Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 20. listopad 2015

23.11.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

Setrvalý stav.

4. blok  EDU na plném výkonu,  provoz bez odchylek od Limitů a podmínek. 

1. blok EDU odstaven pro plánovanou odstávku, nyní je 84. den odstávky z plánovaných 58. Odstávka se prodlužuje kvůli mimořádné rtg kontrole svarů. Palivo je po překládce  zavezeno do reaktoru. Testují se ventilátorové chladicí věže.

2. a 3. blok  jsou  odstaveny od 18.9. respektive 19.9. pro provádění komplexních  kontrol vybraných heterogenních svarových spojů. Jedná se o kontrolu několika tisíc svarů.

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 12 060   GWh

  

JE Temelín

 První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

 

 

Z domova

Seminář surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí ČR? - viz. samostatná zpráva na webu OBK - Aktuality

Seminář OBK - Budoucnost JE Dukovany - viz. samostatná zpráva na webu OBK - Naše činnost

Dukovany – základní kámen pro EDU 5 - viz. samostatná zpráva na webu OBK - Aktuality

ATOMPROJEKT St.Petersburg a EGP INVEST  posoudily možnosti rozšíření spolupráce a aktuální problémy energetiky - viz. samostatná zpráva na webu OBK - Zaujalo nás

 

Konference

 

Konference All for Power  2015

Mezinárodní odborná konference pro energetické investice :
jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny,  vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu, export investičních celků

26. - 27. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Prague

10. ročník mezinárodní konference All for Power bude opět zaměřen na jaderné a klasické elektrárny v kontextu plánované výstavby, popřípadě modernizace existujících zdrojů. Stranou nezůstanou ani teplárny a průmyslová energetika. Konferenci doprovodí tradiční výstava produktů a služeb dodavatelských firem.

 

 

Informace ze světa

 

Electrabel dostal souhlas k restartu JE Doel 3 a Tihange 2

17 Nov (NucNet):

Belgický jaderný dozor oznámil, že udělil souhlas společnosti 

ELEKTRABEL ke znovuspuštění jejich jaderných bloků  Doel-3 a Tihange-2. Oba bloky byly odstaveny pro defektoskopické nálezy na reaktorových nádobách v roce 2012, respektive 2013. Nyní Belgický FANC konstatoval, že Elektrabel prokázal, že vodíkové mikro bublinky v tělesech tlakových nádob reaktoru nemají vliv na bezpečnost. Licence je platná do roku 2022, respektive 2023.

 

Argentina a Čína spolupracují

16 November 2015:

Argentina podepsala smlouvu s Čínou na výstavbu dvou  jaderných bloků. Smlouva byla podepsána prezidentem  Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), Jose Luis Antunezem a prezidentem China National Nuclear Corporation (CNNC), Quian Zhiminem na summitu G20 v Turecké Antalyi.

Projekt výstavby dvou bloků bude stát kolem 15 mld. USD a CNNC bude krýt náklady z 85 %. Argentina si od projektu slibuje zajištění energetické bezpečnosti do budoucna

 

Finský jaderný dozor bude více spolupracovat s vysokými školami

16 Nov (NucNet):

Finský jaderný a radiační dozor (STUK) a devět finských vysokých škol ustavily konsorcium pro koordinaci výzkumu v oblasti radiační ochrany. Konsorcium bude v rámci účasti finských univerzit v programu Horizont 2020 (výzkumný projekt EU pro období 2014 – 2020 v objemu 80 mld €).  Do konsorcia jsou zapojeny university  Eastern Finland University,  University of Jyvaskyla, University of Tampere, Tampere University of Technology, Aalto University, University of Turku, University of Oulu, Lappeenranta University of Technology and the University of Helsinki.

 

Rusko oznámilo dohodu o výstavbě 4 jaderných bloků v Egyptě

19 Nov (NucNet):

Rusko podepsalo dohodu s Egyptem o spolupráci při výstavbě a provozu čtyř jaderných reaktorů 1200 MW v Dabaa na severu země a měly by být v provozu v roce 2022. Dohodu podepsali Sergej Kirienko GŘ Rosatomu a Egyptský ministr energetiky Mohamend Shaker.

 

EC se snaží omezit kontrakt na Paks 2  

19 Nov (NucNet):

Evropská komise zahájila proceduru omezení kontraktu mezi Maďarskem a Ruskem pro dodávku JE Paks 2.

EK má podezření, že při tomto kontraktu nebyly dodrženy pravidla veřejné zakázky. EK se domnívá, že jednání o výstavbě dvou nových bloků VVER 1200 bez výběrového řízení bylo málo transparentní.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany