Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 20. května 2016

25.5.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

  1. blok  100%   
  2. blok  100%
  3. blok   odstávka, 28 den, režim 7 , palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 19.10.
  4. blok  100%. Blok spuštěn po odstávce  14.5.

Provoz EDU je  v souladu s Limitami a podmínkami pro bezpečný provoz

Za rok 2016 vyrobeno  v EDU  4071  GWh

  

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku 20. 5. 2016 v 9:30 hodin:

blok je na plánovaném výkonu, výkon turbogenerátoru – 1080 MWe

výroba elektřiny od začátku roku: 3 624 671 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 20. 5. 2016 v 9:30 hodin:

blok je na plánovaném výkonu,  výkon turbogenerátoru – 1086 MWe

výroba elektřiny od začátku roku: 3 685 434 MWh

 

Vzpomeňme

Ing. Jiří Konečný , CSc.  nar. 24.12. 1939 v Brně,  + 10.5. 2016 v Českých Budějovicích.

Absolvent Slovenské vysoké školy technické, Fakulta chemicko- technologická, katedra analytické chemie (1963). Od roku 1966 JE Jaslovské Bohunice (A1) práce v dozimetrických laboratořích (monitorování okolí, osobní dávky, monitorování radiační situace, technologická radiační měření. V období 1974 – 1978 specialista SEP pro nakládání s vyhořelým palivem, RA odpady a koordinaci výzkumných prací. 1978 – 1985 vedoucí odboru radiační bezpečnosti JE Dukovany. 1985 – 1993 výzkumný pracovník Ústav krajinné ekologie ČSAV. Od roku 1993 ved. odd. radiační kontroly okolí ETE, později vedoucí odboru radiační bezpečnosti ETE.

Po odchodu z ČEZ  do důchodu pracoval v letech 2001 - 2006 ve společnosti ALLDECO a následně ve společnosti AMEC.  Zde se účastnil několika projektů, z nichž asi nejvýznamnějším byl "Studie proveditelnosti a předběžný projekt pro podpovrchové dlouhodobé úložiště vysoce radioaktivních odpadů a odpadů s dlouhým poločasem rozpadu v areálu komplexu Vektor" v Zakázané zóně Černobylu.

V posledních letech spolupracoval Jirka Konečný s fy ENVINET v roce  2014 a částečně i v roce 2015 na EIA "Nový jadrový zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice" a to při zpracování podkladové studie (jedné z nejdůležitějších) "Stanovení zdrojového členu pro normální provoz NJZ".

Zastavme se na chvilku a vzpomeňme na dobrého kamaráda, skvělého odborníka a moudrého člověka.

Konference

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 na téma „Vyřazování jaderných elektráren z provozu – příležitosti pro české strojírenství, která se bude konat dne  26. května  2016  v Areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE – Hudební klub, Dolní oblast Vítkovic,  od 9.00.hod. do 15.00 hod

Účast na konferenci je bezplatná.

ATOMEXPO 2016

VIII. International Forum ATOMEXPO 2016 will be held on May 30th – June 1st, 2016 in Moscow, at Exhibition Center Gostiny Dvor.

 

 

Zahraniční info

Vytvoření společnosti pro výstavbu JE Wylfa  

20 May (NucNet):

Společnost Horizon Nuclear Power vytvořená v roce 2009, připravující  výstavbu JE Wylfa (Severní Wales) pověřila nově vytvořenou joint venture společnost  Menter Newydd, k výstavbě této JE.

 

OSART v Bruce Power Kanada

18 May (NucNet):

Bruce Power, provozovatel JE Bruce B v Kanadě se podrobila prověrce MAAE – OSART. Jedním z doporučení bylo vnést politiku „nulové indikace“  v oblasti připravenosti k práci (fitness for duty)  co se týče alkoholu a drog.  

Bruce Power provozuje 8 reaktorů Candu 750 MWe.

 

Rosatom požaduje legislativní změny v Turecku

16 May (NucNet):

Rosatom, který připravuje  na lokalitě Akuya  výstavbu čtyř bloků VVER 1200 MWe požaduje doplnit Tureckou legislativu o tři nové zákony. Rosatom tvrdí, že tento požadavek vznesl už před pěti lety, ale zatím bezvýsledně. Zákony se týkají kácení olivovníků na lokalitě (olivy jsou v Turecku chráněny zákonem), druhý se týká možnosti změn tvaru pobřeží v souvislosti s výstavbou přívodního a odvodního vodního kanálu. Třetí zákon se týká zrušení současného zákazu výroby nebo dovozu elektrické energie zahraničním firmám. Rosatom celkem správně tvrdí, že sice umí postavit čtyři bloky, ale zatím legislativně neumí jejich elektrickou energii prodat do Turecké sítě. To je skutečně zajímavé hospodářství, inu Turecko.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany