Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 20. červenec 2017

21.7.2017

Jednou větou

V JE Dukovany jsou bloky 1, 2 na plném výkonu, bloky č. 3 a 4 v plánované odstávce.

V Dukovanech začala poslední odstávka letošního roku (blok č. 3). Čtvrtý blok Dukovan pracuje 30 let.

V JE Temelín je 1. blok v provoz,u 2. blok v plánované odstávce.

Z domova:Kulaté stoly s potenciálními dodavateli jaderné technologie pro EDU 5

Ze světa: Rosatom může vyrábět jak jaderná zařízení, tak obnovitelné zdroje, říká Komarov. NRC schválilo bezpečnostní platformu pro NuScale SMR. SNC-Lavalin a Holtec vytvořili tým pro vývoj SMR. Zahraniční kontrakty Rosatom overseas překročily v roce 2016 20 %.Výstavba dvou Korejských reaktorů byla pozastavena.

JE Dukovany

1. Blok –100%  494 MWe

2. Blok - 100%, 490 MWe

3. Blok - Odstávka pro výměnu paliva a revize, 6. den, režim 6 (palivo v reaktoru) odstávka je plánována do 29. 10. 2017

4. Blok - Odstávka pro výměnu paliva a revize v délce 120 dnů, 68. den, režim 6,  palivo zavezeno v reaktoru, probíhá montáž reaktoru

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 6100  GWh

V Dukovanech začala poslední odstávka letošního roku

V pátek 14.7. ve 12 hodin začalo plánované snižování výkonu 3. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem je zahájení plánované odstávky v délce 107 dnů, během kterých energetici v reaktoru vymění pětinu paliva za čerstvé, zrealizují 68 významných technických akcí a provedou rozsáhlé kontroly zařízení pro získání aktuálních podkladů k dalšímu provoz bloku. V provozu tak budou do konce prázdnin, z důvodu modernizace druhé centrální čerpací stanice, dva ze čtyř dukovanských bloků. Dodávek elektrické energie pro spotřebitele se omezení výroby nijak nedotkne. ČEZ výrobu pokryje z ostatních zdrojů.

Třetí reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany 14.7. ve  12 hodin začal plánovaně snižovat výkon. Odpojení první turbíny 3. bloku od energetické soustavy bylo  v 15 hodin.

Na Dukovanech současně pokračují servisní a údržbové práce na 4. reaktorovém bloku. Zhruba 50tidenní souběh odstávek obou bloků si stejně jako na jaře u bloků č. 1 a 2 vyžádala modernizace systému kontroly a řízení centrální čerpací stanice, tentokrát pro druhý dvojblok.

Během odstávky 3. bloku bude provedeno celkem 68 technických akcí, z toho 55 investičních. Budou provedeny kontroly tlakové nádoby reaktoru, teplosměnných ploch parogenerátorů, modernizace systému vzduchotechniky třetího výrobního bloku, dokončeny kontroly svarů a dojde k výměně potrubních tras superhavarijních napájecích čerpadel. Výsledky všech těchto činností budou zapracovány do aktualizované dokumentace k žádostem o další provoz, které ČEZ podal na konci června na SÚJB. Platnost stávajícího povolení 3. i 4. reaktorového bloku končí k 31. 12. 2017.

Čtvrtý blok Dukovan pracuje 30 let

Čtvrtý reaktorový blok jaderné elektrárny Dukovany zahájil zkušební provoz před 30 lety – 19. července 1987. Dukovany se staly první českou atomovou elektrárnou a co do výroby elektřiny nejvýznamnější v tuzemsku.
Elektrárna s celkovým instalovaným výkonem nyní 2 040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Zároveň patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům na Vysočině.

Nedávno dostala společnost ČEZ, která Dukovany vlastní, od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nové povolení na provoz druhého bloku elektrárny na dobu neurčitou, stejně jako loni pro první blok. U zbývajících dvou bloků končí desetiletá povolení letos a povolení SUJB k dalšímu provozu, o které bylo požádáno, se očekává do konce letošního roku.

Od počátku provozu v roce 1985 vyrobila JE Dukovany téměř 412 TWh elektrické energie, která by vystačila všem domácnostem i průmyslu v České republice na 7 let. 

JE Temelín

1. Blok 1084 MWe, celková výroba letos 5108  GWh

2. Blok odstávka, celková výroba letos 3651 GWh, palivo zavezeno do reaktoru

 

Z domova

Komunikační den k novému jadernému zdroji

Ve čtvrtek 20. 7. se na EDU sešli zástupci ČEZ, MPO a zastupitelé obcí a spolků v okolí JE Dukovany na informativní schůzce, která byla dohodnutá při návštěvě Vládního výboru pro JE v červnu letošního roku. Cílem schůzky bylo informovat zastupitele v okolí EDU o stavu prací na administraci nového jaderného bloku. Zaznělo, a bylo potvrzeno, že nový blok bude stavět EDU II, termín spouštění je rok 2035, očekává se souběžný provoz tohoto nového bloku se současnými. Stavební povolení a zahájení výstavby je plánováno na rok 2025. Mezitím jsou klíčové úkoly EIA (2019), způsob organizace výstavby (2018), způsob výběru dodavatele a výběr dodavatele. Územní rozhodnutí, povolení k umístění a další administrativní úkony.

Zástupci MPO představili Informační materiál o aktivitách Vládního výboru a MPO při naplňování NAPJE a ASEK. V diskusi zazněly připomínky k obsahu, distribuci a formátu. Takový materiál by mělo MPO vydávat zhruba 4x ročně. Cílová skupina je obyvatelstvo v okolí obou jaderných elektráren. Informační materiál je ke stažení zde https://www.mpo.cz/cz/energetika/novy-jaderny-zdroj/newsletter-jaderne-energetiky---zpravodaj-staleho-vyboru-pro-jadernou-energetiku-c-1--230619/

Schůzka by se měla opakovat na podzim letošního roku. Soudím, že se v oblasti komunikace tímto jednáním udělal obrovský krok kupředu.


Kulaté stoly s potenciálními dodavateli jaderné technologie pro EDU 5

Spolek Energetické Třebíčsko spolu s Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany a obcemi z Ddkovanského regionu se rozhodly oslovit přihlášené potenciální dodavatele 5. bloku EDU s otázkou na představení jejich technologie a jejich plány, jak bude místní obyvatelstvo a průmysl zapojen do výstavby a jakou podporu bude firma požadovat od regionu.

První setkání se uskutečnilo 30. 8. 2016 s vládním zmocněnce, Janem Štullerem. A následoval 6. 9. 2016 kulatý stůl na téma: Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s Rosatomem.

Letos 24. května proběhlo setkání s Korejskou společností Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). 19. září se v Třebíči na hotelu Atom uskuteční setkání s Čínskou společností CGN a na podzim 23. listopadu bude kulatý stůl se společností ATMEA. Zbývající dvě firmy tedy AREVA a Westinghouse přislíbily účast začátkem příštího roku.

Prosím, poznačte si letošní termíny do kalendáře. Kulatý stůl je především určen zastupitelům obcí a místním průmyslníkům. Tlumočení je zajištěno.

 

Ze zahraničí

Rosatom může vyrábět jak jaderná zařízení tak obnovitelné zdroje, říká Komarov

19 Jul (NucNet):

Kirill Komarov,  generální ředitel Ruské státní korporace Rosatom říká, že  výrobní základna je schopná současnými jadernými zařízeními vyrábět i komponenty a celky pro obnovitelné zdroje. Jsou připraveni zahájit v synergii s jadernou výrobou např. výrobu částí větrných turbín. Společnost se musí orientovat na tu výrobu, kde jsou možné zakázky, třeba větrné turbíny pro Německo.

NRC schválilo bezpečnostní platformu pro NuScale SMR

18 July 2017 WNA

Americký dozor (The US Nuclear Regulatory Commission - NRC)  došel k závěru, že vysoce integrovaná bezpečnostní platforma (the highly integrated protection system (HIPS)) vyvinutá pro malý modulární reaktor NuScale je přijatelná a je možné ji nasadit při projektování a výstavbě bezpečnostně orientovaných ochranných a řídících systémů.

Na vývoji této platformy a její architektuře pracovala společnost NuScale a společnost Rock Creek Innovations LLC více než šest let. Systém je postaven na hybridním nasazení digitálních i analogových logických obvodů. Moduly pracují nezávisle, používá se technologie hradlových logických polí a systém je tedy velmi odolný proti kyberútokům. Použité přístupy totiž nepoužívají programované mikroprocesory a počítače.

 

SNC-Lavalin and Holtec vytvořili tým pro vývoj SMR

18 July 2017 WNA

Americká společnost Holtec International podepsala dohodu s kanadskou společností  SNC-Lavalin  o založení společného týmu na vývoj malého modulárního reaktoru (SMR)  koncepce společnosti Holtec SMR 160.

Typ SMR 160 by měl mít výkon 160 MWe, všechny systémy pro výrobu páry (reaktor, primární okruh s parogenerátory) by měly být umístěny v podzemí. Reaktor by neměl používat žádné aktivní systémy pro zajištění dochlazování a odvádění zbytkového tepla a je postaven na pasivním využití přírodních zákonů. Něco podobného aplikuje i Westinghouse u svého modelu AP 1000. V případě odstavení se o vše postará příroda.

Zahraniční kontrakty Rosatomu Overseas překročily v roce 2016   20 %.

14 July 2017 WNA

Rosatom oznámil, že jeho dlouhodobé portfolio získaných zahraničních zakázek trvale roste a v roce 2016 dosáhlo hodnoty 20,9% a v absolutní hodnotě jde o 133,4 mld. USD. Získává tak světovou vedoucí pozici v počtech kontraktů na výstavbu nových jaderných bloků. Aktuálně jde o 34 reaktorů ve 12 zemích světa na konci loňského roku.

Výstavba dvou Korejských reaktorů byla pozastavena

14 July 2017 WNA

Korejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) se rozhodla dočasně pozastavit výstavbu bloků 5 a 6 na lokalitě Shin Kori na jihovýchodní části Korejského poloostrova. Rozhodnutí přišlo čtrnáct dní po administrativním příkazu jihokorejského prezidenta  Moon Jae  zastavit výstavbu jaderných reaktorů.

 

 


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany