Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 24. duben 2015

24.4.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Bloky 1, 3 a 4 na plném výkonu ve spolehlivém a bezpečném provozu. Blok č. 2 v odstávce v délce 20 dnů v termínu  28. 3. – 16. 4.  Po provedené výměně jaderného paliva byl při testu pohyblivosti regulačních kazet zjištěn problém s nedostatečnou pohyblivostí jedné regulační kazety. Řešení vyžadovala opakovanou demontáž reaktoru pro zjištění a odstranění příčiny. Po provedených kontrolách, čištění  a úspěšných testech byla  v pátek 17. 4. zahájena montáž reaktoru. Probíhá náběh bloku, předpoklad ukončení odstávky je 26.4.

Za rok 2015 bylo vyrobeno 4787  GWh  elektrické energie.

 

EDU před 30 lety

27. dubna 1985 bylo zahájeno tzv. Komplexní vyzkoušení, kdy byl zahájen 144 hodinový průkazný chod zařízení a předvedení provozu bloku na projektových parametrech. Tento průkazný chod byl ukončen 3. května v 8 hod ráno a 1. blok přešel plynule do zkušebního provozu.

 

ENERGOCHEMIE

ve dnech 22.-23. 4. 2015  pořádala agentura EventEra pro společnost  ENVINET a.s.  v hotelu Atom v Třebíči již 37. seminář o elektrárenské chemii. Chemici z oblasti provozu, výzkumu a výrobců chemických zařízení si vyměnili zkušenosti o chemických režimech, inovacích systémů měření radiační kontrole a dalších záhadnostech chemického dění. Semináře se zúčastnilo na 70 expertů.

 

 

Informace ze světa

 

ENEF 2015,  European Nuclear Energy Forum

Od roku 2007 zasedá, zpočátku dvakrát do roka, později jedenkrát ročně, střídavě v Bratislavě a Praze nejvyšší úroveň politiků a energetiků za účasti Komisaře EC pro Energetiku a premiérů ČR a SR.  ENEF je platforma Evropské Unie k diskusi o jaderné energetice.  Připravované jednání ENEF bude v Praze 26. a 27. května. Na programu jednání bude:

-      Role jaderné energie v energetickém společenství Evropy z pohledu bezpečnosti dodávek

-      Evropská unie – světový leader v oblasti jaderné bezpečnosti

-      Vytvořme trh pro oblast odstavování a likvidace jaderných elektráren (decommissioning) v Evropě.

 

Jižní Korea dosáhla revize jaderné dohody s USA

22 April 2015

Jižní Korea dosáhla revize dohody s USA z roku 1974 o jaderné spolupráci. Dle této revize může být v budoucnu Jižní Korea schopná obohacovat uran a produkovat obohacené palivo se stupněm obohacení pod hranicí zbrojního použití (19%). Dohoda ale také říká, že USA bude poskytovat Jižní Koreji jaderné palivo pro jejich reaktory.

 

Evropská komise schválila Ruské palivo pro Paks II.

22 Apr (NucNet)

Evropská komise schválila Maďarsko-Ruskou dohodu o dodávce jaderného paliva pro připravovanou JE Paks II. János Lázár, ředitel úřadu premiéra, řekl, že Euratom Supply Agency – úřad zodpovědný v EU za bezpečnost dodávek jaderného paliva v EU schválil tuto dohodu. Dodávka by měla platit na prvních deset let provozu. Současné čtyři reaktory VVER 440 JE Paks I. používají také ruské palivo. V červnu 2014 Maďarský Parlament schválil ruskou půjčku ve výši 10 miliard €  na výstavbu dvou bloků s reaktory VVER 1200 pro JE Paks II.

 

Jádro má pořád hlavní úlohu v Japonsku  

16 Apr (NucNet):

Jádro stále hraje klíčovou roli v Japonské energetické politice, nicméně procesy restartu jaderné energetiky jsou přísné a zabírají spoustu času, říká president Japonského průmyslového fora Takuya Hattori. Japonsko nemá přírodní zdroje energie, hydroenergetika představuje cca 10 % mixu a obnovitelné zdroje jsou také omezené. Takua Hattori tvrdí, že Japonsko potřebuje energii a jádro je jedním velmi spolehlivým řešením. Pravda je, že 48 reaktorů je dočasně odstaveno od září 2013 a měly by být znovu spuštěny až po důkladné revizi a rekonstrukci. Takua Hattori tvrdí, že odstavení těchto bloků se silně dotýká japonské ekonomiky a je žádoucí, aby k obnovení jejich provozu došlo co nejdříve.

 

Čína schválila výstavbu prototypu reaktoru ACTP 1000

16 Apr (NucNet):

Čínská vláda schválila výstavbu pilotního projektu reaktoru ACP 1000 také nazývaného  Hualong One. Jedná se o výsledek vývoje čínského reaktoru třetí generace.

První dva reaktory se budou stavět na lokalitě  Fangchenggang v provincii Guanxi  a na lokalitě Fuqing  v provincii  Fujian.
ACP-1000  je tlakovodní reaktor o výkonu 1100 MWe, se třemi smyčkami primárního okruhu. Je vybaven aktivními i pasivními bezpečnostními systémy, vše umístěné v dvouplášťovém válcovém kontejnmentu.  V aktivní zóně reaktoru je umístěno 177 palivových souborů.

 

Může se hodit

Svatého Marka (25. 4.) deštivo - sedm týdnů blátivo.

24. 4.1990 – Vynesen na oběžnou dráhu vesmírný Hubbleův teleskop.

26. 4.1986 -  Havárie 4.blok JE Černobyl

28. 4.1900 – V Libni vyrobena první česká lokomotiva

29. 4.1899 – Camille Jenatzy jako první člověk v automobilu překonal rychlost100 km/h.

29. 4.1913 – Gideon Sundback dostal americký patent na svůj vynález zipu

30. 4.1808 – Ital Pellegrini Turri zkonstruoval první psací stroj

1. 5.1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize – z budovy Měšťanské besedy.

1. 5.2004 – Česko vstoupilo do EU.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany