Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 20. únor 2016

23.2.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

Provoz bloků (stav 19.2. k 6:00)

  1. RB.  100%   
  2. RB:  100%.
  3. RB:  100% .
  4. RB:  Odstávka pro výměnu paliva 15. den z 63, režim 7 vyvezené palivo z reaktoru.

Provoz v souladu s Limitami a podmínkami pro bezpečný provoz

Za rok 2016 vyrobeno  v EDU 1074 GWh   

 

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku 22. 2. 2016 v 14:45 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru – 1076 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 1 334 830 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku 22. 2. 2016 v 14:45 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru - 1086 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 1 370 023 MWh

 

 

Informace ze zahraničí

 

Idaho National Laboratory obdržela povolení k výstavbě SMR

19 February 2016

The US Department of Energy (DOE) souhlasí s udělením licence a povolení pro projekt výstavby malého modulárního reaktoru (SMR) v areálu laboratoří. Navazuje se tak na Obamův plán amerického vedení v energeticky čistých inovacích.

 

Angra 1 má v provozu nový trenažér

19 February 2016

Malou oslavou bylo zprovoznění nového simulátoru pro 1. blok JE Angra v Brazilii. Je to první simulátor v zemi pro výcvik operátorů reaktoru.

 

JE Loviisa

18 Feb 2016 

Finský dozor povolil plný provoz zařízení na zpracování kapalného odpadu na JE Loviisa ve Finsku (2x 500 MW VVER 440). Výstavba tohoto zařízení začala v roce 2006.

 

Rusko je připraveno dostát svým závazkům vůči Maďarsku pro Paks II

18 Feb (NucNet) 

Rusové jsou připraveni poskytnout půjčku ve výši 10 mld. € na výstavbu JE Paks II. Tato částka má pokrýt 80 % investičních nákladů . Oznámil to prezident Putin na tiskové konferenci u příležitosti návštěvy premiéra Orbana v Moskvě.  V projektu Paks II se počítá s výstavbou dvou bloků VVER 1200 MWe.

 

Odstavení Švédské JE Oskarshamn 1

18 Feb (NucNet)  

Švédský reaktor  473 MWe v JE Oskarsham patřící společnosti OKG bude trvale odstaven v polovině roku 2017. Tento blok s  varným reaktorem  byl poprvé připojen k síti v srpnu 1971. Jedná se o nejstarší švédský reaktor a důvodem k odstavení je ekonomicky neefektivní provoz.

 

Zkoušky na JE  Barakah 1

16 February 2016

Tzv studenými hydraulickými testy byly dokončena na JE Barakah 1 v SAE. Znamená to, že byla dokončena montáž primárního okruhu a byly odzkoušeny všechny systémy za studeného stavu bez náhřevu, včetně chodu hlavních cirkulačních čerpadel.

 

EDF oznámil plány na prodloužení provozu anglických reaktorů

16 Feb (NucNet) 

EDF Energy zveřejnilo plány na prodloužení provozu osmi reaktorů na čtyřech lokalitách ve Velké  Britanii. Současně oznámili, že jsou krátce před rozhodnutím o výstavbě dvou nových reaktoru v Hinkley Point. JE Heysham A (1984)  a Hartlepool (1984) budou prodlouženy do roku 2024. Heysham B (1988) a Torness (1988)  do roku 2030.

 

Rusko dodává systém radiační kontroly pro Tianwan 3

16 Feb (NucNet)

Ruská firma  JSC SNIIP, dodala první část systému radiační kontroly pro čínskou JE Tianwan 3 (VVER 1000). Systém radiační kontroly poskytne kompletní informaci o všech dozimetrických veličinách a o úrovni radioaktivity jak v pracovním prostředí, tak v technologických okruzích JE.

 

Bulharský dozor vydal licenci pro sklad použitého paliva na JE Kozloduj

15 Feb (NucNet)

Bulharská  Nuclear Regulatory Agency (NRA) vydala povolení na desetiletý provoz skladu použitého paliva na JE Kozloduj. Bude zde skladováno palivo ze čtyř odstavených bloků VVER.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany