Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 22. 3.2019

22.3.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. V Temelíně probíhá odstávka na 1. bloku, 2. blok je na plném výkonu

Z domova: VIA-Alta a FJFI hledají nové možnosti využití technologie POLYBET. Začala stavba horkovodu ETE České Budějovice.

Ze světa: Čína dokončila testování domácího jaderného paliva. Bulharsko prodlužuje smlouvu s  Nuvia  pro JE Kozloduj 1-4 na vyřazování z provozu a nakládání s RA odpady. Rumunsko prozkoumá nasazení systému NuScale SMR. Japonský soud odmítá obyvatelstva výzvu k pozastavení provozu Ikata-3.

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100% 

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 3 276  GWh

 

Provoz ETE

1. blok - odstávka pro výměnu paliva, výroba letos 1 536 GWh

2. blok – výkon 1095 MWe, výroba letos 2 063 GWh

 

Z domova

Nové možnosti využití technologie POLYBET

V pondělí 11. března 2019 se uskutečnilo první jednání, které odstartovalo výzkumné práce v rámci projektu „Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření“. Partnerem vývojového projektu, realizovaného za podpory Technologické agentury České republiky, je spolu se společností VIA ALTA a.s. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze.

Projekt kombinuje výzkum v několika oblastech. V oblasti odpadového hospodářství reaguje na současný stav - potřebu snížení neefektivního nakládání s odpadem a zvýšení jeho materiálového využití, v oblasti materiálového inženýrství pak přináší ucelený výzkum využitelnosti zcela nového kompozitu na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv jako ekonomicky dostupného, výrobně snadného a tvarově různorodého materiálu stínícího ionizujícího záření.

Cílem projektu je vytvoření unikátní kompozitní směsi s důrazem na její stínící schopnosti vůči ionizujícímu záření a zároveň s fyzikálními a chemickými vlastnostmi odpovídajícími požadavkům pro použití ve stavebnictví. Záměrem je vytvoření materiálu, který bude v praxi použitelný pro výrobu stavebních bloků a dalších komponent přímo využitelných k výstavbě stíněných prostor pro zdroje ionizujícího záření a zařízení technologicky využívající ionizujícího záření.

Začala stavba horkovodu ETE České Budějovice

Právo  16.3.2019: |Společnost ČEZ začala včera stavět 26kilometrový horkovod z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Do dvou let bude teplem zásobovat především velká sídliště Vltavu, Máj, Šumavu nebo i Pražské předměstí. Temelínské teplo pokryje asi třetinu spotřeby Budějovic. Horkovod vyjde na 1,445 miliardy korun.
„Položíme dvě potrubí o vnějším průměru asi osmdesát centimetrů. Povedou z větší části podél silnice mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi, od ní se vzdálí u rybníka Křivonoska. I když bude potrubí dlouhé, odborníci předpokládají minimální tepelné ztráty, do tří procent,“ řekl Michal Hrubý, generální ředitel společnosti Tenza, která teplovod staví.
Stavba neomezí provoz na silnici mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi.
Podle smlouvy uzavřené mezi Českými Budějovicemi a společností ČEZ by měl Temelín dodávat teplo do města nejméně dvacet let. Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80 tisíc tun uhlí ročně a nevypustí ještě větší objem oxidu uhličitého


Ze světa

Čína dokončila testování domácího jaderného paliva
21 března (NucNet): Čína dokončila vývoj a testování jaderného paliva domácí provenience. Palivo je určeno pro reaktory PWR. Testování nového paliva s označením CF3  bylo ukončeno na bloku 2 JE Quinshan Společnost CNNC oznámilo, že testy prokázaly, že nové palivo splňuje požadavky mezinárodních standardů a může být použito pro čínské reaktory Hualong one.

Bulharsko prodlužuje smlouvu s  Nuvia  na vyřazování z provozu JE Kozloduj 1-4 a nakládání s RA odpady

20. března (NucNet): Bulharská státní společnost zabývající se nakládáním s radioaktivním odpadem, DPRAO, uzavřela novou tříletou smlouvu s konsorciem španělské společností Empresarios Agrupados a britskou společností NUVIA  na řízení programu vyřazování čtyř odstavených bloků JE Kozloduj 1-4 (VVER 440 – 230) a výstavbu národního bulharského úložiště RAO.

Rumunsko prozkoumá nasazení systému NuScale SMR
19. března 2019, NucNet:  Americké ministerstvo energetiky (DOE) uvítalo dohodu mezi americkou společností  NuScale Power vyvíjející systém malých modulárních reaktorů (SMR) a rumunskou energetickou společností Societata Nationala Nuclearelectrica SA (SNN SA), která má prozkoumat možnosti nasazení SMR v Rumunsku.
Obě společnosti podepsaly memorandum o porozumění týkající se výměny obchodních a technických informací o jaderné technologii společnosti NuScale s cílem vyhodnotit vývoj, licencování a výstavbu systému NuScale SMR pro „potenciální podobné dlouhodobé řešení“ v Rumunsku.
 "Ministerstvo energetiky (DOE) oceňuje tuto důležitou dohodu, která hodnotí, jak lze v Rumunsku využít malé modulární reaktorové technologie," řekl americký ministr energetiky Rick Perry. „DOE pracuje na podpoře mnoha inovativních přístupů k výrobě energie, včetně této průkopnické technologie. John Hopkins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti NuScale Power, řekl, že se společnost těší na spolupráci s Rumunskou společností Nuclearelectrica (SNN SA) „aby určila, jakou roli mohou technologie NuScale hrát v energetické budoucnosti Rumunska“.
Nuclearelectrica, provozuje v Rumunské Cerna voda dva kanadské reaktory typu  Candu, které v současné době vyrábějí až 20% elektřiny v Rumunsku. Generální ředitel společnosti, Cosmin Ghita, řekl: "Jako jediný poskytovatel jaderné energie v Rumunsku vidíme velký potenciál v malých a středních jaderných blocích  díky čisté, bezpečné a dostupné energii, kterou poskytují."
Technologie SMR společnosti NuScale je postavena na samostatném modulu NuScale s malým integrálně uzavřeným PWR reaktorem s výkonem  200 MWt nebo 60 MWe. V modulární koncepci lze použít až 12  modulů

Technologie NuScale  v současné době prochází certifikací  US  komisí pro jadernou regulaci (US NRC).  

Utah Associated Municipal Power Systems plánuje výstavbu 12-modulové JE v národní laboratoři v Idaho.Zahájení výstavby se očekává v příštím roce.NuScale rovněž podepsala memoranda o porozumění, aby prozkoumala nasazení své technologie SMR v Kanadě a Jordánsku.

Japonský soud odmítá výzvu k pozastavení provozu Ikata-3
15. března (NucNet): Japonský okresní soud odmítl žádost místních obyvatel k pozastavení provozu jaderné elektrárny Ikata-3 v prefektuře Ehime v jižním Japonsku.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany