Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 22. prosinec 2017

22.12.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE je 1. blok v odstávce do března 2018, blok 2. je na plném výkonu.

JE Dukovany  obdržela  19.12. 2017 časově neomezená povolení SÚJB k provozu 3. a 4. bloku

Z domova: Programové prohlášení vlády - rostoucí podíl jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech

Ze světa: Finsko zvažuje malé reaktory pro vytápění. Olkiluoto 3. zahájilo horké testy. Spouštění JE Rostov 4 pokračuje, reaktor je zkompletován.

Výročí pro příští týden: 26.12. 1898 – Pierre a Marie Curie oznámili objev nového chemického prvku, později nazvaného radium.

Provoz EDU

1. Blok –100%  507 MW

2. Blok - 100%, 502 MW

3. Blok - 100%  505  MW

4. Blok – 100% 503 MW

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 11 360 GWh

Provoz ETE

1. Blok odstávka do března 2018, 8 853 GWh

2. Blok 100%, 1091 MWe, celková výroba letos 7 318  GWh

 

Nejbližší konference a setkání

-          25.1 2018 – ZAT Zákaznický den, Příbram https://feedbotzatckdjxn.blob.core.windows.net/public/webchat.html

-          SMR 2018  15.2. 2018 Praha    http://malereaktory.cz/

 

Z domova

Z Programového prohlášení Vlády - energetika

V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov – zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.

Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Provedeme analýzu překompenzací zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí.

Digitální infrastrukturu považujeme za stejně důležitou jako dopravní nebo energetickou infrastrukturu. Proto zásadně urychlíme budování vysokorychlostního internetu a maximálně k tomu využijeme evropské fondy. Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován. V úzké spolupráci s podnikatelskou sférou, vědou a výzkumem zajistíme implementaci projektu Průmysl 4.0 a „Smart projekty v energetice. Zpracujeme analýzu možných dopadů robotizace na domácí průmysl.


Ze světa

Finská města zvažují použití SMR pro dálkové vytápění

15 prosince 2017  WNA

Některá finská města zpracovávají studie možnosti využití malých modulárních reaktorů (SMR) k vytápění. Většina dálkového vytápění ve Finsku využívá nyní uhlí, zemní plyn, palivového dřeva a rašeliny.

Byly zahájeny horké funkční testy v Olkiluoto 3

19 December 2017 WNA:

Společnost TVO, která staví první reaktor EPR ve finském Olkiluoto oznámila, že zahájila tzv. horké funkční testy. Toto testování probíhá na provozních teplotách a tlacích ovšem jen s maketami paliva. Ověřují funkční a hydraulické vlastnosti zařízení před finálním zavážením paliva. Podle na jaře 2017 vyhlášeného harmonogramu má být OL 3 spouštěno v květnu 2019.

Reaktor JE Rostov 4 je zkompletován

20 prosince 2017 WNA :

Reaktor 4. bloku spouštěné JE Rostov na Donu byl smontován a palivo bylo zavezeno. Ted budou následovat hydraulické testy a po povolení Rostechnadzoru bude zahájeno první dosahování štěpné reakce.  Rostov 4 je reaktor VVER 1000/ V – 230.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany