na 35 % se kterým je spojeno i první přifázování turbogenerátoru

Leningradská JE II bude mít v cílovém stavu 4 bloky VVER 1200 generace 3,5. Lokalita Sosnový bor, kde se JE Leningrad nachází, je na jižním břehu Finského zálivu. Jsou zde v provozu 4 bloky s reaktory RBMK spouštěné v letech 1973– 1981.

 

Rakousko podalo žalobu kvůli rozšíření maďarské jaderné elektrárny

23. 2. 2018  WNA, Autominfo : Rakousko 22. února podalo u Soudního dvora Evropské unie žalobu kvůli plánovanému rozšíření maďarské jaderné elektrárny Pax. Oznámila to rakouská ministryně Elisabeth Kostnerová, informovala agentura APA. Krok je namířen proti rozhodnutí Evropské komise o přípustnosti státních subvencí při rozšíření elektrárny. Budapešť už na konci ledna, kdy Vídeň žalobu avizovala, uvedla, že si za projektem stojí.

„Jaderná energie nesmí mít v Evropě místo. Od této linie neuhneme ani o centimetr,“ řekla 22. února Köstingerová, která stojí od ledna v čele ministerstva udržitelnosti a cestovního ruchu, jež spravuje agendu někdejších ministerstev životního prostředí a zemědělství.

Evropská komise se loni usnesla, že Maďarsko smí dotovat rozšíření své jediné jaderné elektrárny. Rakousko považuje tuto státní pomoc za nepřípustnou. Podle Vídně také rozšíření jaderné elektrárny poškozuje snahy o podporu obnovitelných energií. Podobně jako v případě elektrárny Paks v minulosti Rakousko protestovalo proti stavbě britské jaderné elektrárny Hinkley Point C.

„Komise bude své rozhodnutí u soudu bránit,“ sdělil mluvčí Evropské komise.

Rakouské rozhodnutí podat žalobu uvítala organizace Globál 2000, která dlouhodobě vystupuje proti jaderným elektrárnám včetně těch českých v Temelíně a Dukovanech. Podpora jaderné energetiky podle ní není ve společném zájmu EU.

Elektrárna Paks, která leží asi 100 kilometrů jižně od Budapešti, je v provozu od roku 1982. Nyní má čtyři reaktory, které pokrývají asi 50 procent energetické potřeby Maďarska.

Rozšíření elektrárny o další dva reaktory má uskutečnit ruský koncern Rosatomu. Maďarský stát chce projekt financovat pomocí ruské půjčky ve výši deseti miliard eur (253 miliard korun).

V listopadu 2016 Evropská komise zastavila řízení s Maďarskem, které zahájila kvůli skutečnosti, že Budapešť zadala Rosatomu zakázku bez veřejné soutěže. Maďarská vláda prý ale nakonec poskytla dodatečné informace, které pochybnosti komise rozptýlily.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany