Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 24. 4.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 24. 4.2020

27.4.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3 se spouští po odstávce.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. Na bloku 1 byla dokončena kontrola stavu nádoby reaktoru. Blok 2 je v provozu.

Zprávy z tuzemska: Poslední úspěšné projekty IaC Energo

Zahraniční zprávy: Rolls-Royce upgraduje bezpečnostní automatizační systémy Loviisa. Fórum dozorných orgánů vydává doporučení týkající se bezpečnosti malých a středních reaktorů. Argentinské projekty budou pokračovat po přestávce.

Provoz  EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – odstávka 77 den, začíná spouštění bloku po odstávce, režim 4 Na Ne odpoledne jsou ohlášeny zkoušky pojišťovacích ventilů

4. blok -  100 %

Provoz v souladu s LaP, výroba letos 3 884 GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka , výroba 1793 GWh.

ETE 2 1093  MWe  výroba 2 986 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

Kalendář akcí – sledujte změny termínů

 • Energochemie 2020. Nový termín  10. – 11.  září 2020  Třebíč

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších

www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

 • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, termín byl posunut na podzim 2020 s ohledem na aktuální situaci

       Příprava a realizace konce palivového cyklu  www.ssfc.cz 

 • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020 celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů nový termín 23.-24. 9. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
 • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni, nový termín 23.9. – 27.10.2020 https://www.jadernedny.cz/ 
 • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 – nový termín  8. – 9. 10. 2020 třetí ročník konference. Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.
 • All 4 Power All for Power Conference 2020, 26. a 27. listopad  2020  www.afpc2020.com

 

Z domova

Poslední úspěšné projekty společnosti IaC Energo

Projekt Bryzgalnaja

Když jsme v prosinci loňského roku nakládali poslední díly rozvodny 35 kV, začali jsme společně s naším zákazníkem, státní společností Energoatom a jeho dceřinou společností Atomkomplekt, plánovat harmonogram montážních prací. V tu chvíli nikdo z nás netušil, jaké výzvy budou stát nejen před námi, ale v podstatě před celým světem.

Jenže nová situace nahrává improvizaci, ve které jsme údajně my Češi na světové úrovni. Aby mohla nová technologie dodatečného chlazení TVD plnit svůj účel, tedy dostatečně ochlazovat vodu v letních měsících pro maximální výkon všech tří výrobních bloků, byla v polovině března zahájena montáž námi dodávané rozvodny 35/6 kV. Nejprve byly smontovány kontejnery, které jsou důležité především pro řízení rozvodny a napájení její vlastní spotřeby, v další fázi byla započata montáž dvou silových transformátorů, každý o výkonu 40 MVA. Jak můžete vidět z přiložených fotografií, montuje se i za složitých podmínek, které neumožňují přítomnost našich specialistů, kteří by za normálních okolností zajištovali formou supervize asistenci montážním skupinám. A tak ke slovu přichází současné moderní komunikační prostředky, které formou videokonference umožňují dávat přesné instrukce montážníkům. I přes tyto ztížené podmínky věříme, že celá rozvodna bude připravena k technologickému spouštění koncem druhého čtvrtletí tohoto roku.

Realizované dodávky a engineering v rámci tohoto projektu zahrnují:

 • venkovní rozvodnu 35 kV
 • dva silové transformátory 40 MVA
 • vzduchem izolovanou rozvodnu 6 kV
 • izolované vodiče 6 kV
 • technologické kontejnery pro umístění systému chránění, řízení, fakturačního měření a vlastního systému monitorování transformátorů TRAMON®, zajištěné napájení vlastní spotřeby rozvodny, sanitární kontejner
 • systém chránění, řízení, fakturačního měření a zajištěného napájení vlastní spotřeby rozvodny
 • vlastní systém monitorování transformátorů TRAMON®
 • distribuční transformátory a rozváděče nízkého napětí pro napájení technologie čerpací stanice dodatečného chlazení TVD
 • speciální nářadí, termokamery, speciální měřicí přístroje pro montáž a servis dodaného zařízení.

 

Dodávka dmychadel na JE Kozloduj

Společnost I&C Energo dodala prostřednictvím společnosti SIMEX 8 ks dmychadlových agregátů typu ICE85AE do Jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku.

JE Dukovany – Záměna elektropohonů 1-4RY11-16S02

Po vítězství ve výběrovém řízení bude společností I&C Energo realizována zakázka „7253 Záměna elektropohonů 1-4RY11-16S02“ v JE Dukovany.

Předmětem díla je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech v souladu s požadavky zadavatele. Nové elektropohony k dálkovému ovládání armatur, kabeláž i napájení armatur budou zařazeny do bezpečnostní třídy BT3.Dílo bude realizováno v pěti dílčích celcích. Ukončení je plánováno na duben roku 2022.

 

Zahraničí

Rolls-Royce upgraduje bezpečnostní automatizační systémy Loviisa

WNN, 22. dubna 2020: Britská strojírenská společnost Rolls-Royce získala od finské společnosti Fortum zakázku na částečnou obnovu funkcí systému  bezpečnostních prvků (ESFAS) jaderné elektrárny Loviisa. Jedná se o klíčový jaderný přístrojový a kontrolní systém (I&C), který automaticky řídí bezpečnostní prvky elektrárny.

Na základě smlouvy bude Rolls-Royce částečně nahrazovat stávající analogové systémy - které řídí bezpečnostní prvky, jako je oddělení  hlavních parních vedení, hlavní napájecí vody a nouzové napájecí vody - digitálním systémem využívajícím technologii Spinline.

Obnovený systém bude navržen, vyroben, vyzkoušen, nainstalován a uveden do provozu střediskem excelence I&C Rolls-Royce se sídlem v Grenoblu ve Francii, které již poskytlo řešení I&C 150 jaderným elektrárnám a výzkumným reaktorům po celém světě.

Fortum a Rolls-Royce podepsali v květnu 2014 dohodu o modernizaci nejkritičtějších bezpečnostních automatizačních systémů na 1. a 2. bloku Loviisa. Fortum vyvinula architekturu bezpečnostní automatizace na základě svého celkového konceptu bezpečnostního návrhu zařízení ADLAS, který ověřil bezpečnostní funkce s pokročilý procesní simulátor APROS. Rozsah práce pro Rolls-Royce zahrnoval projektování, udělování licencí, instalaci a uvedení do provozu nových bezpečnostních systémů. Projekt byl během ročních výpadků realizován ve třech fázích a byl dokončen v říjnu 2018.

„Jsme rádi, že jsme podepsali tuto [novou] smlouvu se společností Fortum,“ řekl Stéphane Lessi, ředitel obchodní jednotky Rolls-Royce pro civilní jadernou energii ve Francii. „Po úspěšném dokončení globální modernizace jaderných reaktorů Loviisa v roce 2018 je tato smlouva dalším důkazem důvěry, kterou Fortum vkládá do našich lidí a do naší technologie Spinline.“

Poznamenal, že instalace na místě budou provedeny v rámci plánovaných odstávek v roce 2020 a 2021, aniž by to mělo dopad na jejich trvání. „Modernizovaný systém bude navíc integrován do stávající dlouhodobé servisní smlouvy mezi Fortum a Rolls-Royce, která zaručuje nezbytnou podporu pro provozování systémů I&C poskytovaných Rolls-Royce do konce životnosti elektrárny.“

Jednotky Loviisa jsou jedinečné v tom, že reaktory jsou ruské konstrukce VVER-440, ale mají západní systémy I&C a vylepšené bezpečnostní prvky, jako jako např kontejnment s ledovým kondenzátorem. Loviisa 1 byla uvedena do provozu v roce 1977 a Loviisa 2 v roce 1981. V červenci 2007 byla vydána rozšíření licencí, která blokům umožnila provoz do roku 2027 a 2030.

 

Fórum dozorných orgánů vydává doporučení týkající se bezpečnosti malých a středních podniků

WNN, 23. dubna 2020:  Nová bezpečnostní doporučení pro malé modulární reaktory (SMR) jsou nyní k dispozici po setkání skupiny odborníků dozorných orgánů pracujících na vývoji národních norem specifických pro malé a střední podniky. Setkání proběhlo ve Vídni ve dnech 25. - 28. března . Hostitelem byla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA). MAAE nicméně tvrdí, že v současné době nemá v plánu vypracovat bezpečnostní normy specifické pro malé a střední JE.

Fórum regulačních orgánů SMR, které bylo založeno v březnu 2015, představuje devět zemí a další zúčastněné strany, které sdílejí regulační znalosti a zkušenosti v oblasti SMR. Společně určují a navrhují řešení společných bezpečnostních problémů, která mohou zpochybnit  přezkumy dozorů spojené s SMR.

Ačkoli bezpečnostní standardy MAAE, které slouží jako globální referenční příručka pro ochranu lidí a životního prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření, lze obecně aplikovat na malé a střední podniky, odborníci z fóra regulačních orgánů SMR pracují na řešení šitého na míru, aby pomohli národním dozorným orgánům při případném posuzování  této nové třídy jaderných energetických reaktorů.

Malé kompaktní reaktory o kapacitě až 300 MWe - přibližně třetina velikosti typické komerční jaderné elektrárny - mohou potenciálně nabídnout řadu výhod, pokud jde o bezpečnost, výstavbu a umístění, jakož i potenciální ekonomické výhody. Jejich modulární charakter „plug and play“ znamená, že by mohly být vyráběny v továrnách a přepravovány do výrobních závodů, což nabízí úspory z rozsahu a snižování kapitálových nákladů i doby výstavby. Jejich malá velikost je činí vhodnými pro malé elektrické sítě a místa, která nemohou podporovat velké reaktory, a zároveň nabízejí flexibilitu při instalaci jednotek jednotlivě nebo jako modulů ve větším výrobním komplexu, přičemž podle potřeby lze přidávat další moduly postupně. 

Fórum regulačních orgánů SMR zveřejnilo nová  doporučení týkající se bezpečnostních aspektů, které vyplývají z používání modularity a kompaktnosti malých a středních reaktorů a z licenčního rámce životního cyklu SMR.

„Většina SMR je navržena tak, aby byla kompaktní, aby umožnila jejich výrobu v továrně a usnadnila jejich přepravu na místo závodu,“ řekla Karine Herviou, ředitelka francouzského institutu radiační ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN) a členka SMR Fórum regulačních orgánů. „Modularita a kompaktnost spojená s malými a středními podniky mohou mít bezpečnostní důsledky a mohou představovat nové výzvy pro životní cyklus SMR spojené s fázemi návrhu, konstrukce, uvedení do provozu, provozu a vyřazení z provozu.“

Herviou řekla, že kompaktní povaha malých a středních jednotek může být náročná, pokud jde o provádění nezbytných inspekcí, operací a údržby, a to nejen ve fázi výroby, ale i po celou dobu životnosti SMR. „Kromě nových konstrukčních prvků a přístupů mohou projekty SMR skutečně představovat několik rozdílů v projektech, od výroby a testování v továrně, až po nové způsoby montáže  a uvedení do provozu.

Konstrukce SMM s více moduly může mít určité provozní a bezpečnostní výhody, poznamenala  Herviou, ale může vyžadovat zvláštní ohled na jadernou bezpečnost, zdůrazněné poučeními z havárie jaderné elektrárny Fukushima-Daiichi s více jednotkami. „Fórum regulačních orgánů SMR se domnívá, že by bylo užitečné, aby projektanti i regulátoři přemýšleli nad rámec jednotného přístupu. To by mohlo zahrnovat rozšíření jejich úvah na celé riziko na místě, včetně vývoje metod agregace rizika z různých zdrojů na místě,“ řekl.

Očekává se, že práce fóra vyústí v: prohlášení o postojích k regulačním otázkám; návrhy na revize nebo nové dokumenty IAEA; informace, které regulačním orgánům pomohou posílit regulační rámce; zprávy o regulačních výzvách s diskusí o dalších postupech; a návrhy na změny mezinárodních kódů a standardů.

„Práce fóra regulačních orgánů SMR nám umožňuje lépe porozumět současnému stavu praxe a výzvám při udělování licencí pro malé a střední podniky,“ řekl Greg Rzentkowski, ředitel divize bezpečnosti jaderných zařízení MAAE. „Ačkoliv v současné době nemáme v úmyslu vyvinout konkrétní bezpečnostní normy pro malé a střední podniky, použijeme tyto poznatky při vytváření našeho holistického, technologicky neutrálního rámce pro bezpečnost jaderných zařízení, který se vztahuje také na nové konstrukce, abychom pomohli harmonizovat mezinárodní přístupy používání bezpečnostních standardů IAEA. “ Aby byly účinné, musí být regulátoři připraveni rekalibrovat současný model předpisů zvýšením spolehlivosti na informace o rizicích a výkonnosti, dodal.

 

Argentinské projekty budou pokračovat po přestávce

WNN, 21. dubna 2020:  Je třeba obnovit výstavbu prototypu reaktoru CAREM-25 a použitého skladu suchého paliva, jakož i rekonstrukce jaderné elektrárny Atucha 1, oznámila společnost Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA). Ministr energetiky Sergio Lanziani prohlásil, že projekty - práce, na kterých byla v loňském roce pozastavena „z důvodu porušení dodavatelskými společnostmi“ - jsou pro zemi životně důležité.

CAREM - název je odvozen od Central ARgentina de Elementos Modulares - je první argentinskou jadernou elektrárnou o výkonu 25 MWe. Prototyp malého reaktoru s tlakovou vodou se staví na místě sousedícím s jadernou elektrárnou Atucha. První beton byl nalit do reaktoru v únoru 2014, což znamenalo oficiální zahájení jeho výstavby. Nejméně 70% součástí a souvisejících služeb pro CAREM-25 bude pocházet z argentinských společností.

Dodavatel Techint Engineering & Construction údajně zastavil práce na CAREM-25 loni v listopadu, citoval opožděné platby od vlády, změny designu a pozdní dodání technické dokumentace.

Sklad  použitého paliva je klíčovým prvkem pro pokračující provoz jaderných elektráren Atucha 1 a Atucha 2 , zatímco projekt prodloužení životnosti Atucha 1 umožní první jaderné elektrárně v Latinské Americe pokračovat v provozu. Atucha je domovem dvou argentinských tří provozovaných  jaderných elektráren. S celkovou výrobní kapacitou 1627 MWe poskytují tři jednotky - Atucha 1 a 2 plus Embalse - asi 10% elektřiny v zemi.

Rozhodnutí o obnovení prací na projektech bylo přijato 17. dubna během videokonference akcionářů NA-SA, přičemž většinovým akcionářem je národní stát.

Ministr energetiky Sergio Lanziani, který se zasedání zúčastnil, uvedl: „Jsme přesvědčeni, že je třeba klást důraz na pokračování v našem jaderném plánu a na výrobu jaderné energie jako jedné z energetických rezerv. Toto odvětví je zásadní a zásadní pro zájmy země ". Dodal: „V takových krizových okamžicích vyvstává význam úlohy státu a v případě jaderné výroby ukazuje energetickou odolnost, protože je v dohledu se současnými ukazateli.“

Akcionáři se rovněž rozhodli obnovit jednotku pro řízení jaderných projektů, která bude podřízena správní radě NA-SA a která bude mít k dispozici nezbytné administrativní nástroje pro realizaci projektů.

NA-SA poznamenala, že s rozhodnutím o obnovení práce „Společnost se vrací do pozice v řízení jaderných projektů a reaktivuje veřejné práce, které byly ochromeny kvůli porušování smluvními společnostmi. Tato cesta otevírá možnost zvýšení úrovně činnost, diverzifikace pracovních oblastí a vytváření budoucích projektů. “

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany