Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 2. prosinec 2016

5.12.2016

Jednou větou

Provoz EDU (100%, odstávka, 100%, 100%)

Provoz ETE (odstávka, 100%)

Víte, že první „reaktor“ byl spuštěn 2. prosince 1942 ?

Z domova

 • Seminář OBK EDU  29.11.
 • Nové sirény 
 • Konference All for power 2016
 • ČEZ kvůli svarům žaluje plzeňskou Škodu

Ze zahraničí

 • Další milníky na JE Vogtle dosaženy
 • Pro znovuzprovoznění Monju by bylo potřeba 8 let  a 4,8 mld. USD
 • Hydraulické zkoušky  JE Tianwan 3 byly zahájeny
 • Švýcaři se po referendu  nezřeknou jaderné energetiky
 • Černobylský nový sarkofág usazen na místo

Provoz EDU

1. Blok 100 %

2. Blok odstávka 77. den, režim 7 – palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 11.3. 2017.  

3. Blok 100%

4. Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos  10 876  GWh

 

Provoz ETE

1. Blok odstávka pro výměnu paliva a revize, letos vyrobeno 5955 GWh

2. Blok 100% výkon 1093 MWe, letos vyrobeno 5240 GWh

 

Konference a semináře

 1. Zákaznický den ZAT  19.1. 2017  https://www.youtube.com/watch?v=UXqci1QjIaU
 2. SMR 2017,  2.2. 2017  3. ročník konference Malé modulární reaktory. Více na http://malereaktory.cz

 

Víte, že?

Víte, že první reaktor byl spuštěn 2.12.1942?

Když roku 1932 James Chadwick objevil neutron, byl to i začátek cesty k jaderné energii.  Mělo se za to, že neutron může rozbíjet atomy, protože nemá elektrický náboj, takže jeho dráhu neodklánějí záporně nabité elektrony ani kladně nabité protony. Projede atomem, jako nůž máslem vnese do jádra atomu dodatečnou energii a to se může rozpadnout - rozštěpit.  To se také roku 1938 skutečně podařilo německým fyzikům Otto Hahnovi, Lise Meitnerové a Fritzi Strasmannovi.

Přišel nápad vyvolat řetězovou reakci, která v tomto rozbíjení pokračuje samovolně a vyvine při tom nesrovnatelně víc energie, než je potřebné k jejímu spuštění. Neutron rozštěpí jádro těžkého prvku, při tom se kromě trosek jádra uvolní i další neutrony, které rozštěpí další jádra a tak to řetězově pokračuje.

Teď to jen prakticky ověřit.

První reaktor měl být původně postaven v málo obydlené oblasti Red Gate Woods v Illinois, stávka zaměstnanců to ale znemožnila. Proto se práce ve vší tajnosti přesunuly do Chicaga pod západní tribunou stadionu Stagg Field patřícímu tamní universitě. Na stavbě reaktoru se kromě Fermiho podílel i Leo Szilárd, potřebné matematické výpočty dodal John von Neumann a chemickou stránku problému řešil Eugene Wigner.

Konstrukce reaktoru byla velmi primitivní - vlastně šlo jen o vhodně naskládané kostky uranu, oxidu uranu a grafitu, který zpomaloval neutrony. I proto se mu začalo říkat Pile (Hromada). Později z toho vzniklo označení Chicago Pile-1 (CP-1). Mezi bloky materiálu byly zasunuté tyče z kadmia, které neutrony pohlcuje. Jejich vysouváním a zasouváním tedy lze reakci ovládat a v případě potřeby i zastavit. Kromě toho byla v pohotovosti i "parta sebevrahů" - skupina vědců, připravených do reaktoru vlastnoručně vylít roztok sloučenin kadmia, kdyby se reakce vymkla kontrole, a také jeden specialista se sekerou, který měl v případě rychlého rozběhu reakce přeseknout lano držící kadmiovou centrální tyč. Od toho se dodnes systémům pro havarijní odstavení říká SCRAM (Safety Control Rod Axe Man - řekli bychom česky „sekáč“)

Spouštění reaktoru začalo ráno 2. prosince 1942. Kadmiové tyče se vysouvaly z aktivní zóny, počet neutronů rostl, stejně jako napětí přítomných. V poledne však „hromada“ stále ještě nejevila ochotu k činnosti. Teprve po návratu z oběda přípravné práce dokončily a v 15.20 se poprvé v historii lidstva uskutečnila řízená řetězová reakce. Tepelný výkon chicagského reaktoru nebyl větší než u žárovky v kapesní baterce. Pak se tohoto principu uchopili ostří hoši z armády a to na obou stranách Atlantiku. Následoval zbrojní vývoj a teprve o deset 15 let později první jaderná elektrárna (Obninsk a Shipingport), ale to je již  jiný příběh.

S použitím materiálu Jana A. Nováka

 

Z domova

Hasiči a energetici vylepšují komunikaci s obyvateli v okolí jaderných elektráren.  Změny se dotknou téměř 130 000 lidí.  - viz. samostatná zpráva na webu.

Seminář OBK - viz. samostatná zpráva na webu

Konference All for Power

Včera a dnes proběhl v zaplněném sále Kongresovém centru Clariot v Praze již 11. ročník konference All for power. Vlastní konference byla doprovázena výstavou výrobců energetických zařízení. První den byl věnovaný jaderné energetice. S příspěvky vystoupili Zástupci Aliance české energetiky, EPH, Sdružení  dodavatelů investičních celků. Situaci s výstavbou nového jaderného bloku představil Petr Závodský z ČEZ. Smutné ovšem je, že zatím co se v podstatě ještě nezačalo, již  má projekt výstavby nového jaderného bloku v Čechách zpoždění 4 roky proti Akčnímu plánu.

Bylo také konstatováno, že podle současné stavební legislativy nový blok prakticky postavit nejde. To se ovšem všeobecně ví a je to konstatováno i v Akčním plánu, ale náprava se zatím nenastartovala.

Zástupce Rosatomu Leoš Tomíček popsal aktuální stav ve výstavbě jaderných zařízení ruské provenience v zahraničí. To co mne nejvíc zaujalo jako fandu Malých reaktorů byl sdělený fakt, že se připravuje výstavba reaktoru 4 generace v Indonézii. Má se jednat o vysokoteplotní reaktor VGM 200 s kulovým palivem o výkonu 10 MWe pracující s teplotou chladicího helia až 1000 st. C. Tedy něco jako Allegro (prototyp 4 generace vyvíjený konsorciem firem Viszegradské čtyřky s pomocí  CEA). V příští zprávě se ještě ke konferenci All 4 Power vrátím.


ČEZ kvůli svarům žalují plzeňskou Škodu

Haló noviny  26.11.2016 
Energetická společnost ČEZ podala žalobu na firmu Škoda JS o náhradu škody 611 milionů korun kvůli chybným kontrolám potrubí v Jaderné elektrárně Dukovany. Částka nemusí být konečná. Informoval o tom mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Připomněl, že ČEZ odstávky vynucené chybnými kontrolami přišly loni asi na 2,5 miliardy Kč. Plzeňská Škoda JS však za škody odpovědnost necítí.
»Z důvody právní taktiky není žalována nyní celková škoda, kdy navíc ještě konečná částka není známa, protože kontroly spojené se svary ještě pokračují,« vysvětlil mluvčí ČEZ.
Důvodem odstávek většiny bloků Dukovan i kontrol bloků v další jaderné elektrárně ČEZ v Temelíně bylo opětovné provedení prověrek potrubí kvůli nekvalitním rentgenovým snímkům svarů. Na potrubí byly objeveny praskliny či jiné vady, které na snímcích nebyly vidět. Správu zařízení elektráren měla na starosti právě Škoda JS, která si ale na kontroly svarů najímala externího dodavatele.
Soud nejdřív za měsíc.  »Škoda JS obdržela oznámení o podání žaloby.
Její znění však nemáme zatím k dispozici, tudíž není možné ji komentovat. Až ji obdržíme, seznámíme se s ní a připravíme si další postup,« řekl mluvčí plzeňských strojíren Jan Stolár. Podnik nadále trvá na tom, že necítí odpovědnost za škody, které vznikly společnosti ČEZ. »Celkově vnímáme tuto záležitost jako jednotlivou a izolovanou a věříme, že nebude mít dopad na naše dlouhodobé dobré vztahy se společností ČEZ,« dodal mluvčí.
Okresní soud Plzeň-město obdržel žalobu ve středu. Příslušný soudce ji pak, jak uvedla soudní úřednice, »nejprve zašle Škodě, která se k ní vyjádří nebo nevyjádří ve stanovené lhůtě«. ČEZ musí ještě zaplatit soudní poplatek. První jednání bude nařízeno nejdřív za měsíc, ale spíše déle.

 

Ze zahraničí

Další milníky na JE Vogtle dosaženy

01 December 2016 WNA

Na stavbě  JE Vogtle , kterou staví společnost Georgia Power v Georgii USA byly dosaženy další postupové milníky. Byla osazena reaktorová nádoba  na JE Vogtle 3.  Na lokalitě je v provozu Vogtle 1 a 2  1150 MWe PWR od roku 1987/ 1989 a modul CA 01 byl osazen na Vogtle 4.

Reaktorová nádoba o váze 278 t byla vyrobena v závodě Doosan Heavy Industrie v Jižní Korei byla dopravena lodí do Port Savannah a odtud na speciálním železničním vagonu na lokalitu.

 

Pro znovuzprovoznění Monju by bylo potřeba 8 let

30 Nov (NucNet):  

Osm let by bylo potřeba na „dostrojení“ rychlého reaktoru MONJU v Japonské prefektuře Fukui, tak aby vyhovoval všem novým podmínkám dozoru přijatých po havarii JE Fukušima. Vyhlásil to ministr pro Vzdělávání, kulturu sport a vědu  Hirokazu Matsuno na setkání s prefektem   Issei Nishikawa . Celá operace znovu zprovoznění prvního japonského rychlého reaktoru  by stála 4.82 mld USD. Monju je sodíkem chlazený rychlý reaktor (FBR) , který používal MOX palivo. Reaktor má trojokruhové schema s výkonem až max 280 Mwe (714 MWt)  Naposledy byl reaktor v provozu v roce 2010. Spolu s francouzskými reaktory Fénix a Superfénix a ruskou řadou reaktorů BN jsou to jediné  rychlé reaktory, které byly v komerčním provozu. Dnes jsou v provozu jen starší BN 600 a nový BN 800 v ruském Bělojarsku.

 

Nový černobylský sarkofág je osazen

29 Nov (NucNet):  

Malou oslavou bylo ukončeno nasouvání gigantického nového sarkofágu nad havarovaný 4. blok JE Černobyl. Gigantický kryt o rozponu 257 m budovaný konsorciem firem Novarka v celkové ceně cca  1,5 mld €, byl sestavován na místě. Na místo byl dopraven s pomocí  hydraulických zařízení na vzdálenost 327 m  nad havarovaný 4. blok.

 

Hydraulické zkoušky  JE Tianwan 3 byly zahájeny

28 November 2016 WNA:

Hydraulické testy začaly na JE Tianwan 3 v Čínské provincii Jiangsu. Ruský Atomstrojexport zde dokončuje  třetí blok VVER 1000 MWe. Blok na kterém byly zahájeny hydraulické testy má být spouštěn v roce 2018.

Testy byly zahájeny  26.11. v 16:23  Během testů bylo dosaženo tlaků na primární straně 24,5 MPa a 10.8. MPa na sekundární straně. Testy zatím ukazují vysokou komplexní kvalitu systémů a provedených montážních prací.

 

Švýcaři jaderné elektrárny neodpojí. Plán zelených odmítlo 54 procent lidí, odpůrci jádra vyhráli jen v šesti kantonech - viz. samostatná zpráva na webu 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany